Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Husinec
ObecHusinec

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Infoservis z obce

Vážení spoluobčané,

v uplynulém týdnu jsme kromě běžných provozních záležitostí řešili také:

 • Rekonstrukci střechy nad jídelnou – koordinovali jsme veškeré procesy. Už příští týden dojde k odkrytí svrchní vrstvy střechy (kačírek), aby mohla firma nastoupit okamžitě, jak začnou jarní prázdniny. Během těch by se měla rekonstrukce stihnout.
 • Přípravu zadání veřejné zakázky na tělocvičnu a prověření dalších dotačních možností.
 • Kanalizační přípojky v rámci obecní kanalizace – máme zpracovanou tabulku těch, kteří nemají přípojku vůbec nebo nemají uzavřenou smlouvu s obcí, byť připojeni jsou.
 • Veřejné osvětlení – finalizujeme žádost o dotaci na celkovou rekonstrukci. Současně se už provádí další část – aktuálně se kope na Novačce.
 • Smlouvu na pronájem fotbalového hřiště našim fotbalistům – doteď fotbalisté využívali a udržovali fotbalové hřiště bez řádné smlouvy. To ovšem brání tomu, aby mohli žádat o dotaci na další vybavení. Chceme tedy vše řádně formalizovat, ať mohou dotační možnosti využít.

MP, VG, KS                                                                                                   11. 2. 2024

Vážení spoluobčané,

uplynulý týden jsme byli velmi potěšeni pozitivními ohlasy na uspořádaný ples naší obce. Jsme rádi, že se vám líbil a věříme, že se tímto obnovuje jeho tradice. Kromě toho:

 • Objednali jsme speciální kontrolu lávky, jejíž výsledek je nezbytným podkladem pro žádost o dotaci na rekonstrukci lávky. Výsledek očekáváme do konce února. Současně už poptáváme firmy pro prvotní základní stabilizaci a následnou rekonstrukci.
 • Zjišťovali jsme možnosti obce směrem k vlastníkům nemovitostí, které dosud nejsou napojeny na kanalizaci.
 • Jednali jsme se zástupci Cetinu a projekční kanceláře, kteří připravují projekt k zasíťování zbytku obce. Od dubna 2024 by měli začít využívat optické připojení ti, kdo souhlasili s nadzemním vedením.
 • Začala rekonstrukce veřejného osvětlení na Novaččce, dokončení předpokládáme během pár dnů.
 • Podařilo se nám zkontaktovat vedení ČSAD s požadavkem na stažení agresivního řidiče z linky mířící do naší obce. Vedení ČSAD našemu požadavku vyhovělo.
 • Školili jsme se na BOZP – celý obecní úřad absolvoval pravidelné povinné školení bezpečnosti práce.
 • Potkali jsme se se zástupcem společnosti Top gis, která zprostředkovává data na serveru Gis online. Pomůže nám i s vkládáním údajů do digitální technické mapy kraje, jak nově nařizuje zákon všem obcím, a to od 1.7.2024.

MP, VG, KS                                                                                                  4. 2. 2024

 

Vážení spoluobčané,

uplynulý týden byl hodně nabitý:

 • Začali jsme hned v pondělí veřejným zasedáním zastupitelstva obce, kde jsme schvalovali nový název účelové komunikace v Husinci. Jen co se podaří vše zprocesovat, budete v mapách vídat název „Pod Kazatelnou“. Byly zvýšeny odměny neuvolněným zastupitelům na základě úpravy zákona o obcích. A rozběhla se také diskuze o novém systému odpadového hospodářství na podnět zástupců SVJ. Těm byl následně odeslán dopis s návrhy spolupráce.
 • Potkali jsme se se zástupci developera, který plánuje výstavbu v prostoru Bajkárny. Řešili jsme s ním podmínky předání pozemku pro novou školku. Nicméně realizace stavby celého projektu zatím není na pořadu dne. Počítáme nejdříve kolem roku 2027.
 • Podali jsme k soudu návrh na vydání platebního rozkazu pro firmu, která nám začala stavět chodník, ale stavbu nedokončila a my jsme od smlouvy z důvodu nespolehlivosti od smlouvy odstoupili. Teď požadujeme úhradu smluvní pokuty.
 • Máme s bankou rozjednáno zavedení platebního terminálu na obecním úřadě. Pokud bude nabídka výhodná, rádi bychom vyšli vstříc vašim požadavkům.
 • Celý týden jsme dolaďovali poslední detaily, aby byl náš První obecní ples perfektní. Věřím, že se to povedlo. Konal se v sobotu na Rychtě v Klecanech. Účast byla hojná a zábava skvělá! Díky všem za báječnou atmosféru!

