Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Husinec
ObecHusinec

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Ulice Zahrádky

Rekonstrukce povrchu v ulici Zahrádky

Popis projektu a způsob realizace projektu:

Předmětem realizace projektu je komunikace ulice Zahrádky.

Stávající konstrukce vozovky bude odtěžena až na úroveň zemní pláně. Na zhutněnou a upravenou pláň budou položeny jednotlivé vrstvy komunikace v navržené skladbě:

Konstrukce vozovky 1

ACO 11+ 40mm (asf.beton pro obrusné vrstvy)

Spojovací postřik kationakt. asfaltovou emulzí 0,5 kg/m2

ACP 16+ 50 mm (asf.beton pro podkladní vrstvy)

ŠD frakce 0/63 min. 250 mm

Celkem min. 340 mm

Konstrukce vozovky 2

ACO 11+ 40mm (asf.beton pro obrusné vrstvy)

Spojovací postřik kationakt. asfaltovou emulzí 0,5 kg/m2

ACP 16+ 70 mm (asf.beton pro podkladní vrstvy)

SC C8/10 min. 230 mm

Celkem min. 340 mm

Dále budou do lože z betonu s boční opěrou osazeny betonové stojaté obrubníky, které budou lemovat asfaltový kryt vozovky.

V napojení navržené konstrukce vozovky na stávající povrch z asfaltu budou jednotlivé asfaltové konstrukční vrstvy napojeny stupňovitě tak, aby nevznikala průběžná spára.

Povrchová srážková voda bude odvedena jednostranným příčným a podélným sklonem do přilehlého pásu zeleně, kde se bude vsakovat.

V rámci projektu je navržena prefabrikovaná horská vpust HV 1 s plastovou mříží a napojena bude přípojkou z KT DN200 do stávající horské vpusti HV. Před HV1 bude vybudován dlážděný rigol lomového kamene z betonu tl. 100 mm s vyspárováním cementovou maltou.

Stávající povrchové armatury sítí budou výškově upraveny do úrovně nově navržených povrchů.

Žádost o dotaci byla podána na Středočeský Fond rozvoje obcí a měst, Program obnovy venkova- FRO/POV/019396/2014 dne 18.12. 2013. 

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy: 

Středočeský kraj, Středočeský Fond rozvoje obcí a měst - Program obnovy venkova

Oblast podpory -Rekonstrukce a opravy místních komunikací a chodníků

Realizace akce:

Předpokládané zahájení realizace projektu - měsíc: 7/ 2014

Předpokládané ukončení realizace projektu - měsíc: 9/ 2014

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:

Předpokládané celkové náklady: 1 634 530 Kč

Typ dotace: investiční

Požadovaná dotace celkem: 1 552 803 Kč

Vlastní zdroje celkem: 81 727 Kč

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům: 95%

Žádost o dotaci nebyla podpořena. 

V současnosti je zpracovávám projekt na přeložku elektrického vedení (vede uprostřed komunikace a požadavek ČEZ byl přeložení do zeleného pásu). 

Po té bude možné přistoupit k realizaci akce.

7.6.2014 Ivana Zrzavá, starostka

Zajímavé informace

Tenisové kurty

Rezervace tenisových kurtů

 
 

Munipolis

Munipolis

SMS info

SMS

Spřátelené weby


nahoru