Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Husinec
ObecHusinec

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Infoservis z obce

Vážení spoluobčané,

ráda bych se s vámi podělila o aktuální dění v naší obci za uplynulé týdny:

 • Na veřejném zasedání zastupitelstva jsme zvolili nového místostarostu pana Zbyňka Kocura, který svou funkci bude vykonávat jako neuvolněný. Na starosti bude mít primárně technické záležitosti s ohledem na jeho profesní odbornost. Bude řešit např. optiku, veřejné osvětlení, kanalizaci, rekonstrukci lávky, IT záležitosti a podobně.
 • Tělocvična: podepsali jsme smlouvu s vybraným stavebníkem a ve spolupráci se školou jsme připravili staveniště. Řešili jsme technické otázky zajištění stavby a kontaktovali všechny majitele bezprostředně sousedících pozemků. V pondělí 17. 6. jsme předali staveniště. S tím je spojeno několik omezení průchodu – bližší informace najdete na tomto odkazu. Do té doby bylo řešeno zakládání stavby, smluvní záležitosti, zažádali jsme o dotaci od Národní sportovní agentury, otázky připojení sítí pro zajištění stavby, zajištění stravování dětí ve školce a mnoho dalšího.
 • Stavba hasičské zbrojnice nadále pokračuje neočekávaným tempem – místo ohlášeného termínu dokončení v únoru 2025 již teď očekáváme, že bude dostavěno už v září 2024, i přes mnohé zpřesňování projektu. Jen tak dál!
 • Očekáváme termín pro rekonstrukci lávky – budou se provádět nezbytné práce, které lávku uvedou do stavu, při němž ji lze bezpečně užívat několik následujících let, než bude provedena celková rekonstrukce nebo výměna.
 • Základní škola bude ukončovat kvůli stavbě tělocvičny školní rok o týden dříve, mateřská škola bude v provozu jako obvykle – do konce června a následně i první dva červencové týdny.
 • Připravujeme projekt Strážnice – budovy bývalé vrátnice v ulici Nad Údolím – prostor se aktuálně rekonstruuje, abychom již v polovině srpna mohli zde přivítat první účastníky příměstského tábora. Od září 2024 zde budou místní spolky a klecanský Pravý Hradec organizovat volnočasové aktivity pro všechny věkové kategorie.
 • Díky dotaci z NPO se aktuálně pouštíme do rekonstrukce veřejného osvětlení. Během léta budou vyměněny 2/3 svítidel.
 • Cetin už finalizuje některé části napojení naší obce na optický internet, v průběhu června by mělo dojít k napojení tam, kde byly podepsány akvizice.
 • Stavba chodníku v ulici Hlavní se rozjela neuvěřitelným tempem, dbejte prosím opatrnosti v průjezdu stavbou. Děkujeme.
 • Kanalizace – aktualizovali jsme informace na webu obce a současně řešíme nastavení servisní smlouvy se Středočeskými vodárnami.

MP, VG, ZK                                                                                    20. 6. 2024

Vážení spoluobčané,

za uplynulé týdny se nám trochu obrátil svět vzhůru nohama a řešili jsme toho opravdu hodně. Ve stručnosti Vás nyní chceme informovat o tom nejdůležitějším.