MP, VG, KS                                                                                              28.1.2024

 

Vážení spoluobčané,

uplynulý týden byl ve znamení posunů v rozjetých projektech.

 • V pondělí jsme se sešli se zastupiteli na pracovním jednání, kde jsme informovali zastupitele o aktuálních posunech v běžících projektech a taky o tom, co bude třeba řešit na veřejném zasedání zastupitelstva v pondělí 22. ledna. Mimo jiné to bude pojmenování účelové komunikace v Husinci – cesta od serpentýny k chatám.
 • Zabývali jsme se urgentní opravou střechy školy, už máme dohodnutého stavebníka, který opravu provede. Potřebujeme doladit organizační záležitosti, třeba to, kdy oprava proběhne, aby nebyla narušena výuka a provoz školy. Nabízí se jarní prázdniny.
 • Řešili jsme s odborníkem konfiguraci veřejného osvětlení pro celou obec. Bereme v úvahu připomínky, které vycházejí od vás občanů a hledáme ještě možné úpravy, aby nám tu bylo příjemně.
 • Připravujeme podklady pro výběrové řízení na tělocvičnu. Pokud vše půjde podle plánu, v únoru budeme vybírat zhotovitele. Stále věříme v získání dotace, o kterou jsme žádali. Výsledky zatím nejsou.
 • Zkoumáme dotační příležitosti a sháníme poklady k žádosti o dotaci na rekonstrukci lávky. Sešli jsme se v této věci s odborníkem.
 • Máme možnost získat k užívání právě rekonstruovanou bývalou vrátnici v ulici Nad Údolím. S developerem řešíme nastavení užívání a také jsem se sešli s možným provozovatelem. Rádi bychom prostor využili pro organizaci volnočasových aktivit malých i velkých.

MP, VG, KS                                                                                                             21. 1. 2024

Vážení spoluobčané,

po dalším týdnu přicházíme opět s tím, co se během té doby posunulo o kousek dál:

 • Intenzivně řešíme havarijní stav střechy školy a po mnoha konzultacích na všechny strany to konečně začíná vypadat nadějně a střecha se brzy opraví.
 • Konala se pravidelná schůzka stavební skupiny, kde jsme hodnotili možný postup v plánovaných projektech.
 • Obecní ples už je za rohem a my jsme se sešli s organizačním týmem a dolaďovali poslední detaily. Můžete se těšit na skvělou hudbu, tombolu a samozřejmostí je autobusový odvoz tam i zpět. Nabídneme i možnost pro rodiče dětí – abyste mohli na ples, Vaše děti mohou přespat na obecním úřadě – zajistíme hlídání.
 • Nově jsme rozsvítili ulici K Mandelce – sloupy veřejného osvětlení byly osazeny novými svítidly. Tato svítidla bychom v rámci dotačního projektu chtěli využít prakticky v celé obci.
 • Sešili jsme se s paní ředitelkou a řešili organizační záležitosti do konce školního roku, mezi jinými zápisy do školky a také případný provoz školy, pokud bychom se pustili do stavby tělocvičny.
 • Se zástupci SVJ jsme na společné schůzce probrali jejich obavy týkající se přijetí nového systému odpadového hospodářství.
 • Účastnili jsme se setkání starostů s ministrem dopravy v souvislosti s rozvojem dopravních staveb v lokalitě severně od Prahy.
 • Sestavili jsme a zveřejnili kalendář akcí, které se pro tento rok plánují v naší obci. Máme se opravdu na co těšit.

