Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Husinec
ObecHusinec

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Výstavba Baleno

Rezidenční soubor Nad Údolím

Projekt navazuje na územní studii, která byla pro tuto lokalitu schválena a zaregistrována v roce 2017. Z této studie musí vycházet developeři/stavebníci při přípravě svých stavebních projektů. 

Obec Husinec obdržela od společnosti Baleno Delta a. s. první návrh projektové dokumentace v prosinci roku 2021. Se společností Baleno Delta a.s. byla v prosinci 2022 uzavřena smlouva o spolupráci. 

Aktuálně běží územní řízení k projektu. Pravděpodobné zahájení prací se plánuje na jaro 2025.

Shrnutí z prezentace projektu, které připravil Ing. arch. Lukáš Havelka, UNIT architekti: 

"Výstavba v Ulici nad Údolím proběhne v části dnes nevyužívané a obtížně přístupné plochy za bytovým domem č.p. 126 a na hranici svahu nad řekou. Bude zahrnovat dva nízkopodlažní bytové domy a celkem deset domů rodinných se zahradami orientovanými směrem k lesu. Návrh je koncipován tak, že minimalizuje zásahy do stávající zeleně, která napomůže jeho začlenění do nynější podoby místa. Součástí jsou také veřejná prostranství, která budou sloužit jak novým obyvatelům, ale budou i veřejně přístupná. Celá nová výstavba je řešena jako průchozí a napojuje se na stávající chodník k zastávce před ÚJV. Stavby jsou navrženy v přívětivé a nadstandartní architektonické podobě, s omezenou kapacitou tak aby byly přínosem, novou a trvale udržitelnou částí Husince. V projektu je také navržen nadstandartní počet parkovacích stání pro nové rezidenty.

Realizace bude vyústěním dlouhodobě připravovaného projektu soukromé společnosti ve spolupráci s obcí. Navazuje na vypracovanou územní studii a je koordinována s okolními stavebními záměry vč. připravované rekonstrukce celé ulice Nad Údolím."

Projekt a rekonstrukce ulice Nad Údolím (1.73 MB)

Výstavba Nad Údolím - Společnost Baleno

Aktualizace: 10. 8. 2023

Geologický průzkum Nad Údolím

Rádi bychom Vás upozornili, že v pátek 13.11. proběhne kácení na pozemcích parcelní číslo 313/136 a 314 v sousedství bytovek v ulici Nad Údolím. Na základě vypracovaného dendrologického posudku a provedeného místního šetření bylo uděleno povolení k tomuto zásahu v období vegetačního klidu (od začátku listopadu). Důvodem kácení je inženýrsko-geologický průzkum pro budoucí plánovanou výstavbu.

1

aktualizováno 12.11.2020


V lokalitě Nad Údolím je vedle pozemku investora Induspon Servisní, s.r.o. určen k zástavbě rovněž pozemek investora Baleno Delta, a.s. (na výřezu z územní studie vyznačeno červeným kruhem). Zjednodušeně řečeno, jde o plochu za poslední pětipatrovou bytovkou č.p. 125 a 126 směrem k lesu.

situace

Asi jste zaznamenali, že na pozemku probíhaly v minulém týdnu „udržovací práce spočívající v průklestu křovin“. Uvedené práce probíhaly bez povolení ze strany obecního úřadu – jakmile jsme se o nich dozvěděli, tak jsme jejich další pokračování po dohodě s vlastníkem pozemku zastavili. V současné chvíli naše komise pro životní prostředí ověřuje postup vlastníka a podle jejich stanoviska zvážíme další postup.

Dále nás vlastník pozemku informoval, že v následujících dnech budou na pozemku probíhat další práce, které jsou nezbytné pro další postup ve věci plánované výstavby v místě, konkrétně:

  • Dendrologický průzkum – neinvazivní ohledání porostu a stromů spojené s popisem, zaměřením
  • Inženýrsko geologický průzkum (IGP) – rozsah v této chvíli záleží na tom, co bude při průzkumu zjištěno. Majitel v této chvíli předpokládá cca 4 ks bagrem hloubených sond do hloubky max 6m, velikosti 2x2m. Tyto sondy mají prokázat skladbu zemin, ulehlost, únosnost. Jestliže hrabané sondy nebudou průkazné, bude třeba přistoupit ke stejnému počtu vrtaných sond o průměru cca 30cm do hl. 20m, prováděných vrtnou soupravou na podvozku nákladního automobilu. Sondy, ať hrabané, nebo vrtané budou po vyhodnocení zahrnuty. Sondy budou prováděny v místech budoucích staveb. Součástí IGP je i vsakovací zkouška, která má po nalití vody do sondy prokázat schopnost zemin vsakovat dešťovou vodu budoucí zástavby.
  • Měření radonu – neinvazivní měření půdního radonu

Práce mají probíhat po dobu cca 2 měsíců, přičemž práce nebudou prováděny nepřetržitě, ale dle klimatických podmínek a postupného vyhodnocování. 

Uvedené práce nepodléhají žádnému zvláštnímu schvalovacímu procesu a dle prohlášení vlastníka budou probíhat šetrně s ohledem na okolní přírodu.    

S majitelem v této chvíli rovněž probíhají diskuse ohledně smlouvy o spolupráci mezi obcí a stavebníkem.

O dalším vývoji Vás budeme informovat.

Zajímavé informace

Tenisové kurty

Rezervace tenisových kurtů

 
 

Munipolis

Munipolis

SMS info

SMS

Spřátelené weby


nahoru