 • Ač nás to moc mrzí, rozloučila se s námi z osobních důvodů místostarostka Kateřina Studničková. Tímto jí děkujeme za veškerou práci, kterou věnovala naší obci, a přejeme jí hodně úspěchu jak v pracovní, tak osobní sféře života.
 • Uvítali jsme v zastupitelstvu nového člena zastupitelstva, Zbyňka Kocura, s kterým spoupracujeme na mnoha projektech - od Cetinu, přes veřejné osvětlení, až po kanalizaci. Těšíme se na další spolupráci.
 • O několik kroků jsme postoupili v otázce tělocvičny. Vyhlásili jsme výběrové řízení na zhotovitele a vysoutěžili nejlepší nabídku v ceně 52 mil. včetně DPH. Celý projekt, jeho historii, organizaci i financování jsme představili na veřejném projednání v konferenčním centru ÚJV veřejnosti. Následně na veřejném zasedání jsme schválili výběr zhotovitele tělocvičny, který podal vítěznou nabídku. Také jsme podali žádost o dotaci k Národní sportovní agentuře. Návazně na to jsme již v úzkém kontaktu s vybraným zhotovitelem, s možným stavebním dozorem, se školou a s dalšími zainteresovanými.
 • Řešili jsme komplikovanou záležitost s kanalizací – již nějakou dobu ÚJV pozoruje zvýšený nátok odpadní vody na čističku. Bohužel se jim zatím nepodařilo zjistit příčinu. Nyní jsou al snad už na dobré cestě, následující dva týdny ukážou.
 • Podepsali jsme smlouvu s firmou, která podala vítěznou nabídku na stavbu chodníku. Aktuálně koordinujeme přípravné práce. Máme vybraný stavební dozor a připravujeme koordinační schůzku i s Cetinem, aby se využila stavba chodníku pro instalaci optických kabelů.
 • Vyhlásili jsme výběrové řízení na rekonstrukci veřejného osvětlení 2/3 svítidel v celé obci. Získali jsme dotaci od MPO, která nám zaplatí 2/3 celé této akce. Pokud všechno klapne podle plánu, začne se s výměnou svítidel v červnu a na zimní sezónu budeme již svítit nově, šetrněji a úsporněji.
 • Podali jsme námitky proti EIA k rozšíření lomu Klecany. Díky spolupráci s Koridorem D8 byly naše námitky postavené na vyjádřeních odborníků. Pro Vás, naše občany, jsme zpřístupnili aplikaci pro generování připomínek na našem webu.

A to zdaleka nebylo všechno…

MP, VG                                                                                                          10. 5. 2024

 

Vážení spoluobčané,

během uplynulých dnů jsme se věnovali hlavně těmto záležitostem:

 • Sešli jsme se s majitelem zahradnictví v ulici Zahradní a řešili jsme parkování v této ulici. Se zastupiteli jsme se dohodli na postupu, který budeme prosazovat. Tento postup jsme projednali a projektant zahradnictví připraví návrh řešení dopravní situace.
 • Se skupinou odborníků jsme projednávali a dolaďovali detaily exteriéru hasičské zbrojnice. Stavba pokračuje dle plánu.
 • Podepsali jsme smlouvu s firmou, která nám bude stavět druhou část chodníku v dolní Řeži. Věříme, že tentokrát máme hned napoprvé větší štěstí.
 • Na pracovním zasedání zastupitelstva jsme zastupitele seznámili s návrhem Pravého Hradce v prostoru právě rekonstruované Strážnice v ulici Nad Údolím. Pokud všechno klapne, od září bychom zde mohli organizovat kroužky pro všechny věkové skupiny, rádi bychom zde měli hlídání pro menší děti během týdne nebo prostor pro aktivity spolků v naší obci.
 • Se zastupiteli jsme také projednávali možnosti financování tělocvičny. Máme několik variant, jak to zvládnout. Na žádost zastupitelů organizujeme veřejné seznámení s projektem a možnostmi financování.  
 • Se zástupci Cetinu jsme dojednávali další postup rozšíření optické sítě v naší obci. Termín připojování se bohužel posunul až na červen/červenec tohoto roku, ale o to víc domácností se bude moci připojit.
 • V rámci stavební skupiny jsme projednávali možnosti našich stavebních projektů.
 • Máme možnost žádat o dotaci od krajského úřadu, kterou bychom mohli využít na drobnější projekty (např. osvětlení sportovní plochy pod hospodou).
 • Máme k dispozici první draft studie pro rekonstrukci lávky. Potkali jsme se s projektanty, kteří jej připravili a žádali jsme další doplnění, které vychází z poslední mostní prohlídky.

A to zdaleka nebylo všechno…

MP, VG, KS                                                                                         19. 4. 2024

Vážení spoluobčané,

mezi pletením pomlázek a barvením vajíček jsme se zabývali těmito záležitostmi:

