Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Husinec
ObecHusinec

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Spolupráce s okolními obcemi

Chceme mít vliv na život nejen v obci, ale i v širším území

Abychom se mohli podílet na ovlivnění života v našem bezprostředním okolí, je naše obec členem dobrovolných seskupení obcí, spolků, firem i osob v užší či širší lokalitě.DSO Údolí Vltavy

DSO Údolí Vltavy

Jsme členy Dobrovolného svazku obcí (DSO) Údolí Vltavy http://www.udolivltavy.cz/ a také Místní akční skupiny (MAS) Nad Prahou https://www.nadprahou.eu/.

V obou seskupeních společně řešíme záležitosti, které se nás týkají či se odehrávají v našem nejbližším okolí. V rámci DSO Údolí Vltavy například funguje přívoz do Úholiček, budovali jsme schody od vlaku k vodě, umístili jsme lavičky na břehu Vltavy nebo se upravovala schůdnost břehu v Úholičkách.

MAS NAD PRAHOUMAS Nad Prahou

MAS Nad Prahou sdružuje větší počet obcí z většího území a má také větší možnosti spolupráce a vlivu na rozvoj obcí. Může například žádat o dotace. Zde spolupracujeme například na plánování komunitních sociálních služeb, společném řešení GDPR, organizuje se víkend Dny nad Prahou, spolupracujeme na místních plánech rozvoje škol atd.

Koridor D8 - SOS

(sdružení obcí a spolků)

V letošním roce jsme přistoupili k nové iniciativě obcí a spolků, která vznikla za účelem kontroly enormního rozvoje komerčnich ploch/hal v okolí dálnice D8. Jde především o obce, které provoz na D8 a kolem ní ovliňuje a kterým není lhostejné, že přírodní prostředí, ve kterém žijeme, ustupuje komerčním zájmům. Cílem je kontrola souladu záměrů s předpisy a snaha brát v potaz synergické efekty jednotlivých záměrů (to, že zvýšení dopravy u jednoho projektu je ještě přijatelné, neznamená, že s projektem v sousedství to tak bude stále). Že je kontrola ze strany občanských a veřejných iniciativ důležitá, ukazuje rozdílný postup úřadů u dvou obřích projektů při D8 Goodmann a Daimler, který je přehledně popsán v článku zastupitelky Máslovic Kateřiny Vojtíškové zveřejněném v Máslovickém zpravodaji. V současnosti je v této iniciativě sdruženo 14 obcí a 6 spolků, které svůj záměr vyjádřily ve společném memorandu. Informace o plánované výstavbě v okolí D8 v úseku mezi Zdiby a Kralupy najdete na přiloženém plánku (černě vystavěné haly, červeně rozpracované záměry, čárkovaně prostor pro haly v územních plánech, zeleně propojka D7 a D8, mimoúrovňová křižovatka Odolena Voda, letiště Vodochody). Vlivy záměrů si můžete přečíst zde.

Koridor D8

27.3. 2018 Jana Münzbergerová

aktualizace: 23. 3. 2022 MS

Zajímavé informace

Tenisové kurty

Rezervace tenisových kurtů

 
 

Munipolis

Munipolis

SMS info

SMS

Spřátelené weby


nahoru