Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Husinec
ObecHusinec

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Strategický plán obce

Analytický profil obce

SWOT analýza

Návrhová část

Implementační část

Zásobník aktivit

Celý strategický plán byl schválen dne 24.9.2018


Od jara 2017 se strategickým plánem rozvoje obce pod organizačním vedením starostky a odborným vedením Mgr. Kosíkové zabývala pracovní skupina složená z obyvatel obce. Po zpracování analýzy současného stavu byla vypracována návrhová část SP, která obsahuje mimo jiné VIZI, CÍLE a OPATŘENÍ. Aby bylo možné dále pokračovat na "pevném" základě, bylo třeba alespoň část SP schválit zastupitelstvem. To se stalo na zasedání dne 29.1.2018, kdy zastupitelstvo část dokumentu obsahující vizi, cíle a opatření schválilo (v dokumentu vyznačeno zeleně, naleznete zde). Další - a konečnou - část, která se týká aktivit (tedy kterými konkrétními činnostmi cílů dosáhnout a jaké budou termíny), plánujeme opět diskutovat s širší veřejností.

Pro úplnost je třeba říci, že Strategický plán rozvoje není závazný dokument (jako třeba Územní plán, jehož plnění vyžaduje zákon). Lze ale předpokládat, že schválení zastupitelstvem z něj činí závazný dokument alespoň pro vedení obce a že podle něj  a podle priorit v něm uvedených bude zastupitelstvo postupovat při sestavování rozpočtu na konkrétní roky. Na obyvatelích obce pak je aktivně plnění SP vyžadovat a kontrolovat.

Jana Münzbergerová

1.2.2018


Zpráva ze setkání občanů 19.1.2017 ve školní jídelně, kterou zpracovala Agora CE, je k dispozici zde

Do konce února bude vybrán zpracovatel strategického plánu, o dalším postupu dáme vědět.

Jana Münzbergerová 

9.2.2017


Po proběhlém dotazníkovém šetření, které bylo ukončeno 22.12.2016, se konalo ve čtvrtek 19.1.2017 veřejné setkání ve školní jídelně. Obyvatelé, kteří přišli (bylo nás cca 40), měli k dispozici podrobnou zprávu z vyhodnocení dotazníku a její shrnutí v přehledné prezentaci. Komentář a představení výsledků zajistil p. Mička z Agora CE.

Setkání, či spíše workshop, jak řekla jedna z účastnic, trvalo 2 hodiny a přítomní pokračovali v diskusi o tom, jak by se měla obec rozvíjet. Pracovalo se v náhodně složených skupinách a poté ve skupinách složených podle preferencí (životní prostředí, výstavba, parkování,...) a občané se mohli podrobněji vyjádřit k předloženým tématům. I z tohoto setkání společnost Agora CE, která nám s přípravou na nový strategický plán pomáhá, připraví shrnutí a výstup, které zde brzy najdete.

Dalším krokem bude výběrové řízení na zpracovatele Strategického plánu obce, i u prací na plánu budete přítomni.

Děkujeme, že že vás zajímá budoucí vývoj obce a že se účastníte jeho plánování!

Jana Münzbergerová

26.1.2017


Následující texty najdete také ve zpravodaji Naše vesnice 4/2016

Jak to bude v Husinci a v Řeži v příštích letech

O tom, co nás do budoucna čeká, přemýšlí většina z nás. I doma plánujeme, co učiníme letos, co odložíme na další roky a čeho bychom chtěli do budoucna dosáhnout. Pro někoho je snem pořídit si nový vůz, někdo chce zrekonstruovat bydlení, další by chtěl procestovat celý svět nebo zajistit svým dětem kvalitní vzdělání. Mnoho cílů a mnoho způsobů, jak jich dosáhnout. S rozvojem obce je to podobné. I obec plánuje, jak se bude dále rozvíjet a co je pro to potřeba udělat. To vše je následně obsaženo v tzv. Strategickém plánu rozvoje. Z něj se každý dozví, jestli je cílem více podporovat rozvoj rozsáhlou výstavbu, nebo bude kladen větší důraz na kvalitní životní prostředí či dostupné služby obyvatelům apod. Strategický plán je důležitý i proto, aby se daly získat různé dotace.     

Naše obec má zpracovaný strategický plán z roku 2008, jehož platnost skončí příští rok. Navíc se se samozřejmě mění celá řada věcí, na které musí obec při svém rozvoji reagovat. To je jen pár důvodů, proč jsme se rozhodli připravit nový strategický plán.