 • Sešli jsme se se skupinou pro kanalizaci a řešili posun v jednotlivých bodech. Primárně jsme se zabývali propagací čištění vlastních čerpadel, prokazováním vývozu soukromých žump, celkovým nastavením kanalizace v dolní části obce. Navázali jsme jednání s VKM a řešíme možnosti správy.
 • Máme vybraného zhotovitele druhé části chodníku, ještě čekáme, než doběhne lhůta pro odvolání a pak bychom již podepsali smlouvu. Firma má 30 let zkušeností a dobré reference. Věříme, že tentokrát jsme měli šťastnější ruku. Už máme také vybraný stavební dozor. Stavět bychom měli začít v průběhu května.
 • Řešili jsme možnou dotaci ze Středočeského kraje – do konce června je možné žádat o dotaci sice nižší, ale o to širší prostor jejího využití. Máme vytipováno několik možných drobnějších projektů, které bychom mohli tímto ufinancovat, například rekultivace prostoru u obecního úřadu, případně osvětlení v prostoru u fotbalového hřiště.
 • Probíhá výběrové řízení na tělocvičnu. Protože se jedná o poměrně komplikovanou stavbu, bylo žádoucí, aby byli případní zhotovitelé seznámeni s prostorem stavby. Obhlídky se účastnilo několik firem. Kromě toho se stále zabýváme variantami financování.
 • Zabývali jsme se další žádostí o změnu územního plánu. Aktuálně neplánujeme otevírat územní plán.
 • Podali jsme podnět na stavební úřad, aby prověřili zaplocení tzv. Třešňovky.
 • Máme nové kontejnery na tříděný odpad v prostoru u hospody.

A to zdaleka nebylo všechno…

MP, VG, KS                                                                                              7. 4. 2024

 

Vážení spoluobčané,

část uplynulého týdne jsme věnovali přípravě organizace Jarního rozběhu. Finalizovali jsme startovní listiny, prověřovali všechny ze zúčastněných na organizaci, že skutečně přijedou tam, kam mají, lepili jsme čipy na startovní čísla, stavěli stany, registrovali účastníky, měřili časy, povzbuzovali běžce, vyhlašovali výsledky… zkrátka dělali jsme vše, co je k takovému správnému běžeckému závodu zapotřebí. Doufám, že se Vám líbil. Krmě toho:

 • Připravovali jsme nové smlouvy s podnikateli v naší obci o účasti na odpadovém systému naší obce. Podnikatelé musí platit i za odvoz tříděného odpadu.
 • Řešili jsme neoprávněné zaplocení obecního pozemku. Požadujeme odstranění tak, aby bylo možné jej veřejně užívat.
 • Zajišťovali jsme potřebné pro přednáškové akce, které obec organizuje případně se na nich podílí (přednáška o železnici, o historii naší obce, přednáška z cyklu život a dílo).
 • Prověřovali jsme možnosti další dotace, tentokrát bychom je rádi využili pro nové osvětlení v ulici Vltavská a v prostoru pod hospodou a okolo přilehlého dětského hřiště. V této souvislosti jsme se potkali s odborníkem a konzultovali návrh řešení celé koncepce osvětlení v daném prostoru. Nechávám zpracovat projekt.
 • Zkontrolovali jsme novou smlouvu o migraci kamerového systému. Migraci bude třeba provést, aby byla standardně kompatibilní se zařízením, které využívá obecní policie.
 • Z mnoha směrů jsme konzultovali využití „Strážnice“, která se právě rekonstruuje na křižovatce ulice Nad Údolím a ulice K Pískovně.
 • Setkali jsme se s komisí pro životní prostředí, již v novém složení. Předsedou komise je nově jmenován pan Jiří Kadlec.

MP, VG, KS                                                                                                     24. 3. 2024

 

Vážení spoluobčané,

uplynulý týden byl ve znamení finalizace:

 • Dotáhli jsme do fáze vyhlášení výběrového na zhotovitele projekt stavby 2. části chodníku v dolní Řeži. Tentokrát snad budeme mít větší štěstí už na poprvé.
 • Do stejné fáze jsme posunuli i realizaci tělocvičny. Pokud se nám podaří vybrat zhotovitele, budeme si moct zapsat plusové body do žádosti o dotaci. Byla vyhlášena nová výzva a my už pracujeme na to, abychom měli všechny podklady připravené.
 • Finalizovali jsme nové číslo obecního zpravodaje, už je v tisku a příští víkend jej najdete ve schránkách.
 • Připravili jsme vyjádření naší obce k návrhu nové Koncepce rozvoje cyklistiky, kterou nám předložil krajský úřad. Původní projekt cyklostezky podél našeho břehu již není součástí Koncepce, cyklotrasa však nadále vede naší obcí. Naše vyjádření se přiklání k realizaci lávky Klecánky – Roztoky, která by hlavní proud cyklistů přesměrovala na opačný břeh.
 • Na veřejném zasedání zastupitelstva obce jsme informovali o aktuálním stavu projektů, schválili jsme potřebné převody pozemků mezi obcí a krajem, vybrali komisi pro výběrové řízení na zhotovitele chodníku a taky jsme byli informováni o výsledcích proběhlé kontroly kontrolního výboru. Nyní se finalizuje zápis ze zasedání, abyste ho měli k dispozici.
 • Opět se sešla stavební skupina, která řešila postup v jednotlivých stavebních projektech. Tentokrát se konzultoval primárně postup v otázce tělocvičny a dokončovací práce po rekonstrukci střechy školní jídelny.
 • Také se začalo obnovovat vodorovné značení na silnicích, ještě pár dodělávek a bude hotovo.

