Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Husinec
ObecHusinec

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Doprava v obci

Vyjádření zástupců obcí obcí dotčených případnou výstavbou regionální alternativy Silničního okruhu kolem Prahy.

Uvažovanou variantu, která by měla nahradit tzv. Jižní variantu SOKP (na mapě SOKP ZÚR), odmítli představitelé obcí, jejichž katastrem by měla regionální alternativa SOKP procházet. Starostové těchto obcí naopak podporují výstavbu dlouhodobě plánované Jižní varianty a nesouhlasí s dalším odsunováním její výstavby.

Tiskové prohlášení najdete zde.

SOKP

Údržba příjezdové komunikace v úseku mezi křižovatkou u obalovny Klecany a odbočkou do lomu

V tomto úseku je silnice výrazně znečištěná prachem z nákladních vozů, které vyjíždějí z lomu. Na jednání s Lomem Klecany byla dohodnuta pravidelná údržba úseku tak, aby bylo vždy viditelné vodorovné dopravní značení. 

První čištění proběhne 14.1.2016, další podle potřeby a dohody.

Zároveň Lom Klecany na naši žádost přislíbil financovat v tomto úseku osazení patníků. Ty byly při rekonstrukci umístěny na základě požadavku policie pouze v úseku odbočka do lomu - obec, podle našeho názoru jsou potřebné v celé délce silnice.

13.1.2016, J. Münzbergerová

Rekonstrukce příjezdové komunikace v úseku od křižovatky u obalovny Klecany k vjezdu do obce je nezbytná

příjezdová silnice

Oprava komunikace byla dokončena na podzim roku 2015.

Objížďky 

V souvislosti s pracemi budou postupně instalovány objížďky v obci, protože jednotlivé ulice budou při výjezdu na ulici Hlavní uzavírány a provoz bude řízen semaforem.

Termíny uzavírek se bude zhotovitel snažit dodržet, nicméně je nutné brát je pro jistotu jako přibližné.

Uzavírka 29.9. - 2.10.

Uzavírka 5. - 9.10.

Uzavírka 12. - 16.10.

Uzavírka 19. - 23.10.

Uzavírka 23.10. - 27.10.

Prosíme, sledujte aktuální značení a počítejte se zdržením při jízdě.

25.9.2015


Od 29.9. práce na komunikaci postoupí na území obce. V souvislosti s tím budou dočasně přemísťovány zastávky autobusu.

29.9. - 2.10. bude přesunuta zastávka Husinec-rozcestí v obou směrech na parkoviště Červená Skála a zastávka Řež - sídliště v obou směrech níže k ulici K Mandelce

24.9.2015


Od 17.8. do 31.8. nebudou na silnici probíhat práce, důvodem je dovolená pracovníků fy Eurovia. Silnice bude průjezdná, semafor bude odstavený.

V druhé polovině září oprava postoupí do obce a v souvislosti s ní bude třeba postupně přemísťovat zastávky autobusu 371. Každá ze zastávek bude přemístěna přibližně na týden a je nutné počítat s delším časem na docházku k ní. Informace budou včas na webu, na nástěnkách i v rozhlase a sms.

Sledujte proto častěji než obvykle především webové stránky a nástěnky v obci. Děkujeme!

17.8.2015


Pro informaci lze v přílohách nalézt po jakých úsecích bude práce na silnici probíhat - zde, technickou zprávu a požadavky obce na dopravní značení a informovanost.

30.7.2015


Začátkem července 2015 bude zahájena rekonstrukce příjezdové komunikace do obce v úseku od obalovny (křižovatka ve směru na Klecany a Větrušice) po ÚJV. Silnice je ve vlastnictví Středočeského kraje, jejím správcem je Krajská správa a údržba silnic a opravu provádí firma Eurovia.

Oprava by měla trvat přibližně dva měsíce (cca do začátku září) a vyžádá si významné omezení provozu. Během prací bude průjezd v obou směrech možný jen po polovině vozovky a bude řízený semaforem.

V úseku mezi obalovnou a vjezdem do obce budou odříznuty a zrekonstruovány kraje silnice i s podkladovými vrstvami, následně bude na celou silnici položen nový povrch. V úseku mezi vjezdem do obce a ÚJV bude silnice opravena v některých částech. Od vjezdu do obce zhruba k ulici Nad Údolím bude povrch odfrézován a položen nový, v dolní části obce budou nahrazeny ty části komunikace, které mají starý a poničený povrch. Vpusti budou vyzvednuty do odpovídající výšky.

Vzhledem k tomu, že v červenci a srpnu mají zároveň začít stavební práce ve škole, které budou znamenat provoz především těžké techniky, bude situace náročná a bude vyžadovat velkou dávku trpělivosti.

Prosíme proto, pokud je to pro Vás jen trochu možné, abyste v době rekonstrukce silnice zvolili pro cesty z obce a do obce hromadnou dopravu – vlak nebo autobus. Uleví se tak zátěži na komunikaci a zároveň si jistě ušetříte stres a nervozitu.