Naše obec má velký potenciál rozvoje, ať už hovoříme o přírodních krásách, klidném bydlení či aktivních lidech, kteří se starají o bohatý spolkový život v obci. Je na nás všech, jak tyto výhody dovedeme využít pro další rozvoj.

Samotná příprava Strategického plánu bude zahájena až v roce 2017. Již nyní ale chceme do úvah o budoucnosti naší obce zapojit její obyvatele. Vždyť kdo jiný by se měl k dalšímu rozvoji obce vyjádřit, než ti, kteří zde žijí a chtějí žít i nadále.

V příloze tohoto čísla zpravodaje najdete dotazník, který se snaží zmapovat vaše názory na budoucnost Husince a Řeže i na každodenní problémy života v obci. O výsledcích názorového průzkumu budeme pak společně hovořit na veřejném setkání ve čtvrtek 19. ledna 2017 v jídelně ZŠ. Všechny podklady využijeme při přípravě strategického plánu a budeme se snažit, abyste se do jeho přípravy zapojili i v roce 2017.

Prosíme vás o vyplnění dotazníku a jeho odevzdání na sběrná místa, která jsou sepsána na jeho poslední stránce, do 22.12.2016.

Děkujeme!

J. Münzbergerová

P. Mička, Agora, o.p.s

8.12.2016


Následující text je úvodním slovem na papírové verzi dotazníku. Elektronicky ho můžete vyplnit zde.

Vážená paní, vážený pane,

držíte v ruce dotazník, který jsme pro vás připravili s týmem činorodých obyvatel obce a ve spolupráci s neziskovou organizací Agora CE o.p.s.

Dotazník dává možnost každému z vás vyjádřit se k dalšímu rozvoji naší obce, a tím se také osobně podílet na přípravě nového Strategického plánu rozvoje obce. Strategický plán je dokument určující jak se má místo dále rozvíjet, co je třeba více podporovat, čemu se vyhnout a jak se připravit na budoucí výzvy.

Samotná příprava Strategického plánu rozvoje obce bude zahájena až v roce 2017, již nyní jsme ale chtěli dát vám, obyvatelům Husince a Řeže, možnost říci, jak by se měla obec dále rozvíjet. Kromě otázek týkajících se budoucnosti máte také možnost zamyslet se nad problémy každodenního života v obci.

Na dotazníkové šetření bude navazovat veřejné setkání občanů, které proběhne ve čtvrtek 19. ledna 2017 do 18:00 do 20:00 v jídelně Základní školy. Na veřejném setkání budete mít možnost přímo se vyjádřit k tomu, co vám v obci chybí a co byste chtěli zlepšit. U kulatých stolů budete o rozvoji Husince‑Řeže diskutovat přímo se zástupci obecního úřadu. Výsledky názorového průzkumu a výstupy z veřejného setkání využijeme při přípravě strategického plánu.

Vedle dotazníku probíhá současně i fotoanketa Palec nahoru, palec dolů, ve které může každý obyvatel obce vyfotit to, co se mu v obci líbí a nelíbí. Fotoanketu pořádá Spolek přátel základní a mateřské školy Husinec‑Řež a více informací najdete v zimním čísle obecního zpravodaje, na facebooku Spolku nebo na webu obce.
Dotazník je anonymní a je distribuován do každé domácnosti jako příloha zimního čísla obecního zpravodaje.

Věřím, že věnujete čas vyplnění tohoto dotazníku, a předem vám děkuji za ochotu pomoci rozvoji naší obce.

Jana Münzbergerová, starostka

Obecní úřad, Husinec-Řež ZŠ a MŠ Husinec-Řež, Zdravotní středisko v ÚJV,

Samoobsluha, Cukrárna Sarnia, Hospůdka U hřiště

Při vánočním jarmarku ve škole, dne 21.12. 2016

Dotazník také můžete odeslat poštou na Obecní úřad.


Na mimořádném zasedání ZO 11.11.2008 byl schválen Strategický rozvojový plán obce Husinec na roky 2008 - 2018.

zde ke stažení

Aktualizace Strategického plánu byla schválena na zasedání ZO dne 14.12.2015

zde ke stažení

Zajímavé informace

Tenisové kurty

Rezervace tenisových kurtů

 
 

Munipolis

Munipolis

SMS info

SMS

Spřátelené weby


nahoru