MP, VG, KS                                                                                             17. 3. 2024

 

Vážení spoluobčané,

uplynulý týden jsme zahájili pracovním zasedáním zastupitelstva, kde jsme se zastupiteli projednali záležitosti, které se budou řešit na plánovaném veřejném zasedání a seznámili je se stavem aktuálně řešených záležitostí. Kromě toho jsme se zabývali:

 • Dopracovali a podali jsme žádost o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení. Pokud vše půjde dobře, v horizontu několika málo týdnů se dozvíme verdikt. Na základě zkušeností s čerpáním této dotace nepředpokládáme neúspěch. Pak už můžeme vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele a pustit se do práce. Předpokládáme, že letošní zimní sezónu už zahájíme s úspornějšími světly.
 • Konal se kontrolní den na stavbě hasičské zbrojnice, stavba běží bez větších komplikací. Aktuálně dolaďujeme s projektantem zavedení silnoproudu a celkovou elektroinstalaci.
 • Byli jsme jednat na Městském úřadě v Brandýse, kde jsme konzultovali postup vůči vlastníkům nemovitostí, které nejsou napojeny na obecní kanalizaci. Nyní je budeme kontaktovat a hledat společné řešení.
 • Návštěvu Brandýsa jsme spojili s konzultací na Policii ČR, kde jsme se ujistili, že technika pro stavbu tělocvičny bude moci projíždět po komunikacích v naší obci. Nyní už máme i souhlasené stanovisko dopravní policie.
 • Potkali jsme se se zástupkyněmi sdružení Pravý Hradec, s nimiž řešíme možné provozování připravovaného nového prostoru, který by měla obec v pronájmu. Jedná se o právě rekonstruovaný objekt bývalé strážnice v ulici Nad Údolím. Chceme prostor využít pro spolkovou činnost, kroužky pro děti i dospělé, hlídání dětí nebo třeba příměstský tábor.
 • Podařilo se nám opět dohodnout organizaci příměstského tábora. Ještě dolaďujeme místo konání, ale věříme, že se rekonstrukce strážnice povede do prázdnin dotáhnout a tábor bude mít své zázemí zde.
 • Na schůzce se zástupci všech společností sdílejících prostor areálu ÚJV jsme dojednávali jejich podíl na plánované rekonstrukci lávky.
 • Nechali jsme pokácet nebezpečné stromy na stezce Čestmíra Šimáněho, aby nám neničily plot a neohrožovaly návštěvníky lesa.
 • Finalizujeme přípravu Jarního rozBěhu… a ani to zdaleka nebylo vše.

MP, VG, KS                                                                                                   10. 3. 2024

Vážení spoluobčané,

v týdnech okolo jarních prázdnin jsme možná nedali informace hned, ale rozhodně Vás o ně nechceme ochudit, a proto shrneme, co se během posledních týdnů událo… a že toho nebylo málo:

