Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Husinec
ObecHusinec

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Územní studie lokality Nad Údolím

Zaregistrovaná Územní studie "Husinec - Nad Údolím" zpracovatele ARCHUM architekti s.r.o. z 12/2017: textová část, výkresová část, registrační list

US

30.1.2018, Ivana Zrzavá


V území okolo tří bytových domů probíhá již několik let diskuse mezi obcí a majiteli pozemků o optimálním zastavění místa (podrobnosti zde). Obec se rozhodla ke dvěma zásadním krokům, které by měly výstavbě v místě určit přijatelné mantinely:

1) jedná s majiteli pozemků proti  domům č.p. 121 a 122 o koupi těchto pozemků, záměrem je nechat zde veřejné prostranství (náměstí, park), případně vystavět mateřskou školu. Jednání jsou konstruktivní a koupě se jeví jako možná.

2) zadala zpracování územní studie, která celé území pojedná z hlediska kapacity a souvisejících nároků na infrastrukturu (např. parkovací místa) i z hlediska urbanistického.

Územní studie je nástrojem územního plánování a má oporu ve stavebním zákoně. Bude pořizovatelem oficiálně zaregistrována a stává se tak nepominutelným podkladem pro územní řízení (tj. např. žádostí o územní rozhodnutí a stavební povolení). Stavebník musí zdůvodnit stavebnímu úřadu, proč se od ní eventuelně odchyluje. 

Územní studie v aktuálním zpracování pojednává území jako určené pro individuální (bytové, řadové domy) zástavbu. Vzhledem k tomu, že je možné, že v území bude zájem vystavět domov pro seniory, mohla by být v tomto smyslu ještě upravena a zaregistrována v upraveném tvaru. 

Aktuální studie připravená k zaregistrování zde ke stažení; textová část zde ke stažení.

18.10.2017 Jana Münzbergerová

Zajímavé informace

Tenisové kurty

Rezervace tenisových kurtů

 
 

Munipolis

Munipolis

SMS info

SMS

Spřátelené weby


nahoru