Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Husinec
ObecHusinec

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

SDH

LOGO SDH HUSINECKontakty

SDH Husinec na Facebooku

Webové stránky SDH Husinec

Hasiči Husinec

Aktualizace: 31. 10. 2022

2022 - Aktuální informace

(ze zpravodaje Naše vesnice 3/2022)

Léto u JSHD Husinec - Řež 

Výjezdová jednotka sboru dobrovolných hasičů vyjížděla od začátku roku celkem k 19 ti mimořádným událostem, z čehož bylo 7 požárů. V tomto článku bych se rád zmínil o dvou největších požárech, které jsme během léta hasili.

5. července jsme krátce před půlnocí byli povoláni operačním střediskem k požáru skládky plastového odpadu v Kralupech nad Vltavou. Vyjeli jsme s cisternou Tatra a Mercedes v celkovém počtu šesti hasičů. Při zásahu jsme se střídali na útočných proudech, kterými jsme hasili opravdu rozsáhlý požár. Jelikož hořely převážně plasty, zásah musel probíhat v dýchací technice, ve které jsme strávili přes pět hodin. Naši strojníci dodávali vodu na požářiště kyvadlovou dopravou. Celkem navozili více než 72 tisíc litrů vody. Po osmé hodině ranní nás přijeli vystřídat čerstvé jednotky, proto jsme se mohli odebrat zpět na základnu a většina z nás, bez jakéhokoliv spánku, jít ráno do práce.  Tento den se jednalo o již druhý zásah. Následující dny jsme museli věnovat dekontaminaci zásahových obleků, dýchací techniky a vozidel.

V červenci jsme byli vysláni na ještě náročnější zásah, a to na lesní požár v Českém Švýcarsku. Na místo jsme vyjeli s cisternou Tatra a dopravním automobilem Nissan pro přepravu hasičů. Na místě jsme zasahovali ve sníženém početním stavu družstva, tedy 3+1. Naším úkolem bylo primárně dohasit ohniska požáru a vyhledávat skrytá ohniska, která by mohla způsobit znovurozhoření. Zásah probíhal v extrémních podmínkách. Největších nepřátel jsme na místě měli více. Vítr, který rozdmýchával oheň. Vysoké teploty na požářišti nám ubraly také mnoho sil. Seshora nás ohřívalo slunce okolo 32 stupňů a pod nohama místy rozžhavené spáleniště, které jednomu z našich hasičů přepálilo i tkaničky u zásahové obuvi. Všudypřítomný prach způsoboval téměř všem podráždění očních sliznic a o večerním kašlání ani nemluvím. Fyzicky nejnáročnější byl však místní terén. Skály, velmi prudké svahy, popadané stromy a riziko pádu ještě stojících ohořelých. Přesto však jsme dokázali uhasit plno ohnisek. Abychom se k některým dostali, museli jsme natáhnout v takovémto terénu přes 600 metrů hadic, které jsme stále museli přesouvat k jiným ohniskům. Naše Tatra sice není nejmladší, ale odvedla také veliký kus práce. Chvílemi dodávala vodu na požářiště pěti proudy. K žádným závadám nedošlo a to i přes to, že tlačila vodu na plný výkon více než 70 hodin a do toho stihla najezdit více než 500 kilometrů.

V Hřensku jsme strávili celkem 7 dnů a 1 den v Mezné. Naštěstí jsme měli možnost střídaní vlastními členy jednotky. Střídání probíhalo po dvou dnech, kdy z Husince vždy přijela čerstvá síla k vystřídání. Na místě jsme měli výborné zázemí, od ubytování v kempu, přes dodávku jídla a pití až na místo zásahu. Ovšem ne vždy jsme se stihli najíst, protože se nám stále rozhořívala ohniska. Z tohoto zásahu jsme se vraceli sice fyzicky velmi vyčerpaní, ale s mnoha zkušenostmi a hlavně všichni zdraví.

Tímto bych chtěl poděkovat všem našim hasičům za jejich nasazení a profesionální zásah, ale také jejich rodinám za toleranci a podporu.  

Výjezdová jednotka musí fungovat bez ohledu na prázdniny a volna. To si mohli dopřát pouze členové našeho kroužku, ale čas je neúprosný a kroužek začal již 1. září, neboť 10. září jedeme na závody do Zdib a času na trénink není proto mnoho.

Je-li někdo zvědavý, jak takový požární útok k podání dětí vypadá, máte možnost se přijít podívat 8. října na fotbalové hřiště, kdy hostíme okresní závody v požárním útoku dětí a dorostu.

Pokud by měli děti zájem navštěvovat kroužek Mladých hasičů, přijďte se podívat jakýkoliv čtvrtek od 16hod na fotbalové hřiště. Jedinou podmínkou je předškolní věk a zapálení učit se novým věcem.

Jakub Strnad

2022 - AKTUÁLNÍ INFORMACE

(ze zpravodaje Naše vesnice 4/2021)

Hasiči Husinec - Řež

Za rok 2021 byla výjezdová jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Husinec-Řež povolána celkem k  23 mimořádným událostem. Převážně se jednalo o technické pomoci, což zahrnuje nejen spadané stromy, přes pozemní komunikace či zlomené stromy bezprostředně ohrožující majetek, ale také vyprošťování automobilů, transport pacientů ze  špatně přístupných míst do  vozů rychlé záchranné služby, nebo také otevírání automobilu, ve  kterém zůstalo v letním období zamčené dvouleté dítě.