 • Čas jarních prázdnin jsme v prostoru školy využili skutečně na maximum. Podařilo se nám zorganizovat kompletní rekonstrukci střechy nad jídelnou, což nebylo koordinačně nijak jednoduché. Kromě toho se také podařilo opravit nefunkční sociální zařízení v přízemí školy.  
 • Potkali jsme se s redakční radou našeho obecního zpravodaje a řešili celkové nastavení. Po určitě peripetii co změnit, jsme dospěli do finálního stavu. A teď jsme už pro Vás připravili hned několik článků, které už brzy budou ve Vašich schránkách.
 • Připravili jsme první draft pravidel pro poskytování dotací spolkům. Tento draft projednáme se zastupiteli, aby plně odpovídal tomu, jak chtějí zastupitelé finance spolkům přerozdělovat.
 • Setkali jsme se se zástupcem společnosti SVAS (Středočeské vodárny a.s.), která provozuje servisní práce na vodovodech a kanalizacích. Projednávali jsme možnosti smluvního nastavení, aby měla kanalizace v majetku obce řádného správce. Zápis z této schůzky bude předmětem dalšího posouzení ze strany komise pro kanalizaci.
 • Podařilo se nám zajistit novou službu pro plánovaný Jarní rozBěh – v letošním roce budeme víc profi. Závodníci se mohou registrovat na závod online a taky je jejich závodní čas bude měřit čipy nalepenými na startovním čísle.
 • Máme k dispozici další vyhodnocení stavu naší lávky, které necháme zapracovat do studie možností rekonstrukce.
 • Rozsvítili jsme Novačku novým veřejným osvětlením a následně jsme nechali odstranit i to stávající.
 • Řešili jsme dva návrhy na změnu územního plánu.
 • Připravujeme podklady pro vyhlášení výběrového řízení na druhou část chodníku v ulici Hlavní. Dostali jsme totiž dotaci, a tak se budeme moct brzy pustit do práce.
 • Dotaci na tělocvičnu jsme sice nedostali, ale nevzdáváme to. Pilně pracujeme na tom, aby bylo vyhlášeno výběrové řízení a my jsme tak získali plusové body, až bude vyhlášena dotační výzva nová. Podle nejnovějších informací se chystá v druhé polovině března.

MP, VG, KS                                                                                                        3. 3. 2024

 

Vážení spoluobčané,

v uplynulém týdnu jsme kromě běžných provozních záležitostí řešili také:

 • Rekonstrukci střechy nad jídelnou – koordinovali jsme veškeré procesy. Už příští týden dojde k odkrytí svrchní vrstvy střechy (kačírek), aby mohla firma nastoupit okamžitě, jak začnou jarní prázdniny. Během těch by se měla rekonstrukce stihnout.
 • Přípravu zadání veřejné zakázky na tělocvičnu a prověření dalších dotačních možností.
 • Kanalizační přípojky v rámci obecní kanalizace – máme zpracovanou tabulku těch, kteří nemají přípojku vůbec nebo nemají uzavřenou smlouvu s obcí, byť připojeni jsou.
 • Veřejné osvětlení – finalizujeme žádost o dotaci na celkovou rekonstrukci. Současně se už provádí další část – aktuálně se kope na Novačce.
 • Smlouvu na pronájem fotbalového hřiště našim fotbalistům – doteď fotbalisté využívali a udržovali fotbalové hřiště bez řádné smlouvy. To ovšem brání tomu, aby mohli žádat o dotaci na další vybavení. Chceme tedy vše řádně formalizovat, ať mohou dotační možnosti využít.

MP, VG, KS                                                                                                   11. 2. 2024

Vážení spoluobčané,

uplynulý týden jsme byli velmi potěšeni pozitivními ohlasy na uspořádaný ples naší obce. Jsme rádi, že se vám líbil a věříme, že se tímto obnovuje jeho tradice. Kromě toho:

 • Objednali jsme speciální kontrolu lávky, jejíž výsledek je nezbytným podkladem pro žádost o dotaci na rekonstrukci lávky. Výsledek očekáváme do konce února. Současně už poptáváme firmy pro prvotní základní stabilizaci a následnou rekonstrukci.
 • Zjišťovali jsme možnosti obce směrem k vlastníkům nemovitostí, které dosud nejsou napojeny na kanalizaci.
 • Jednali jsme se zástupci Cetinu a projekční kanceláře, kteří připravují projekt k zasíťování zbytku obce. Od dubna 2024 by měli začít využívat optické připojení ti, kdo souhlasili s nadzemním vedením.
 • Začala rekonstrukce veřejného osvětlení na Novaččce, dokončení předpokládáme během pár dnů.
 • Podařilo se nám zkontaktovat vedení ČSAD s požadavkem na stažení agresivního řidiče z linky mířící do naší obce. Vedení ČSAD našemu požadavku vyhovělo.
 • Školili jsme se na BOZP – celý obecní úřad absolvoval pravidelné povinné školení bezpečnosti práce.
 • Potkali jsme se se zástupcem společnosti Top gis, která zprostředkovává data na serveru Gis online. Pomůže nám i s vkládáním údajů do digitální technické mapy kraje, jak nově nařizuje zákon všem obcím, a to od 1.7.2024.