Ovlivnit načasování prací nebylo v našich silách, pokud chceme, aby rekonstrukce silnice a školy vůbec proběhly. Děkujeme za pochopení a toleranci v době prací. V případě potřeby neváhejte kontaktovat starostku nebo místostarostku.

30.6.2015


Protože stav krajské silnice III/2425 na příjezdu do obce již považujeme za skutečně nebezpečný a protože Krajská správa a údržba silnic na opakované požadavky obce ohledně povrchu vozovky reaguje velmi omezeně, rozhodlo se zastupitelstvo obrátit přímo na hejtmana Středočeského kraje MVDr. Řiháka a náměstka pro dopravu Ing. Peteru s naléhavou žádostí o rekonstrukci, právě kvůli nebezpečnosti komunikace.

Žádost byla odeslána v prosinci 2013, posléze ji podpořily všechny významné firmy, které sídlí v areálu ÚJV, a.s., a oběma zastupitelům zaslaly prostřednictvím obecního úřadu argumenty podporující nezbytnost rekonstrukce.

Reakci ze sekretariátu hejtmana informující nás o „posunutí“ naší žádosti jsme obdrželi 9. 1. 2014. V pondělí 27. 1. pak přišla odpověď z Odboru dopravy KÚ, v níž nám bylo standardně sděleno, že na opravu silnice nejsou prostředky.

Se svojí žádostí se obecní zastupitelstvo a firmy v obci obracely právě na hejtmana a jeho náměstka, tedy volené zastupitele, v naději, že zváží naléhavou bezpečnostní situaci. Nyní můžeme jen vyjádřit zklamání, že se tak nestalo, že nikdo nenavrhl osobní jednání, alternativní řešení, schůzku na místě, že nevidíme snahu o řešení.

Za obec můžeme slíbit, že naše snaha o rekonstrukci silnice bude dále pokračovat, a řidiče žádáme – jezděte opatrně.

30.1.2014


Zde se můžete seznámit s reakcí obce na na odpověď Odboru dopravy KÚ ze dne 27.1.

4.3.2014


9.dubna přišla odpověď Odboru dopravy Středočeského kraje. Stále si nicméně myslíme, že je nutné peníze na opravu silnice hledat aktivně, už proto, že se v obci chystá další výstavba, a tím další - vyšší provoz aut a těžké techniky. V usilování o opravu tedy pokračujeme.

15.4.2014


Řešení provozu na ulici Hlavní

Přetížení Hlavní silnice v obci rozhodně není příjemné, na hluk a prašnost nás upozorňují obyvatelé, kteří bydlí blízko silnice, a žádají kroky, které by vedly ke zklidnění provozu. Možností není mnoho, protože se jedná o jedinou příjezdovou komunikaci do obce a areálu ÚJV. Po konzultacích s Policií České republiky, Obecní policií Zdiby, Odborem dopravy Brandýs nad Labem a obcemi v okolí, které dopravní situaci také řeší, jsme se rozhodli oslovit firmu, která vypracuje dopravně-bezpečnostní studii ulice Hlavní. Výstupem této studie budou doporučená opatření, která by měla mít zklidňující efekt. Budou navržena od těch nejjednodušších, která lze realizovat brzy, až po ta finančně a stavebně náročná, se kterými můžeme počítat v budoucnu.

Na studii se nyní pracuje, první doporučení po několika setkáních již máme:

  1. Doporučení přemístit přechod pro chodce u parkoviště před Penzionem Hudec k autobusové zastávce ve směru od Prahy
  2. Konkrétní místa pro umístění dvou až tří světelných radarů – jeden v horní části obce v kopci před příjezdem k zastávce autobusu na sídlišti, druhý v dolní části přibližně u kontejnerů na separovaný odpad, třetí případně hned u vjezdu do obce
  3. Doporučení zachovat retardéry, maximálně v dolní části obce zmírnit nájezdy
  4. Uvažovat o možnosti optického zúžení vozovky vodorovným značením v dolní Řeži zhruba v úseku od kontejnerů k ÚJV

Zároveň jsme jednali s představiteli Centra výzkumu Řež, které realizuje v areálu ÚJV výstavbu PET centra. Z jednání vyplynula jednak ochota financovat instalaci světelných radarů, které řidiče upozorňují na rychlost, jednak připravenost dálejednat o mimořádném úklidu Hlavní silnice v jarním období. Většina zemních prací je hotova a stavba se blíží ke konci, nicméně se zvýšeným provozem i těžké techniky musíme počítat ještě do února 2015.

V současné době obecní policie Zdiby měří 2 – 3x měsíčně rychlost v obci, podle jejich vyjádření bez zásadního efektu. Nezadrží téměř nikoho, protože řidiči si její přítomnost sdělí.

O dalším postupu budeme průběžně informovat.

30.1.2014

Jana Münzbergerová

Zajímavé informace

Tenisové kurty

Rezervace tenisových kurtů

 
 

Munipolis

Munipolis

SMS info

SMS

Spřátelené weby


nahoru