Zasahovali jsme také u  pádu sloupu vysokého napětí, který byl poražen traktorem a  způsobil výpadek elektrické energie v širokém okolí. Mimo technické pomoci naše jednotka likvidovala také úniky nebezpečných látek, a to především ropných produktů. Co se týče požárních poplachů, tak bych chtěl vyzdvihnout především požár nízké budovy v obci Větrušice, kde se přímo v požářišti nacházela tlaková propanbutanová láhev. Naše jednotka byla na místě události jako první a požár jsme lokalizovali před příjezdem ostatních jednotek.

Členové jednotky také pomáhali obci Husinec, kdy při marodce zaměstnanců obce jsme se chopili lopat, smetáků a vozidel s pluhem a odklízeli sníh z chodníků, cest a silnic, abyste mohli všichni ráno jít bezpečně do práce a škol.

Nezaháleli jsme ani v  obci Větrušice, které smluvně taktéž poskytujeme požární ochranu. Kromě zásahů jsme obci vyšli také vstříc při pomoci naplnění nové čističky odpadních vod. Do  zdejších nádrží jsme navozili nejméně 80 m³ vody za tři odpoledne, aby mohl být zahájen testovací provoz.

Nezaháleli jsme ani v údržbě techniky potřebné k  likvidaci mimořádných událostí. Letos bylo investováno kromě pravidelné údržby vozidel, výstroje a výzbroje, do větší opravy cisterny Tatra a výměny motoru PPS 12 (požární přenosná stříkačka).

V  rámci odborné přípravy a  zlepšení spolupráce jsme absolvovali několik taktických cvičení v  areálu ÚJV Řež,  a.s., kde se prověřovala součinnost při zásahu na  požáry v  radioaktivním prostředí a  dálková doprava vody. Následně byla prováděna pravidelná odborná příprava členů jednotky, základní odborná příprava nového člena Jakuba Jeřábka, kondiční jízdy, výcviky s  dýchacími přístroji a  jiné školení a cvičení zvyšující naší odbornost a připravenost pro zásahy jako je například praktické školení pro práci a záchranu na vodě.

Závěrem bych chtěl poprosit nejen Vás čtenáře, ale také všechny, kdo se v obci pohybujete vozidly, aby respektovali alespoň vodorovné dopravní značení, které se nachází před OÚ Husinec. Zde se nachází žluté čáry, na kterých se nesmí stát. Můžete nerespektováním značení způsobit nemožnost výjezdu požární techniky, a  u  tohoto výjezdu často hraje roli každá vteřina. Všem přejeme šťastné a klidné prožití Vánočních svátků a  do  Nového roku hlavně zdraví, a ať nás potřebujete co nejméně.

Jakub Strnad, velitel JSDH Husinec-Řež

2020 - Aktuální informace

(ze zpravodaje Naše vesnice 4/2020)

Hasiči Husinec - Řež

Letošní rok byl opravdu jiný, než jsme zvyklí. Díky šíření viru a různým vládním opatřením se rušila a byla zakázána činnost na kterou jsme v průběhu roku zvyklí. Začalo to přerušením činnosti našeho kroužku Mladých hasičů, zrušení soutěže v uzlování v Mukařově, na kterou s dětmi trénujeme v zimních měsících. Poté nebylo umožněno shromažďování osob, a proto se letos nemohlo konat tradiční pálení čarodějnic stejně tak pořádání dětského dne. Pak nás zase zabrzdily prázdniny, kdy se děti rozutečou. Situace po prázdninách byla příznivá, a tak první týden jsme začali naostro, protože 19. září byl na plánu tradiční Zdibský Srandamač. Nebyl čas otálet, bylo málo čtvrtků na zocelení a vytrénování našich nejmladších hasičů. Jelikož některé dětičky naše řady opustily, bylo důležité děti poskládat tak, aby mohlo soutěžit jak družstvo mladších, tak starších. Družstvo mladších nastoupilo ve složení Jiřík Bohata, Anna Vyšínová, Tomáš Vyšín, Michal Studnička, Matěj Hradec a Terezka Bohatová. Tomáš Neubert strojník byl záskokem pro družstva mladších, starších a také žen. Starší žáci nastoupili ve složení Šimon Zilvar, Jakub Studnička, Tomáš Neubert, Nela Drahňovská, Naty Zemanová, Kornel Paučo, z družstva mladších si půjčili Michala Studničku. Po absolvování prvních ostrých pokusů nepadaly moc dobré výsledky, ale hlavně mladší žáci svým druhým a dokonalým pokusem bez jediné chyby dosáhli na nejlepší čas 51,26s. a vybojovali si tím neuvěřitelné 1. místo v konkurenci pěti družstev. Družstvo starších žáků si po počátečních problémech nakonec vybojovalo 3. místo.  V tuto chvíli kroužek opět neprobíhá, a tak doufáme že brzy to situace dovolí, a přivítáme děti v plné síle!

Kateřina Studničková

starostka SDH

Zajímavé informace

Tenisové kurty

Rezervace tenisových kurtů

 
 

Munipolis

Munipolis

SMS info

SMS

Spřátelené weby


nahoru