MP, VG, KS                                                                                                  4. 2. 2024

 

Vážení spoluobčané,

uplynulý týden byl hodně nabitý:

 • Začali jsme hned v pondělí veřejným zasedáním zastupitelstva obce, kde jsme schvalovali nový název účelové komunikace v Husinci. Jen co se podaří vše zprocesovat, budete v mapách vídat název „Pod Kazatelnou“. Byly zvýšeny odměny neuvolněným zastupitelům na základě úpravy zákona o obcích. A rozběhla se také diskuze o novém systému odpadového hospodářství na podnět zástupců SVJ. Těm byl následně odeslán dopis s návrhy spolupráce.
 • Potkali jsme se se zástupci developera, který plánuje výstavbu v prostoru Bajkárny. Řešili jsme s ním podmínky předání pozemku pro novou školku. Nicméně realizace stavby celého projektu zatím není na pořadu dne. Počítáme nejdříve kolem roku 2027.
 • Podali jsme k soudu návrh na vydání platebního rozkazu pro firmu, která nám začala stavět chodník, ale stavbu nedokončila a my jsme od smlouvy z důvodu nespolehlivosti od smlouvy odstoupili. Teď požadujeme úhradu smluvní pokuty.
 • Máme s bankou rozjednáno zavedení platebního terminálu na obecním úřadě. Pokud bude nabídka výhodná, rádi bychom vyšli vstříc vašim požadavkům.
 • Celý týden jsme dolaďovali poslední detaily, aby byl náš První obecní ples perfektní. Věřím, že se to povedlo. Konal se v sobotu na Rychtě v Klecanech. Účast byla hojná a zábava skvělá! Díky všem za báječnou atmosféru!

MP, VG, KS                                                                                              28.1.2024

 

Vážení spoluobčané,

uplynulý týden byl ve znamení posunů v rozjetých projektech.

 • V pondělí jsme se sešli se zastupiteli na pracovním jednání, kde jsme informovali zastupitele o aktuálních posunech v běžících projektech a taky o tom, co bude třeba řešit na veřejném zasedání zastupitelstva v pondělí 22. ledna. Mimo jiné to bude pojmenování účelové komunikace v Husinci – cesta od serpentýny k chatám.
 • Zabývali jsme se urgentní opravou střechy školy, už máme dohodnutého stavebníka, který opravu provede. Potřebujeme doladit organizační záležitosti, třeba to, kdy oprava proběhne, aby nebyla narušena výuka a provoz školy. Nabízí se jarní prázdniny.
 • Řešili jsme s odborníkem konfiguraci veřejného osvětlení pro celou obec. Bereme v úvahu připomínky, které vycházejí od vás občanů a hledáme ještě možné úpravy, aby nám tu bylo příjemně.
 • Připravujeme podklady pro výběrové řízení na tělocvičnu. Pokud vše půjde podle plánu, v únoru budeme vybírat zhotovitele. Stále věříme v získání dotace, o kterou jsme žádali. Výsledky zatím nejsou.
 • Zkoumáme dotační příležitosti a sháníme poklady k žádosti o dotaci na rekonstrukci lávky. Sešli jsme se v této věci s odborníkem.
 • Máme možnost získat k užívání právě rekonstruovanou bývalou vrátnici v ulici Nad Údolím. S developerem řešíme nastavení užívání a také jsem se sešli s možným provozovatelem. Rádi bychom prostor využili pro organizaci volnočasových aktivit malých i velkých.

MP, VG, KS                                                                                                             21. 1. 2024

Vážení spoluobčané,

po dalším týdnu přicházíme opět s tím, co se během té doby posunulo o kousek dál:

