Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Husinec
ObecHusinec

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Odpadové hospodářství

Vážení občané,

k 1. lednu 2024 došlo na základě obecně závazné vyhlášky obce Husinec ke změně systému nakládání s odpadem a tím i k novému nastavení poplatků za komunální odpad. Rádi bychom Vám v následujících řádcích vysvětlili, jakým směrem se ubíraly naše úvahy a co vše bylo potřeba brát v potaz, když jsme nový systém připravovali.  

Obec pokrývá náklady na odpad ze dvou zdrojů – poplatek za odpad a z obecního rozpočtu. Aby mohli být občané motivováni k třídění, máme za to, že je třeba systém úhrad nastavit tak, aby tříděný odpad byl hrazen ze strany obce. Komunální odpad by tedy naopak měl být pokryt z poplatků. Abychom dosáhli stavu, že obec nedoplácí na svoz směsného komunálního odpadu při nastavení plateb podle počtu obyvatel v nemovitosti (tzv. platba na hlavu) tak, jak tomu bylo do konce roku 2023, bylo by nutné sazbu poplatku výrazně zvýšit. 

Při současném zvýšení cen svozové firmy a nové výši DPH od 1.1.2024 (pro odpad z 15% na 21%) by nová cena při platbě „na hlavu“ musela být zvýšena téměř o 50% (z toho 6% na DPH a 43% na cenu pro svozovou firmu). Při původní výši poplatku 720,- by šlo o zvýšení na 1080,-. Tak by ale nevznikl žádný motivační prvek, po kterém je již dlouhou dobu poptávka.

Cena, která se hradí za odvoz, není přímo za množství odpadu, ale za jednotlivý vývoz popelnice a k tomu rovnoměrně na popelnici rozpočítaný poplatek za tunu odpadu. To vše ať za plnou, poloprázdnou nebo i tu popelnici, kterou občané před dům ani nepřistaví. Jde o předobjednaný roční paušál.

Změnit systém k tomu, aby se platilo jen za přistavenou = vyvezenou a ještě ke všemu zváženou popelnici by se plátcům prodražil právě o úkony vážení a registrace. Obec by navíc platila za nákup speciálních popelnic, které by musely být opatřeny čipem. Taková investice se nám zdála v této fázi změn jako příliš velká a riskantní a pravděpodobně i neekonomická změna, byť by byla nejspravedlivější a nejúspornější co do množství odpadu.

Zvolili jsme tedy variantu možnosti výběru objemu a frekvence svozu tak, abychom ještě mohli využít nevážený systém svozu s variantou paušálních vývozů bez nutnosti speciálních vážených a čipovaných popelnic, ale tak, aby se platilo víceméně za plnou popelnici.

Pevně věříme, že těch, kteří budou systém zneužívat je minimum, ač víme, že ideálu nelze dosáhnout. Vše budeme sledovat a na základě výstupů po prvním roce zvážíme případné úpravy celého nastavení.

Obci tento systém může dopomoci k tomu, že občané budou produkovat méně směsného odpadu. Máme tak šanci dostat se pod zákonné limity, které každým rokem klesají. Když tyto limity totiž překročíme, platíme za nadlimitní odpad pokuty, jejichž výše rok od roku naopak stoupá.

Díky lepšímu třídění má obec také šanci získat část peněz za recyklovatelný odpad zpět do rozpočtu.

Rozjezd systému možná bude náročnější, ale věříme, že se v konečném důsledku osvědčí a bude naší obci přínosem.

 

Michaela Peigerová a Komise pro životní prostředí

10.1.2024

Tisková zpráva EKOKOM za 2023 Typ: PDF dokument, Velikost: 248.98 kB

16.5.2024

 

11

1

Zajímavé informace

Tenisové kurty

Rezervace tenisových kurtů

 
 

Munipolis

Munipolis

SMS info

SMS

Spřátelené weby


nahoru