Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Husinec
ObecHusinec

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Podmínky připojení na kanalizaci

PODMÍNKY PŘIPOJENÍ NA TLAKOVOU KANALIZACI,

ve vlastnictví obce Husinec

 

 1. Zájemce o připojení na veřejný řad tlakové kanalizace - majitel připojované nemovitosti podá na Obecní úřad Husinec žádost o připojení s projektovou dokumentací přípojky, zpracovanou oprávněnou (autorizovanou) osobou. V projektu musí přípojka nejkratším směrem propojit domovní čerpací stanici s uličním řadem tlakové kanalizace.
 2. V případě souhlasu obce si zájemce (stavebník) následně vyžádá povolení nebo jiný úřední souhlas u Stavebního úřadu Klecany.
 3. Přípojku nechá zřídit stavebník na vlastní náklady.
 4. Podmínkou připojení je zhotovení tlakové přípojky včetně jímky s technologickým vystrojením odbornou firmou s oprávněním k provádění uvedených stavebních a montážních prací. Potrubí přípojky musí být barevně odlišeno od vodovodního potrubí. U kanalizace hnědým pruhem.
 5. Minimálně 2 týdny před zahájením stavebních prací zažádá stavebník u Obecního úřadu Husinec o povolení výkopových a stavebních prací na veřejném (zpravidla obecním) pozemku - pro část přípojky mimo jeho pozemek. Obecní úřad písemně sdělí podmínky záboru a provedení prací na veřejném pozemku.
 6. Obecní úřad doporučuje ke zhotovení tlakové přípojky včetně jímky s technologickým vystrojením využít služeb firmy AQ SPOL s.r.o., Chelčického - Hochmanova 1037, 413 01 Roudnice nad Labem, kontakt viz http://www.aqspol.cz/, a objednat u ní stejné provedení přípojky, jaké tato firma dodala do všech přípojek při výstavbě kanalizace v letech 2010-11.
 7. Využití služeb firmy AQ SPOL s.r.o. není podmínkou povolení k připojení na obecní kanalizaci. V případě zhotovení přípojky včetně jímky s technologickým vystrojením jinou firmou je třeba již v projektu navrhnout a následně dodat a namontovat vybavení v minimálně stejné technologické sestavě a s minimálně stejnými parametry, jako je sestava dodávaná firmou AQ SPOL

Viz AQ-TK - proč toto řešení (aqspol.cz)

 • třífázové ponorné kalové čerpadlo s řezacím systémem AQK 04/400-N3 k čerpání odpadních vod v systémech pro tlakovou kanalizaci
 • v případě technické nedostupnosti třífázového připojení lze výjimečně osadit jednofázové ponorné kalové čerpadlo s řezacím systémem AQK 04/400-N1 k čerpání odpadních vod v systémech pro tlakovou kanalizaci
 • ovládací jednotka s plováky - komfortní ovládací jednotka RSK pro řadu kalových čerpadel s řezacím systémem řady AQK v systému tlakové kanalizace
 • jímka s příslušenstvím (zpětná klapka a uzavírací ventil) - základní příslušenství pro technologii tlakové kanalizace AQ-TK - užitný obsah jímky musí odpovídat alespoň jednodenní produkci odpadních vod
 1. Po zhotovení přípojky je stavebník povinen doložit prohlášení oprávněného zhotovitele přípojky o její provedení a o tlakové zkoušce přípojky včetně geodetického zaměření skutečného provedení.
 2. Poté uzavře obec Husinec se stavebníkem - majitelem přípojky smlouvu o odvádění odpadních vod.
 3. Majitel přípojky je povinen se řídit Provozním řádem kanalizace Husinec a Kanalizačním řádem Husinec.

 

Poslední aktualizace 21.12.2023

Zajímavé informace

Tenisové kurty

Rezervace tenisových kurtů

 
 

Munipolis

Munipolis

SMS info

SMS

Spřátelené weby


nahoru