MP, VG, KS                                                                                                            12. 1. 2024

 

Vážení spoluobčané,

na začátek bychom vám rády popřály mnoho spokojenosti a úspěchů v novém roce. I pro nás byly svátky ve znamení kolotoče mezi finalizací posledních pracovních úkolů před koncem kalendářního roku a taky zajištění tepla rodinného krbu pod vánočním stromečkem. Po kratší prodlevě tedy nyní shrneme několik nejdůležitějších bodů, které se v naší obci udály.

 • V pondělí 18. 12. se konalo zasedání zastupitelstva obce, kde bylo schváleno několik nových vyhlášek. Ve většině případů se jednalo o formality vycházející z nové legislativy. Zásadní změnou však prošel systém odpadů a vyhláška o poplatku za odpad. Také bylo schváleno zvýšení stočného pro dolní část obce na nových 65 Kč/m3.
 • Během svátků a ještě i tento týden jsme byly neustále ve střehu vůči povodňové aktivitě Vltavy. Díky Bohu voda už víceméně opadá a věřme, že se tento trend udrží. Pro nás tento stav znamenal svátek-nesvátek mnoho kroků, které nařizuje povodňový plán – například aktivizace povodňové komise, povolání hasičů, permanentní sledování vývoje, uzavírání a označování nebezpečných míst nebo třeba vedení povodňové knihy.
 • Průběžně jsme řešily technické problémy se solárními lampami. Už víme, kde je problém, snad už se tedy povede vyřešit s trvalou platností.
 • Pokračujeme s řešením kompletní opravy střechy školy. A to jak po technické, tak právní stránce. Nelíbí se nám, že tak krátce po skončení záruky bychom měly prakticky celou střechu platit znovu. Hledáme tedy, zda není právní možnost alespoň něco ušetřit.
 • Tento týden se konala první organizační schůzka k dalšímu ročníku již tradičního Jarního rozBěhu. Už jsme se pustily do příprav a věříme, že i letos bude závod vydařený. S radostí vám můžeme říct už i datum, které si poznamenejte do svého sportovního kalendáře: 23. března 2024.

MP, VG, KS                                                                                                       6. 1. 2024

 

Vážení spoluobčané,

tento téměř předvánoční týden se nesl ve znamení schůzek několika našich velkých a významných projektů.

 • Hned v pondělí jsme se sešli se zastupiteli na pracovní schůzce a vyjasňovali si podmínky odpadového systému. Nebylo vše úplně jednoduché a jasné, a tak jsme se museli opakovaně obracet na FCC a Ministerstvo vnitra jako dozorový orgán obecně závazných vyhlášek, abychom doladili finální znění.
 • Konala se pravidelná schůzka se stavební skupinou, která nám pomáhá koordinovat stavební projekty v naší obci. Řešili jsme postup v projektu opravy školní střechy, celkovou úpravu prostoru pod hospodou a kolem hřiště, a také otázky úpravy areálu obecního úřadu v souvislosti se stavbou hasičské zbrojnice a projektované rekonstrukce obecního úřadu.
 • S projekční firmou jsme řešili konkrétní potřebná opatření k rekonstrukci školní střechy. Právně řešíme otázku uplatnění reklamace v případě, že byla původní reklamace vyřízena nesprávně.
 • O kousek jsme se posunuli v otázce plánovaného hřiště pod hospodou. Prošli jsme si strategické materiály obce, které s vytvořením sportovní zóny v tomto prostoru počítají. Potkali jsme se s projektantem, který by mohl hřiště navrhnout, a diskutovali s ním možnosti. Plánujeme také projednání celého konceptu s veřejností.
 • Konala se strategická schůzka se zástupci osob dotčených rekonstrukcí lávky. Účastnili se zástupci Správy železnic, plynařů, Povodí, optiky, projektanti cyklostezky na protějším břehu a samozřejmě ÚJV, které nám přislíbilo přípravu projektu. Zjistili jsme, co všech bude obnášet rekonstrukce a že nebude vůbec jednoduché v tomto rozsahu zachovat trvalý přístup na lávku. Je to však otázka klíčová pro celou naši obec a také pro ÚJV. Věřím tedy, že všichni spojí síly, aby rekonstrukce proběhla bez zásadního omezení užívání.
 • Uspořádali jsme první schůzku komise pro kanalizaci, které se účastnili odborníci v oblasti vodohospodářství a také zástupci občanů, kteří mají bohaté zkušenosti s provozem kanalizace a chtějí v této oblasti spolupracovat. Na schůzce se řešilo, jaký zvolit postup pro to, aby kanalizace fungovala co nejvíc bezproblémově pro všechny naše občany.

