Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Husinec
ObecHusinec

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Drobné projekty obce

Kontejnerová stání

Za účelem zvýšení komfortu odpadového hospodářství a lepšího udržování pořádku přicházíme s plánovaným projektem nových kontejnerových stání, které budou vymezny gabionovými nebo dřevěnými zdmi. Ty budou zamezovat nechtěnému pohybu kontejnerů vlivem povětrnostních vlivů.  

Jedná se o nová kontejnerová stání v těchto lokalitách:

 1. Kontejnerové stání u školy
 2. Kontejnerové stání u garáží
 3. Kontejnerové stání u potravin

Projekt vypracovala Ing. Lenka Mixová.

Grafické návrhy zpracovala Hana Jirešová, www.zahadesign.cz

U školy

Popelnicová stani

Na Hlinkách

Na Hlinkach
Dříve

Nad Udolim

Oprava cesty pod Kazatelnou směrem k Lomu

Do této oblasti se nám stěhují lidé a všichni se po obecní cestě chtějí bezpečně dostat ke svým nemovitostem, je třeba s obecní cestou po letech něco dělat. Po několika stížnostech obyvatel z Husince v období přívalových dešťů, kdy se po příjezdové cestě valí potoky vody a v nejnižším bodě se valí přímo na husinecké domy, do zahrad a do dvorů, jsme se rozhodli pro opravu a rozšíření cesty. Chceme těmto škodám zabránit, proto podnikáme následující kroky:

 • Je objednán systém odvodnění  cesty, tedy položení odvodňovacích žlabů (systém odvodnění horských lesních cest), aby voda valící se po cestě nenabrala takovou sílu a intenzitu. Bude realizováno v dubnu.
 • Před chatami došlo ke zpevnění cesty a rozšíření cca o půl metru. Po skončení prací dojde k zasypání hlínou a osetí.
 • Nejnižší místo cesty je aktuálně opravováno na náklady vlastníků nemovitostí a to pouze za použití přírodních materiálů tak, aby zpevnění nenarušilo ráz krajiny. Jako součinnost poskytla obec patníky a práci technické čety.
 • Jelikož na pozemcích majitelé nemají možnost kanalizace, jezdí k nim pravidelně fekální vůz. Ten k nim má bezpečně zajet, proto byly nejužší úseky upraveny.
 • Stejně tak se musí k chatám v případě problému dostat hasičská technika, případně sanitka. Proto je rozumná šířka cesty žádoucí.
 • Dále probíhají úpravy ve svahu lesa. Dochází k pokládkám klád do svahu a jejich zajištění ve svahu, aby se případné přívalové deště a valící se voda ve svahu rozmělnily.

Cesta - chaty na Kazatelně

Cesta - chaty na Kazatelně IICesta - chaty na Kazatelně IIICesta - chaty na Kazatelně IV.

Aktualizace: 19. 4. 2021

Rozdáváme kompostéry 

V rámci získané dotace z Ministerstva životního prostředí rozdáváme od října letošního roku v naší obci kompostéry. Nejdříve přišli na řadu občané, kteří v letech 2017 vyplnili dotazník zájmu o kompostér. Tuto várku máme již rozdanou.

K dispozici a k rozdání je ještě zhruba 40 kompostérů. V případě, že máte o kompostér zájem a máte v obci hlášeno trvalé bydliště, volejte nebo piště na podatelnu obecního úřadu: podatelna@husinec-rez, tel. 601347901

Kompostér si můžete zarezervovat a zároveň se domluvíte se zaměstnanci OU na jeho vyzvednutí.

1

aktualizace 18.10.2021

Kompostéry

V roce 2017 proběhl průzkum mezi občany ohledně potenciálního zájmu o kompostéry kvůli vypisovaným dotacím v rámci „Operačního programu životního prostředí 2014-2020“ na kompostéry pro občany.

V roce 2020 byla zřejmě jedna z posledních možností, kdy jsme mohli o dotaci žádat s ohledem na končící dotační období. Průzkum jsme použili jako podklad pro podání žádosti. V červnu jsme žádost podali, v prosinci jsme obdrželi zprávu, že bylo naší žádosti vyhověno. S ohledem na průzkum, který proběhl před třemi lety a rozrůstající se obec, jsme žádali o více kompostérů. Věříme, že se dostane ke všem, kdo potřebují. Veškerá administrace proběhne až začátkem roku 2021.

O rozdělování kompostérů budeme informovat. A proč kompostéry? Sníží se náklady na sběr, svoz a skládkování směsného komunálního odpadu až o 20 % ročně, splníme zákonnou povinnost zajistit třídění biologického odpadu a přispějeme ke zlepšení životního prostředí.

