Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Husinec
ObecHusinec

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Park U Pasáčka

Významným bodem Zeleného okruhu jaderným údolím je park U Pasáčka. Mnozí ho znali bohužel jen v podobě skládky, která na tomto místě vznikla v dřívějších dobách. Plocha sevřená skálou se pyšní krásnými výhledy na protější břeh a tekoucí Vltavu a skrývá v sobě skutečného genia loci. Mimo jiné se zde nachází nadregionální biocentrum, které nám dává povinnost změnit k tomu místo naprosto přístup.

I proto jsme se rozhodli toto místo revitalizovat, opět za významné podpory ÚJV Řež, a. s. Bohužel i bohudík se nacházíme v místech nejen nadregionálního biokoridoru, ale též v hraniční čáře aktivní záplavové zóny, což pro nás znamenalo omezení ve smyslu využití a vybavenosti této plochy.

Místo na půli cesty mezi Husincem a Řeží a pro obyvatele naší obce má významnou hodnotu. Jeho poloha v nás evokovala vybudování zázemí pro různé akce a setkávání, představení, nebo letní kina, kde hluk nebude rušit obyvatele.

Inspirací pro vzhled mobiliáře nám byl přístřešek města Roztoky od pana architekta Smolíka, který stojí u Vltavy na protějším břehu. Naše designové přístřešky od firmy EGOE připomínající zastávky slouží ke skutečnému zastavení se v koloběhu všedních dní. Poskytují úkryt před nepřízní počasí, mohou být fotokoutkem a nebo zázemím pro účinkující při akcích. Zároveň pak splňují všechny zákonné požadavky na umístění, které jsou dané právě definicí této lokality. Schváleno máme všemi dotčenými orgány. Na ploše dále připravujeme se Spolkem přátel školy květinovou louku, kterou si děti sami osejí a následně se o ni budou starat.

Toto místo má sloužit mimo jíné k prohloubování mezilidských vztahů, setkávání s přáteli, sousedy, k odpočinku, pro sport a pro konání společenských akcí. Designové mobilní přístřešky připomínající zastávky jsou v přeneseném slova smyslu opravdovými zastávkami při budování mezilidských vztahů nejen v rámci naší obce. Zatraktivňují tuto lokalitu a při nepřízni počasí poskytují úkryt. Vedle toho slouží jako součást venkovního pódia pro mnohostranné využití. 

Nad tím vším bdí Pasáček, skalní útvar nad cestou podél Vltavy připomínající lidskou hlavu. Někteří útvar znají jako hlavu rakousko-uherského vojáka, jiní jako pasáčka. Podle pověsti zde kdysi žila zlá čarodějnice. Ta měla ovce, o které se staral mladý pasáček. Jednoho dne však ovce zadávil vlk. Čarodějnici to natolik rozlítilo, že pasáčka za trest proměnila v kámen, který tu nad řekou ční dodnes. Lidská hlava ze skalního masivu je tak podle pověsti zakletý pasáček, který čeká na vysvobození.

Parkem prochází nadregionální biocentrum a je tak chráněným místem, na které se dlouhá léta zapomínalo. Proto se v parku chovej slušně a ohleduplně, nenič jej a nevyhazuj odpadky. Užívej si klidu a ticha v obklopení skal při pohledu na tekoucí řeku Vltavu. 

Zeleny okruhPřístřešky fy Egoe Husinec Řež

Park U Pasáčka

Otevření stezky 7. 11. 2022

Otevreni stezky

Park U Pasáčka

Zajímavé informace

Tenisové kurty

Rezervace tenisových kurtů

 
 

Munipolis

Munipolis

SMS info

SMS

Spřátelené weby


nahoru