Děkujeme všem za spolupráci!

MP, VG, KS                                                                                                                    15.12. 2023

 

Vážení spoluobčané,

ráda bych Vám představila nový formát informování veřejnosti o nejaktuálnějším dění na obecním úřadě naší obce. Každý týden bychom rády přispívaly konkrétními informacemi z uplynulého týdne.

 • Pro poslední veřejné zasedání zastupitelstva obce v letošním roce jsme finalizovali novou koncepci nakládání s odpady. Máme připraveny dvě nové vyhlášky v tomto směru – vyhlášku o nastavení systému a vyhlášku o poplatku. Nově chceme vybírat poplatek nikoliv za osobu, ale za velikost popelnice a frekvenci svozu.
 • Z důvodu legislativních změn v zákoně o místních poplatcích jsme museli připravit nové vyhlášky o místních poplatcích (poplatek za psa, za užívání veřejného prostranství a za ubytování), které budeme schvalovat. Nicméně jedná se o formální změny, nedochází k navýšení poplatků. 
 • Zřizujeme komisi pro kanalizaci, která nás odborně podpoří v systémovém řešení celé této oblasti.
 • Máme výsledky korozních zkoušek na lávce a začali jsme se jimi zabývat. Mimo jiné jsme výsledky zaslali projektantům v ÚJV, kteří nám v této věci přislíbili spolupráci. Současně koordinujeme na příští týden schůzku dotčených osob, které mají co do činění s rekonstrukcí lávky (sítě, plyn, napojení na cyklostezku na protějším břehu atp.).
 • Setkali jsme se se zástupci spolků působících v naší obci a ladili jsme kalendář pro rok 2024. Během příštího týdne bude dostupný na webu obce, abyste si mohli upravit své plány.
 • Finalizovali a odeslali jsme vyúčtování dotace na projektovou dokumentaci na tělocvičnu. Dotace činila cca 622 tis. Kč a byla poskytnuta od Středočeského kraje.  
 • Setkali jsme se s architektem – autorem původního návrhu tělocvičny a hasičské zbrojnice. Konzultovali jsme, zda je možné snížit projektantem vyčíslené náklady stavby tělocvičny, a kde je možné zlevnit. Necháme tyto možnosti odborně prověřit.
 • Prověřovali jsme plánované dotační tituly pro příští rok. Objevila se dotace na veřejné budovy, která by pro nás mohla být využitelná na stavbu třídy družiny (tato třída je součástí celého projektu na stavbu tělocvičny). Příjem žádostí je od 1. března. Do té doby zjistíme, zda se do tohoto titulu „vejdeme“, případně zajistíme vše potřebné pro podání žádosti.
 • Pro potřeby realizace Cetinu jsme podali na Katastr nemovitostí návrh na vklad věcného břemene na zabudování chrániček kabelů.
 • Zabývali jsme se několika záležitostmi územního plánu – zpracování územní studie, posouzení jednotlivých prostorů v kontextu územního plánu – pro účely staveb, převodu pozemků apod.

MP, VG, KS                                                                                                                   8.12.2023

Zajímavé informace

Tenisové kurty

Rezervace tenisových kurtů

 
 

Munipolis

Munipolis

SMS info

SMS

Spřátelené weby


nahoru