Komposér - ilustrační foto

Aktualizace: 12. 1. 2021

Nová relaxační zóna v Husinci

1

2

3

Instalace Z-boxu u samoobsluhy 

Proběhla plánovaná instalace Z-Boxu služby Zásilkovna před místní samoobsluhou v ulici Nad Údolím. 

Zahájení provozu je naplánováno na 21. 6. 2021. Z-Boxu bude mít funkci výdejního i odesílacího místa. 

INSTALACE Z-BOXU PŘED SAMOOBSLUHOU

Aktulizace: 17. 6. 2021


Nové lavičky na Novačce

Na Novačce, (Cesta k vlaku spojující ulici Nad Údolím k ÚJV) přibyly 3 nové lavičky.

Za podnět k realizaci děkujeme členkám Sociální a kulturní komise.

Lavička na Novačce 1

Lavička na Novačce 2

Lavička na Novačce 3Aktualizace: 17. 6. 2021

Nová výsadba v Husinci - Řeži

Na základě dotace získané v roce 2020 započala v naší obci nová výsadba stromů. V některých oblastech starší zástavby je stromové patro minimální nebo zcela chybí, nachází se zde jen zbytky staré výsadby či náletové dřeviny. V některých nových lokalitách nebylo stromové patro kvalitně založeno a došlo tak velkým úhynům. 

Lokality, kde je plánovaná (nebo již zrealizovaná) nová výsadba:

 • svah u fotbalového hřiště
 • lokalita K Mandelce
 • Červená Skála
 • husinecká serpentina

Na základě zhotoveného odborného posudku, který mapuje stávající stav výsadby v obce, byly zvoleny tyto nové dřeviny: 

 • javor babyka (Acer campestre 'Red Shine')
 • břestovec západní (Celtis occidentalis)
 • třešeň ptačí (Prunus avium 'Plena')
 • dub cer (Quercus cerris)
 • dub pýřivý (Quercus pubescens)
 • jilm habrolistý (Ulmus minor)

Celkem bude vysázeno 57 nových stromů, které budou ukotveny ke třem kůlům. Půda bude vylepšena přidáním 30% výsadbového zahradního substrátu, který bude přimíchán do stávající půdy. Pro snazší zálivku budou do výsadbové jámy nainstalovány drenážní hadice naplněné štěrkem. 

PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ VŠEM OBČANŮM A DĚTEM, KTEŘÍ SE DOBROVOLNĚ ZAPOJILI DO SÁZENÍ. 

Poděkování patří také paní Cucové z MAS Nad Prahou, která nám pomohla při zprostředkování dotace a také pomohla při výsadbě samotné. 

ODBORNÝ POSUDEK K VÝSADBĚ (1.72 MB)

FOTOGRAFIE Z DOBROVOLNÉHO SÁZENÍ (FOTO JAN HANDREJCH, www.handrejch.com)

Vysadba

Sazeni

Děti sázejí na Červené Skále

Děti sázejí na Červené Skále

Děti sázejí na Červené Skále

Děti sázejí na Červené Skále

Děti sázejí na Červené Skále

6. 5. 2021

Projekt zásilkovna box v Řeži

Na základě podnětů od občanů bude v obci realizována Akce Zbox – jedná se boxy na vyzvedávání zásilek přes službu Zásilkovna.cz přímo v naší obci. Zvolené místo bude u samoobsluhy. S uskutečněním projektu je opět spojena administrace – s ohledem na to, že Zbox bude umístěn na obecním pozemku (svah i pás před samoobsluhou, kde stojí poštovní schránka, jsou obecní), bylo třeba vyvěsit záměr na pronájem této části pozemku pro umístění Zboxu. Nájemní smlouva se bude projednávat na veřejném zasedání zastupitelstva. 

Co se týče samotné výstavby Z-boxu a přípravy pro jeho umístění: celý box je nezávislý na elektrických sítích, bude objednán i s podstavcem, pro který bude připravena rovná plocha. Box bude napájený solární energií. Dle dohody se společností Zásilkovna bude v budoucnu možné rovněž odesílání zásilek, což jistě bude pro občany atraktivní. 

Zároveň ÚJV Řež, a. s. má v jednání zřízení vlastního Z-boxu, který bude přístupný nejen zaměstnancům ústavu ale také veřejnosti. 