 • Intenzivně řešíme havarijní stav střechy školy a po mnoha konzultacích na všechny strany to konečně začíná vypadat nadějně a střecha se brzy opraví.
 • Konala se pravidelná schůzka stavební skupiny, kde jsme hodnotili možný postup v plánovaných projektech.
 • Obecní ples už je za rohem a my jsme se sešli s organizačním týmem a dolaďovali poslední detaily. Můžete se těšit na skvělou hudbu, tombolu a samozřejmostí je autobusový odvoz tam i zpět. Nabídneme i možnost pro rodiče dětí – abyste mohli na ples, Vaše děti mohou přespat na obecním úřadě – zajistíme hlídání.
 • Nově jsme rozsvítili ulici K Mandelce – sloupy veřejného osvětlení byly osazeny novými svítidly. Tato svítidla bychom v rámci dotačního projektu chtěli využít prakticky v celé obci.
 • Sešili jsme se s paní ředitelkou a řešili organizační záležitosti do konce školního roku, mezi jinými zápisy do školky a také případný provoz školy, pokud bychom se pustili do stavby tělocvičny.
 • Se zástupci SVJ jsme na společné schůzce probrali jejich obavy týkající se přijetí nového systému odpadového hospodářství.
 • Účastnili jsme se setkání starostů s ministrem dopravy v souvislosti s rozvojem dopravních staveb v lokalitě severně od Prahy.
 • Sestavili jsme a zveřejnili kalendář akcí, které se pro tento rok plánují v naší obci. Máme se opravdu na co těšit.

MP, VG, KS                                                                                                            12. 1. 2024

 

Vážení spoluobčané,

na začátek bychom vám rády popřály mnoho spokojenosti a úspěchů v novém roce. I pro nás byly svátky ve znamení kolotoče mezi finalizací posledních pracovních úkolů před koncem kalendářního roku a taky zajištění tepla rodinného krbu pod vánočním stromečkem. Po kratší prodlevě tedy nyní shrneme několik nejdůležitějších bodů, které se v naší obci udály.

 • V pondělí 18. 12. se konalo zasedání zastupitelstva obce, kde bylo schváleno několik nových vyhlášek. Ve většině případů se jednalo o formality vycházející z nové legislativy. Zásadní změnou však prošel systém odpadů a vyhláška o poplatku za odpad. Také bylo schváleno zvýšení stočného pro dolní část obce na nových 65 Kč/m3.
 • Během svátků a ještě i tento týden jsme byly neustále ve střehu vůči povodňové aktivitě Vltavy. Díky Bohu voda už víceméně opadá a věřme, že se tento trend udrží. Pro nás tento stav znamenal svátek-nesvátek mnoho kroků, které nařizuje povodňový plán – například aktivizace povodňové komise, povolání hasičů, permanentní sledování vývoje, uzavírání a označování nebezpečných míst nebo třeba vedení povodňové knihy.
 • Průběžně jsme řešily technické problémy se solárními lampami. Už víme, kde je problém, snad už se tedy povede vyřešit s trvalou platností.
 • Pokračujeme s řešením kompletní opravy střechy školy. A to jak po technické, tak právní stránce. Nelíbí se nám, že tak krátce po skončení záruky bychom měly prakticky celou střechu platit znovu. Hledáme tedy, zda není právní možnost alespoň něco ušetřit.
 • Tento týden se konala první organizační schůzka k dalšímu ročníku již tradičního Jarního rozBěhu. Už jsme se pustily do příprav a věříme, že i letos bude závod vydařený. S radostí vám můžeme říct už i datum, které si poznamenejte do svého sportovního kalendáře: 23. března 2024.

MP, VG, KS                                                                                                       6. 1. 2024

 

Vážení spoluobčané,

tento téměř předvánoční týden se nesl ve znamení schůzek několika našich velkých a významných projektů.

 • Hned v pondělí jsme se sešli se zastupiteli na pracovní schůzce a vyjasňovali si podmínky odpadového systému. Nebylo vše úplně jednoduché a jasné, a tak jsme se museli opakovaně obracet na FCC a Ministerstvo vnitra jako dozorový orgán obecně závazných vyhlášek, abychom doladili finální znění.
 • Konala se pravidelná schůzka se stavební skupinou, která nám pomáhá koordinovat stavební projekty v naší obci. Řešili jsme postup v projektu opravy školní střechy, celkovou úpravu prostoru pod hospodou a kolem hřiště, a také otázky úpravy areálu obecního úřadu v souvislosti se stavbou hasičské zbrojnice a projektované rekonstrukce obecního úřadu.
 • S projekční firmou jsme řešili konkrétní potřebná opatření k rekonstrukci školní střechy. Právně řešíme otázku uplatnění reklamace v případě, že byla původní reklamace vyřízena nesprávně.
 • O kousek jsme se posunuli v otázce plánovaného hřiště pod hospodou. Prošli jsme si strategické materiály obce, které s vytvořením sportovní zóny v tomto prostoru počítají. Potkali jsme se s projektantem, který by mohl hřiště navrhnout, a diskutovali s ním možnosti. Plánujeme také projednání celého konceptu s veřejností.
 • Konala se strategická schůzka se zástupci osob dotčených rekonstrukcí lávky. Účastnili se zástupci Správy železnic, plynařů, Povodí, optiky, projektanti cyklostezky na protějším břehu a samozřejmě ÚJV, které nám přislíbilo přípravu projektu. Zjistili jsme, co všech bude obnášet rekonstrukce a že nebude vůbec jednoduché v tomto rozsahu zachovat trvalý přístup na lávku. Je to však otázka klíčová pro celou naši obec a také pro ÚJV. Věřím tedy, že všichni spojí síly, aby rekonstrukce proběhla bez zásadního omezení užívání.
 • Uspořádali jsme první schůzku komise pro kanalizaci, které se účastnili odborníci v oblasti vodohospodářství a také zástupci občanů, kteří mají bohaté zkušenosti s provozem kanalizace a chtějí v této oblasti spolupracovat. Na schůzce se řešilo, jaký zvolit postup pro to, aby kanalizace fungovala co nejvíc bezproblémově pro všechny naše občany.

