Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Husinec
ObecHusinec

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Spolek pro ochranu přírody a krajiny obce Husinec

LOGO - SPOLEK PRO OCHRANU PŘÍRODY HUSINECKontakty

Spolek pro ochranu přírody a krajiny obce Husinec

Nad Údolím 123,  250 68 Řež, IČ: 04095251

Datová schránka: zxi5hjg

spolek@spolekprohusinec.cz

www.spolekprohusinec.cz

Spolek pro Husinec na Facebooku


2021 - Aktuální informace

(ze zpravodaje Naše vesnice 1/2021)

Užovka podplamatá - pomozte nám ji chránit

Užovka podplamatá - hlava

Pokud chodíte na procházku kolem řeky, určitě jste si všimli především na jaře a na podzim značného množství přejetých háďat. Přejíždí je především cyklisté, kteří o tom ani neví.

Had, kterého přejeli, je užovka podplamatá (natrix tessellata). Žije od Troji až za ÚJV v Řeži, v menším počtu i na druhém břehu. V ČR se jedná o kriticky ohrožený druh hada vázaného na vodu, který žije jen na několika lokalitách. V loňském roce mu na rozdíl od ostatních živočichů situace kolem covidu-19 nepřála. Lidé vyrazili na cyklostezku v době, kdy hadi vylézají ze zimovišť a táhnou k Vltavě. S kolegy z našeho spolku jsme monitorovali počty přejetých hadů, abychom zjistili, zda se již jedná o problém či pro přírodu zanedbatelnou věc. Na jaře jsme ze stezek a silnic u řeky posbírali a odstranili 208 mrtvých hadů, v září zhruba 70 kusů. Pomohli jsme asi 60 hadům cestu překonat. 90 % mrtvolek byla mláďata, která si myslí, že schoulená na cestě nejsou vidět. Nedokážou širší cesty přejít na jeden zátah, zastavují se. Pro cyklisty jsou však téměř neviditelná.

Ačkoliv i takto velké číslo mrtvých hadů nemusí být pro populaci kritické, rozhodně by hadi neměli umírat pod koly a kolečky člověka. Příroda je v křehké rovnováze, stačí pár špatných let a populace tohoto hada může zmizet úplně. Zahájili jsme osvětu, začali jsme informovat kolemjdoucí, na jaře umístíme po celém úseku podél řeky výstražné značky a vyvěsíme o hadovi informace u přívozů a v bufetech. Tam rovněž dáme informační letáky. Letos nebudeme mrtvolky odhazovat, ale ponecháme je na místě, a kde to půjde, označíme místo červenou křídou.

Pokud můžete, pomozte i vy. Uvidíte-li hada na kraji či uprostřed silnice či cesty, pomozte mu na jaře tuto cestu překonat, aby se dostal k vodě. Na podzim je směr opačný. V Řeži jsou kritická místa (z hlediska nejvíce přejetých hadů) na ulici Husinecká od Egidy dolů z kopce, dále ke škole, kolem Skalky až k prvním domům v Husinci.  Užovku podplamatou lze však potkat kdekoliv v dolní části Řeže a Husince.

Pokud vás zaujala ochrana tohoto nádherného neškodného hada, který rozhodně není zmije, i když tak trochu vypadá, naleznete další informace na stránkách našeho spolku – www.spolekprohusinec.cz. Vítáme každého dobrovolníka, který by chtěl pomoci s jeho ochranou.

Petra Dobášová

Spolek pro ochranu přírody a krajiny obce Husinec

Mládě užovky podplamaté schoulené na cestěDvě mrtvá mláďataAktualizace: 6. 4. 2021

Třídění jedlých tuků a olejů

Jednou z opomíjených komodit při sběru a třídění odpadu jsou jedlé oleje a tuky, jejichž použití v potravinářství stále roste. Podle statistiky z roku 2018 byla roční spotřeba jedlých tuků necelých 18 kg na osobu. Se zvýšenou spotřebou však vyvstává známá to Nerudovská otázka „Kam s ním?“ Kanalizační řády jednotlivých čistíren odpadních vod přesně specifikují, které látky se do kanalizace nesmějí vypouštět. Samotné kanalizace ani čistírny odpadních vod nejsou na nadměrné množství olejů a tuků uzpůsobeny a jejich vylévání do kuchyňských výlevek či toalet může způsobovat velké těžkosti. (Pro příklady nemusíme chodit daleko, viz. Havárie kanalizace v naší obci z počátku ledna tohoto roku, kdy byly tuky vylité do kanalizace jednou z příčin problému). V neposlední řadě mohou tuky a oleje vylité do výlevek způsobit problémy i u vás doma, viz. příklad zaneseného odpadního potrubí v domácnosti na obrázku níže.