Z-BOX

Aktualizace: 20. 4. 2021

Oprava cesty pod Kazatelnou směrem k Lomu

Do této oblasti se nám stěhují lidé a všichni se po obecní cestě chtějí bezpečně dostat ke svým nemovitostem, je třeba s obecní cestou po letech něco dělat. Po několika stížnostech obyvatel z Husince v období přívalových dešťů, kdy se po příjezdové cestě valí potoky vody a v nejnižším bodě se valí přímo na husinecké domy, do zahrad a do dvorů, jsme se rozhodli pro opravu a rozšíření cesty. Chceme těmto škodám zabránit, proto podnikáme následující kroky:

 • Je objednán systém odvodnění  cesty, tedy položení odvodňovacích žlabů (systém odvodnění horských lesních cest), aby voda valící se po cestě nenabrala takovou sílu a intenzitu. Bude realizováno v dubnu.
 • Před chatami došlo ke zpevnění cesty a rozšíření cca o půl metru. Po skončení prací dojde k zasypání hlínou a osetí.
 • Nejnižší místo cesty je aktuálně opravováno na náklady vlastníků nemovitostí a to pouze za použití přírodních materiálů tak, aby zpevnění nenarušilo ráz krajiny. Jako součinnost poskytla obec patníky a práci technické čety.
 • Jelikož na pozemcích majitelé nemají možnost kanalizace, jezdí k nim pravidelně fekální vůz. Ten k nim má bezpečně zajet, proto byly nejužší úseky upraveny.
 • Stejně tak se musí k chatám v případě problému dostat hasičská technika, případně sanitka. Proto je rozumná šířka cesty žádoucí.
 • Dále probíhají úpravy ve svahu lesa. Dochází k pokládkám klád do svahu a jejich zajištění ve svahu, aby se případné přívalové deště a valící se voda ve svahu rozmělnily.

Cesta - chaty na Kazatelně

Cesta - chaty na Kazatelně II

Cesta - chaty na Kazatelně III

Cesta - chaty na Kazatelně IV. Aktualizace: 19. 4. 2021

Koše na tříděný odpad na frekventovaných místech
Kose

Kose trideny odpad

Kalendář obce Husinec-Řež

Kalendář 2021 ke shlédnutí

Od dětí z naší obce pod vedení Jarmily Králové, www.obrazykralova.czjarmila@obrazykralova.cz

Kalendar

Kalendar

Kalendář 2020

Kalendář 2020 ke shlédnutí

Autor obrázků: Kateřina Mareyi, www.mareyi.com 

Kalendar

Kalendar

Pomáháme s KLOK TEXem

Aktualizováno: 20.8.2020

Před obecním úřadem je nyní k dispozici sběr kovů, vysloužilých elektro spotřebičů a nově charitativně ekologický sběr oděvů a obuvi pro děti i dospělé KlokTex.

Elektrospotřebiče, které díky své velikosti nelze vhodit do sběrného kontejneru odevzdejte ve sběrném dvoře a nenechávejte je u kontejneru.

Oděvy a obuv zabalte do pytle, ať neutrpí cestou k těm, kteří to potřebují.

Děkujeme.

V ulici Akátová kontejner KlokTex doplnil již oblíbené sběrné místo.

Následnou pomoc od KlokTexu, nyní i díky naší obci, dostávají:

 • Fond ohrožených dětí – Klokánek
 • SOS dětské vesničky v projektu SOS Sluníčko
 • DEBRA ČR, z.ú.
 • Vyšší Hrádek, p.s.s.
 • Domov Ráček o.p.s.
 • Kulturní a rodinné centrum CoByDup z.s.
 • a mnoho dalších

Mapa všech kontejnerů KlokTex zde: https://www.kloktex.cz/mapa-kontejneru/

1

Živá komunita – oprava pergoly Nad Údolím.

aktualizováno 20.7.2020

S Živou komunitou nás seznámila paní Radka Vokatá. Zde přinášíme její příspěvek, co se nám podařilo v obci zrealizovat:

Nadaci VIA a její program Živá komunita jsem poznala vloni, když nadace vypisovala program pro zaměstnance České spořitelny s podporou pro jednotlivé projekty až do výše 100 tis. Kč. Se starostkou Veronikou Kristovou jsme tehdy žádaly o grant na nákup rozkládacích stanů, které se používají na všech místních akcích, když krytý prostor v naší obci zatím chybí. Naše žádost tehdy neuspěla. Třeba v Klecanech byli úspěšnější, spolek Pravý Hradec založil z této dotace chov včel.

Po vypsání nového grantového období jsme zkusily zažádat znovu na opravu pergoly v ulici Nad Údolím a i když žádost neuspěla v plné výši, na opravu pergoly jsme získaly 10 tis. Kč. A protože nadace proplácí především materiál, zbývalo naplánovat práci (a utužit tak naši komunitu). Technické služby naší obce přes týden připravily povrch a dovezly štěrkové podloží a my jsme s pomocí sousedů za 1 víkend pergolu obrousili, natřeli a vyměnili střechu. Na závěr byl osazen nábytek.

