Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Husinec
ObecHusinec

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Formuláře ke stažení

Internetový formulář na nahlášení pálení - http://hzssk.webrex.cz/

Evidence pálení prostřednictvím internetu

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje již od dubna 2009 poskytuje službu pro veřejnost – evidenci pálení prostřednictvím internetu www.hzssck.cz.

Tato služba je určena především fyzickým osobám, které provádí jednorázové spalování suchého nekontaminovaného rostlinného materiálu – příkladně jarní spalování větví z průklestu ovocných stromů, pokud tuto činnost nezakazuje místní úprava.

Předmětná úprava se nedotýká obecně platného zákonného zákazu, který dle dikce § 17 odst. 3 písm. f) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, zakazuje vypalování porostů fyzickým osobám; obdobný zákaz dle § 5 odst. 2 věta první zákona o PO dopadá na osoby právnické, jakož i na podnikající fyzické osoby

Právnickým a podnikajícím fyzickým osobám není aplikace určena. Tento okruh osob se řídí ve smyslu zákona o PO viz. § 5 odst. 2, který stanoví speciální pravidla pro spalování hořlavých látek na volném prostranství. Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena[1].

Po aktivaci internetové stránky HZS Středočeského kraje, naleznou fyzické osoby – občané Vašich obcí a měst v pravé části stránky odkaz „Evidence pálení“, po jeho načtení se zobrazí formulář pro ohlašování pálení, který po vyplnění odešlou. Úspěšným odesláním formuláře bude jejich pálení zaregistrováno do programu evidence pálení.

Uvedený program evidence pálení je velmi vhodné využívat nejen při sezonním spalování rostlinného materiálu, ale například i u společenských akcí typu „pálení čarodějnic“.

Evidování pálení pomocí této aplikace, pokud jej využije právnická či podnikající fyzická osoba, však nesupluje výše uvedenou zákonnou povinnost - tj. nezbavuje právnickou či podnikající fyzickou osobu povinnosti stanovit a předem oznámit příslušnému HZS opatření proti vzniku a šíření požáru. HZS může tato opatření doplnit, popřípadě pálení zakázat.

Věříme, že Vám tato služba pomůže zvýšit požární bezpečnost ve Vašich městech a obcích.

Kontakt

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

Jana Palacha 1970

272 01 KLADNO


[1] Například zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.

Ohlášení stavby

B-Ohlaseni-stavby.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 33,86 kB

Oznámení - kácení dřevin mimo les

27.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 639,02 kB

Vyúčtování poskytnuté dotace

Vyúčtování dotace.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 13,75 kB

Vzor smlouvy o smlouvě budoucí "O služebnostech inženýrských sítí"

Vecne bremeno - sluzebnost site - VZOR.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 48,51 kB

Zábor veřejného prostranství

29.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 478,23 kB

Zásady pro věcná břemena

doc01729320220927095130.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2 MB

Žádost - kácení dřevin mimo les

28.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 646,59 kB

Žádost o poskytnutí daru/dotace

Žádost o poskytnutí dotace VZOR_2024.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 49 kB

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

žádost 106-1999.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 12,79 kB

Žádost o povolení připojení nemovitosti k pozemní komunikaci

zadost o pripojeni.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 13,08 kB

Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace

SKMBT_C224e15101512000.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 378,84 kB

Žádost o prominutí poplatku za komunální odpad

ŽÁDOSTna odpdy.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 13,28 kB

Žádost o přidělení čísla popisného, evidenčního

hlavickovy_papir___obecni_urad_se_znakem_kanalizace.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 231 kB

Žádost o stavební povolení

B-Zadost-o-stavebni-povoleni (2).docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 33,57 kB

Zajímavé informace

Tenisové kurty

Rezervace tenisových kurtů

 
 

Munipolis

Munipolis

SMS info

SMS

Spřátelené weby


nahoru