Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Husinec
ObecHusinec

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

MAS nad Prahou

Aktuálně z MAS Nad Prahou

13. 1. 2022 MAS na konci roku nadělovala

V loňském roce byl poprvé rozdělen Fond sociální pomoci

„Letos jsme poprvé rozdělili 82 tisíc korun z Fondu sociální pomoci, do kterého odvádíme 10 % z každé komerční zakázky“, říká zakladatelka Fondu Iva Cucová, ředitelka MAS Nad Prahou a dodává, že věří, že v letošním roce bude příspěvek do fondu ještě významnější.

Vánoční finanční dary byly určeny pro Hospic Tempus Mělník, Dům Kněžny Emmy-domov pro seniory Neratovice, Spolek Kulínek Bašť, chráněnou dílnu Pojďte dál Neratovice, Vyšší Hrádek Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, PACka Neratovice, Farní charitu Neratovice, RYBKA Neratovice, Centrum Alma, Antonia senior services Čakovičky a Fokus Praha. Všechny dary budou použity na úhradu nákladů spojených s poskytováním sociálních služeb.

„Někteří poskytovatelé hned plánovali, na co dar použijí. A tak se v Rybce Neratovice mohou těšit na ovečku do zookoutku nebo v chráněné dílně Pojďte dál na nový nerezový pracovní stůl, na kterém se budou připravovat vyráběné těstoviny“, těší se ze smysluplných darů Iva Cucová.

U pošty vzniká nové pracoviště MAS

Od 1. ledna se novým nájemcem prostor u pošty stala MAS Nad Prahou

Mnozí z vás, kteří v konci roku zašli na poštu, si všimli čilého stavebního ruchu v bezprostřední blízkosti vchodu do pošty. Zeptali jsme se proto paní Pavlíny Strnadové, dobré duše Kontaktního místa pro seniory Tulipán, co se zde chystá. „Chtěli bychom, aby v těchto prostorách od jara fungoval dobročinný obchod a dětský koutek s hlídáním pro rodiče využívající naší sdílenou kancelář a od příštího roku, pokud získáme prostředky na provoz, denní klub pro seniory“.

Fotografie: stavební práce

MAS podpoří rozvoj cykloturistiky v regionu

I v letošním roce byla opět vyhlášena výzva na podporu cykloturistických akcí Nad Prahou

MAS Nad Prahou vyhlašuje ke dni 1. 1. 2022 výzvu pro rok 2022 na podporu akcí v oblasti cykloturistiky.

„Cílem výzvy je podpora akcí, které přímo přispívají k rozvoji cykloturistiky v obcích MAS Nad Prahou. Může se jednat o pořádání jednorázových sportovních nebo společenských akcí, podporu kroužků a jiné systematické činnosti s dětmi a mládeží, podporu letních nebo příměstských táborů, přípravu, realizaci nebo obnovu značení cyklotras nebo turistických tras“, představuje možné aktivity vhodné k podpoře, pan Petr Cuc, který má ve společnosti na starosti destinační management a dodává: „Bližší informace včetně žádosti ke stažení, naleznete na našem webu nadprahou.eu/regionem-na-kolech. Žádost je možné podávat kdykoliv během roku.“. Ve výzvě je alokováno 50 tis. Kč, maximální možný příspěvek je 3 000 Kč.

Infoportál Nad Prahou jako možnost prezentace

V současné době probíhá druhá vlna akvizice podnikatelů a firem z regionu ke zveřejnění nabídky jejich služeb a produktů na informačním portálu Nad Prahou

V době první vlny pandemie koronaviru vydala Obec Líbeznice tištěný katalog produktů a služeb Pod Beckovem. MAS Nad Prahou připravila ve spolupráci s obcí jeho elektronickou podobu, kterou v těchto měsících rozšiřuje o další obce. „Toho samozřejmě mohou využít i podnikatelé a firmy z Líbeznic, které zveřejnění v době vzniku katalogu propásli. Stačí, když pošlou mail na infoportal@nadprahou.eu“ nabízí možnost zveřejnění prezentace zdarma správce Infoportálu, pan Petr Cuc.

Mas nad Prahou PF 2022

1

MAS Nad Prahou využívá strategii tzv. komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD = Community-led local development) a snaží se tak mapovat problémy daného regionu a zaměřovat se na aktuální potřeby. K daným řešením může například žádat o dotace.

Naše obec s MAS Nad Prahou spolupracuje například při plánování komunitních sociálních služeb, společném řešení GDPR, při plánování místního rozvoje škol, přípravě žádostí o dotace a monitoringem dotačních příležitostí, administraci výběrových řízení atp.

Anketa - jak se nám žije nad Prahou 

MAS NAD PRAHOU - LOGOPřed šesti lety začal MAS Nad Prahou s pomocí též našich občanů zpracovávat strategický dokument, který se stal odrazovým můstkem pro čerpání dotací prostřednictvím MAS na realizaci projektů v území Nad Prahou. Abychom mohli obdobný dokument zpracovat i pro nové programové období 2021 - 2027, potřebujeme znát pohled široké veřejnosti na aktuální situaci v území, a to pomocí následujícího dotazníku.

Proto žádáme občany o jeho vyplnění, a to do 14. listopadu 2020. Děkujeme za spolupráci.

Vyplněním dotazníku se zároveň můžete zařadit do slosování o malý dárek v podobě domácích šťáv Sirupy od Sejkorky anebo svíček od Dobrý světlo.

DOTAZNÍK - JAK SE NÁM ŽIJE NAD PRAHOU

Aktualizace: 26.10.2020

Zajímavé informace

Tenisové kurty

Rezervace tenisových kurtů

 
 

Munipolis

Munipolis

SMS info

SMS

Spřátelené weby


nahoru