Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Husinec
ObecHusinec

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Sbírka

Poděkování všem dárcům za podporu opravy kapličky 

Milí spoluobčané,

V této adventní době máme krásně opravenou řežskou kapličku a hotový nový zvon, který čeká na zavěšení v roce 2021.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří přispěli na veřejnou sbírku a bez nichž by se zmíněná rekonstrukce nemohla zrealizovat.

Děkujeme všem štědrým dárcům, kteří přispěli prostřednictvím transparentního účtu 2401707911/2010 vedený u Fio banka a.s. nebo v hotovosti osobně na obecním úřadě. Údaje o platbách v hotovosti byly evidovány pouze u dárců, kteří si vyžádali potvrzení o darovací částce jako podklad pro snížení daně.

TRANSPARENTNÍ ÚČET - SEZNAM DÁRCŮ

Děkujeme také všem firmám a řemeslníkům, kteří se podíleli na pracích spojených s rekonstrukcí kapličky:

Oprava střechy

IQ STRUCTURES s. r. o. (poskytl příspěvek na střechu)

METROPROJEKT PRAHA a. s. (poskytl příspěvek na střechu)

Stavební klempíř Petr Závěta

Oprava věže a přístavku kaple

Skywalker Martin Zadražil

Rekonstrukce podlahy 

Jakub Strnad

Zednické a malířské práce

Luboš Grega – zednictví (poskytl materiál zdarma)

Oprava a renovace vstupních dveří

Kovářství Vratislav Hrubý

Elektrické rozvody

Tomáš Neubert (poskytl práci zdarma)

Výroba nového zvonu

Zvonařství - Petr Rudolf Manoušek

Děkujeme také manželům Lence a Petrovi Mixovým, kteří kapličce věnovali vnitřní světla.

Poděkování patří také všem, kteří přispěli svou prací a pomocí při organizaci.

Kaplička samotná vznikla na základě veřejné sbírky zorganizované v roce 1946. Můžete se o ní dočíst na stránkách Kroniky kaple sv. Václava.

Za digitalizaci kroniky děkujeme paní Martině NezbedovéDigitalizačnímu středisku AV ČR a za vytvoření její digitální podoby pro web Davidovi Münichovi.

Aktualizace: 8. 12. 2020, Obec Husinec


Sbírka na opravu kapličky byla ukončena 

Děkujeme všem štědrým dárcům 

Celkový výtěžek činí 210 504,- CZK

Z toho bylo vybráno:

  • na transparentní účet: 151.604,- CZK
  • v hotovosti: 58 900,- CZK

Poděkování patří však nejen Vám, kteří jste přispěli finanční částkou. Je spousta těch, kteří přispívají prací, hmotnými dary a pod.  Upřímné díky. 

Podrobné vyúčtovaní a soupis jednotlivých prací a darů budeme postupně zveřejňovat.

V současné chvíli probíhají díky darům a podpoře následující práce:

  • zpevnění věže pro zavěšení zvonu a klempířské práce
  • rekonstrukce střešní krytiny
  • výměna elektrického vedení a obnova svítidel
  • položení nové podlahy
  • výmalba interiéru
  • rekonstrukce vstupních dveří
  • ve výrobě je ZVON

Termín jeho zhotovení s ohledem na situaci COVID budeme znát v polovině srpna 2020. Na základě toho pak připravíme termín slavnostního zavěšení a znovuotevření kaple. 

Těšíme se a ještě jednou díky všem za dary i podporu.

04.08.2020, Veronika Kristová


K 1. 12. 2019 byla otevřena veřejná sbírka na opravu řežské kaple.

Termín sbírky: 1. 12. 2019 - 30. 6. 2020 prodlouženo do 30.7.2020

Bezhotovostní platba

Přispívat na opravu kaple můžete převodem na transparentní účet u Fio banka a.s.  č. ú.: 2401707911/2010 

Platba v hotovosti

Zapečetěná kasička pro příspěvky v hotovosti je k dispozici na obecním úřadě. Přispívat můžete kdykoliv v úřední dny.

Potvrzení o platbě

Je možné žádat potvrzení o darované částce, které může sloužit jako podklad pro snížení daňového základu.

V případě žádosti o vystavení potvrzení pište na adresu ou@husinec-rez.cz

Podmínky sbírky

1. Účel sbírky: Vybrané prostředky budou použity na opravu kaple v Řeži.

2. Doba konání sbírky: 1.12.2019 - 30.6.2020

3. Druh platby: Přispívat je možné převodem na transparentní účet 2401707911/2010 vedený u Fio banka a.s. nebo v hotovosti do zapečetěné kasičky na obecním úřadě v úřední dny.

4. Ukončení sbírky: Sbírka bude ukončena 30.6.2020. Dne 1.7.2020 zasedne komise a bude rozpečetěna kasička a sečteny příspěvky v hotovosti. 

5. Realizace účelu sbírky: Veškeré vybrané finanční prostředky budou předány / převedeny na účet správce kaple, kterým je římskokatolická farnost Odolená Voda, P. Kamil Vrzal. Za spolupráce Obce Husinec pak budou z finančních prostředků realizovány opravy a rekonstrukce. Vyúčtování a soupis oprav a prací bude zveřejněn na stránkách obce.

1.12.2019, Veronika Kristová

Zajímavé informace

Tenisové kurty

Rezervace tenisových kurtů

 
 

Munipolis

Munipolis

SMS info

SMS

Spřátelené weby


nahoru