Jak správně s tuky a jedlými oleji z našich domácností nakládat? Menší množství tuku (například z pánve) je možné nechat vsáknout do papírové utěrky či ubrousku a vyhodit do směsného odpadu. Při likvidaci většího množství tuků postupujeme následnovně: Tuk či jedlý olej necháme vychladnout a poté přelijeme do uzavíratelné nádoby (pozor, ne skleněné! Ideální je PET láhev či jiná plastová nádoba). Tuto pak po naplnění pevně uzavřeme a hodíme do kontejneru na tuky či v nejhorším případě na směsný odpad (i to je lepší než vylévat tuky a oleje do kanalizace).

Použité tuky a oleje se v čím dál větší míře nadále využívají, ať už jako příměs do biiopaliv či k výrobě tepla a elektřiny ve spalovnách a bioplynových elektrárnách – proto se i naše obec rozhodla k rozšíření sběrných míst, kde je možné tuky a oleje zanechat. K nádobě umístěné před OÚ vedle kontejneru na sběr použitého šatstva a kovových obalů přibyla další, v ulici Akátová na sběrném místě.

Spolek pro ochranu přírody

a krajiny obce Husinec

Ucpané potrubí v domácnosti

2020 - Aktuální informace

(ze zpravodaje Naše vesnice 4/2020)

Topná sezóna a zlepšování kvality ovzduší 

Přichází zima a topná sezóna je v plném proudu. Právě emise plynů vzniklých spalováním v plynových kotlích a v kotlích na tuhá paliva jsou jedním z významných znečišťovatelů ovzduší. Znečišťování ovzduší spalováním tuhých paliv by měl redukovat zákaz provozu kotlů na tuhá paliva emisních tříd 1 a 2 platný od 1. 9. 2022 (od roku 2022 budou moci být v provozu pouze kotle na tuhá paliva, které splňují minimálně 3. emisní třídu, zpravidla se jedná o kotle s datem výroby po roce 2000, zákaz se dále netýká zdrojů tepla určených pro přímé vytápění místa instalace). Přesto existují kroky, které můžeme učinit již dnes a snížit tím emise zdraví škodlivých látek z našich domácností. Mezi tyto kroky patří pravidelná revize spalinových cest (pozor na falešné kominíky, doporučujeme vybírat buďto prověřené řemeslníky nebo z databáze cechovní organizace Společenstva kominíků ČR), používání správného druhu paliva, správný provoz zdroje tepla. Všechny tyto kroky mohou přispět k vyšší účinnosti i vyšší životnosti zdroje tepla a zároveň snižují požární riziko. Například spalováním dřeva s vnitřní vlhkostí nižší než 20 % lze docílit vyšší výhřevnosti (není spotřebována energie na odpar vody), nižšího zanášení spalinových cest a tím zvýšení životnosti zdroje tepla. Dalším krokem k výraznému snížení emisí zdraví škodlivých látek je kompostování nebo odvoz vlhkého rostlinného materiálu (zejména listí), který je tak často spalován na otevřených ohništích. Proto raději upřednostněte bezplatný svoz bioodpadu provozovaný obecním úřadem před spalováním na zahradě. I lidé nevyužívající kotel na tuhá paliva mohou přispět k zvýšení kvality vzduchu například tím, že omezí využívání svých automobilů a přejdou na bezemisní způsob dopravy (zejména cyklo a pěší). Naše obec není tak velká, aby bylo potřeba jezdit po ní autem.

Adam Pešek, Michal Horák

Zajímavé informace

Tenisové kurty

Rezervace tenisových kurtů

 
 

Munipolis

Munipolis

SMS info

SMS

Spřátelené weby


nahoru