Z webu nadace cituji: „Program Živá komunita podporuje aktivní lidi, kteří chtějí změnit k lepšímu místo, kde žijí. Naším cílem je, aby se lidé více zajímali o veřejný prostor, zlepšovali sousedské vztahy a vzájemnou důvěru a vytvářeli si hlubší vztah ke krajině.“ Nadace podporuje především projekty krajinotvorné a projekty, které utuží místní komunitu. Veliké plus je, pokud žádá nějaký místní spolek, může ale žádat i jednotlivec, nebo skupina. Pokud máte nápad, ráda pomůžu s formalitami a zpracováním žádosti. Nyní sice období čerpání v nadaci končí, ale od ledna se bude žádat nanovo. Spolků tu máme fůru a vždycky je co zlepšovat.

Radka Vokatá

stary

novy

alt

Odpočivadlo v Husinci

Aktualizováno: 31.8.2020

V Husinci na pozemku Povodí Vltavy, na místě starých kovových hrací prvků, které již neplnily službu funkční, natož estetickou, jsme pro Vás ve spolupráci s místní firmou ZahaDesign zabudovali odpočivadlo s ohništěm a výhledem na řeku Vltavu.

Posezení v Husinci s bujnou vegetací

Posezení v Husinci

obr1

obr2

Informace o opravě "Novačky"

„Novačka“ Vzhledem k  opravdu tristnímu stavu cesty od sídliště k  vlaku, jsme se rozhodli k  opravě nejhorších úseků. A  to ještě před zimou. Na poslední chvíli, ale už jsme se na to nemohli dívat. V nejbližších dnech se tedy můžete těšit na bezpečnější cestu nejen na vlak, ale třeba i k lékaři.
 

obr1obr2

Nově opravená plocha pod Hospůdkou u hřiště

Podařilo se nám zbudovat novou zelenou plochu pro různorodé využití v  dolní Řeži, pod relaxační zónou u  ulice Vltavská. Dlouhá léta byl pozemek neudržovaný, po posledních povodních na něm zarůstaly různé větve, a byl značně nevzhledný. Obec se před pár lety tento pozemek koupila a nyní se nám podařilo jej zkrášlit. Velké poděkování patří technické četě obce Husinec, která provedla vyčištění pozemku. Z lomu Klecany jsme dostali kámen, který pomůže vsakování vody u  ulice Vltavská. Po dohodě se společností SUDOP jsme odvezli na tento pozemek hromadu hlíny z Červené Skály, která kazila svým vzhledem příjezd do obce. Vše jsme nechali rozhrnout a uválcovat. Město Klecany nám v rámci sousedské spolupráce věnovalo hlínu vhodnější pro osev travou a místní zahradnictví FLOS se zdarma ujalo finálního zkultivování a osetí travou. Počasí po osetí nám přálo a nyní je již plocha krásně zelená. Pevně věřím, že nám všem bude plocha dělat radost nejen při obecních akcích, ale i při sportu a obyvatelům ulice Vltavská jsme zpříjemnili výhled z oken. Za ztížené podRADNICE OBČANŮM ZASTUPITELSTVO aplikace pro Android aplikace pro iOS 7 mínky během výstavby se omlouváme. Všem podporovatelům děkujeme.

 

obr1obr2

Rekonstrukce stezky „Mandelka".

Pro větší pohodlí a bezpečí našich občanů chodících pěšky proběhla rekonstrukce stezky „Mandelka“. Po odstranění dožilého zábradlí byly zabetonovány kovové patky k uchycení nového dřevěného zábradlí. Zábradlí z dřevěné kulatiny ošetřené proti hnilobě se skládá ze zhruba třiceti dílů o celkové délce téměř 90m. Celou rekonstrukci svépomocí provedli zaměstnanci technických služeb obce pod vedením pana Čeňka Kotelenského. Odbornou práci se dřevem provedl pan Jiří Švarc. V budoucnu plánujeme ještě k opravu přírodních stupňů na stezce.

Atˇ stezka i zábradlí  dobře slouží všem generacím, neboť i dnes stále platí „pohybem ke zdraví“! 

obr1obr2obr3

Vyčištěná a zprůchodněná ulička v Husinci

Pracovníci technických služeb pro občany nově zprůchodnili zkratku v Husinci  z ulice K Lomu směrem k řece. 
obr1
 

Zrenovované lavičky a hydranty v Husinci

Technické služby obce zajišťují průběžnou rekonstrukci venkovních odpočivadel v Husinci. 

obrz 1obr2

Zajímavé informace

Tenisové kurty

Rezervace tenisových kurtů

 
 

Munipolis

Munipolis

SMS info

SMS

Spřátelené weby


nahoru