Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Husinec
ObecHusinec

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Zelený okruh jaderným údolím

Naučná stezka prof. Čestmíra Šimáněpark U Pasáčka

Billboar

Kvalitní zeleň v obci, pohyb na čerstvém vzduchu a možnost volnočasových aktivit formuje a pozitivně ovlivňuje nás, občany Husince-Řeže všech věkových kategorií. Reagovali jsme na rozrůstající se výstavbu v naší obci a chtěli jsme být také o krok napřed, abychom rozšířili možnosti jedné z nejdůležitějších a nezastupitelných složek životního prostředí. Hmatatelným výstupem prvotní myšlenky ZELENÉHO OKRUHU byla realizace dvou významných ploch, a to Naučná stezka prof. Čestmíra Šimáně a park U Pasáčka. Chtěli jsme propojit zajímavá místa v naší obci, která byla doposud skrytá a nepřístupná.

Nápad Zelené stezky vznikl v roce 2019 ve spolupráci s ÚJV Řež, a. s., která s obcí dlouhodobě spolupracuje. Společnost ÚJV Řež, a. s. nám nabídla k dispozici velké množství zelených ploch, která léta obklopovaly a tvořily jakési ochranné pásmo budov v jejich areálu. Po důsledném pasportu plochy a vyhodnocení finančního zatížení výstavby a následné údržby celé stezky jsme se rozhodli pro maximální využití zelených ploch o výměře cca 29 000 m2.

Od prvotního definování záměru jsme ušli velmi dlouhou cestu. Vyřešili jsme požadavky dané Státním ústavem pro jadernou bezpečnost na technické parametry nového plotu, včetně geometrie vedení trasy, sjednali Smlouvu o pronájmu, podnikli všechny kroky k vydání stavebního povolení a v neposlední řadě uskutečnili výběrové řízení na dodavatelskou firmu, která plot zrealizovala. V červenci letošního roku jsme započali s výstavbou. Původní plot z betonových sloupů, zbytky betonových základů druhé řady sloupů z dob, kdy byl ještě plot dvojitý, bunkry a základy starých staveb zůstaly po vzájemné dohodě zachovány jako doklad o historii budování Ústavu.

Naučná stezka prof. Čestmíra Šimáně

Pracovní název Naučná stezka se zažil natolik, že třešničkou na dortu už bylo pouze doplnění jména po zakladateli Ústavu, profesoru Čestmíru Šimáně. Jedná se o naučnou stezku výletového typu s nabídkou krátkodobé rekreace pro širokou veřejnost jíž je přizpůsoben mobiliář, který kromě odpočinkových míst nabízí populárně vzdělávací informační tabule. Cílem bylo, aby návštěvník odcházel s pocitem, že si odnesl „něco navíc“.

Celý smysl vybudování Naučné stezky zaujal též Nadaci ČEZ, u které jsme na jaře letošního roku žádali o poskytnutí dotace ve výši 700 000 Kč, která částečně pokryla náklady na realizaci plotu.

Jakmile nám dovolí počasí, máme také v plánu „adopci“ původních betonových sloupů, které jsme záměrně neodstranili. Chtěli bychom, aby si každý, kdo bude mít chuť na sloupy něco namaloval nebo napsal vzkaz, možná poselství, něco namaloval a sloupy, co léta chránili areál budou tak ozdobou stezky.

Park U Pasáčka

Dalším významným bodem Zeleného okruhu je park U Pasáčka. Mnozí ho znali  bohužel jen v podobě skládky, která na tomto místě vznikla v dřívějších dobách. Plocha sevřená skálou se pyšní krásnými výhledy na protější břeh a tekoucí Vltavu a skrývá v sobě skutečného genia loci. Mimo jiné se zde nachází nadregionální biocentrum, které nám dává povinnost změnit k tomu místo naprosto přístup.

Za skvělou spolupráci při budování Zeleného okruhu jaderným údolím bychom rádi poděkovali ÚJV Řež, a. s., Nadaci ČEŽ, pracovní stavební skupině a v neposlední řadě našim technickým službám.
Otevreni stezky
Otevření stezky se zástupci obce Husinec, ÚJV Řež, a. s. a Nadace ČEZ

Zajímavé informace

Tenisové kurty

Rezervace tenisových kurtů

 
 

Munipolis

Munipolis

SMS info

SMS

Spřátelené weby


nahoru