Děkujeme všem za spolupráci!

MP, VG, KS                                                                                                                    15.12. 2023

 

Vážení spoluobčané,

ráda bych Vám představila nový formát informování veřejnosti o nejaktuálnějším dění na obecním úřadě naší obce. Každý týden bychom rády přispívaly konkrétními informacemi z uplynulého týdne.

 • Pro poslední veřejné zasedání zastupitelstva obce v letošním roce jsme finalizovali novou koncepci nakládání s odpady. Máme připraveny dvě nové vyhlášky v tomto směru – vyhlášku o nastavení systému a vyhlášku o poplatku. Nově chceme vybírat poplatek nikoliv za osobu, ale za velikost popelnice a frekvenci svozu.
 • Z důvodu legislativních změn v zákoně o místních poplatcích jsme museli připravit nové vyhlášky o místních poplatcích (poplatek za psa, za užívání veřejného prostranství a za ubytování), které budeme schvalovat. Nicméně jedná se o formální změny, nedochází k navýšení poplatků. 
 • Zřizujeme komisi pro kanalizaci, která nás odborně podpoří v systémovém řešení celé této oblasti.
 • Máme výsledky korozních zkoušek na lávce a začali jsme se jimi zabývat. Mimo jiné jsme výsledky zaslali projektantům v ÚJV, kteří nám v této věci přislíbili spolupráci. Současně koordinujeme na příští týden schůzku dotčených osob, které mají co do činění s rekonstrukcí lávky (sítě, plyn, napojení na cyklostezku na protějším břehu atp.).
 • Setkali jsme se se zástupci spolků působících v naší obci a ladili jsme kalendář pro rok 2024. Během příštího týdne bude dostupný na webu obce, abyste si mohli upravit své plány.
 • Finalizovali a odeslali jsme vyúčtování dotace na projektovou dokumentaci na tělocvičnu. Dotace činila cca 622 tis. Kč a byla poskytnuta od Středočeského kraje.  
 • Setkali jsme se s architektem – autorem původního návrhu tělocvičny a hasičské zbrojnice. Konzultovali jsme, zda je možné snížit projektantem vyčíslené náklady stavby tělocvičny, a kde je možné zlevnit. Necháme tyto možnosti odborně prověřit.
 • Prověřovali jsme plánované dotační tituly pro příští rok. Objevila se dotace na veřejné budovy, která by pro nás mohla být využitelná na stavbu třídy družiny (tato třída je součástí celého projektu na stavbu tělocvičny). Příjem žádostí je od 1. března. Do té doby zjistíme, zda se do tohoto titulu „vejdeme“, případně zajistíme vše potřebné pro podání žádosti.
 • Pro potřeby realizace Cetinu jsme podali na Katastr nemovitostí návrh na vklad věcného břemene na zabudování chrániček kabelů.
 • Zabývali jsme se několika záležitostmi územního plánu – zpracování územní studie, posouzení jednotlivých prostorů v kontextu územního plánu – pro účely staveb, převodu pozemků apod.

MP, VG, KS                                                                                                                   8.12.2023

Zajímavé informace

Tenisové kurty

Rezervace tenisových kurtů

 
 

Munipolis

Munipolis

SMS info

SMS

Spřátelené weby


nahoru