Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Husinec
ObecHusinec

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Nad Údolím - rekonstrukce - silnice, chodniky, parkování

V roce 2021 jsme vysoutěžili zhotovitele projektové dokumentace na výstavbu komunikací, chodníků a parkovacích stání v ulici Nad Údolím, kterou je společnost Noza s.r.o. Projektová dokumentace bude řešit novou výstavbu komunikace v celé ulici Nad Údolím včetně chodníků a parkovacích stání pro stávající bytové a rodinné domy, to vše v návaznosti na vznikající novou výstavbu v prostorách bývalých ubytoven, kterou v naší obci realizuje společnost Induspon - servisní společnost, s.r.o.

V rámci této projektové dokumentace s projektanty řešíme mimo jiné co nejmenší zásah do okolní zeleně. Projektová dokumentace vychází ze zastavovací studie, která rozšiřuje parovací stání hluboko do zeleně za bytovými domy. V rámci nové projektové dokumentace se naopak sanžíme parkovaní na úkor zeleně omezit a nahrazujeme jej novými místy v ploše před bytovými domy a v rámci nové výstavby Nad Údolím. 

Dále jsme vyjednali se společností Vodárny Kladno Mělník přípravu projektu na kompletní rekonstrukci vodovodu a kanalzace v této lokalitě tak, abychom byli všichni připraveni v momentě, kdy bude rekonstrukce zahájena. 

Počítá se tedy nejen s rekonstrukcí celé ulice, tedy rekonstrukcí komunikací, chodníků a zbudováním nových parkovacích stání, ale též z komplentí obnovou téměř 50 let starých inženýrských sítí (vodovod, kanalize - v režii VKM)

Projekt počítá též s doplněním chrániček pro síťové kabely.

Co se týká napojení na developerskou výstavbu, všechny projekty jsou společně koordinovány a připravovány tak, aby na sebe navzájem navazovaly a při jejich realizci došlo k plynulému napojení.

PD Nad Udolim
PD Nad Udolim

Harmonogram

2017 - zastavovací studie loklaity Nad Udolím 

2018 - 2020 - jednání se devolepery Induspon s.r.o. a Baleno s.r.o., stavebníci budou nad rámec příspěvku stavebníka přispívat též na rekonstrukci celé komunikace Nad Údolím

2021 - zadání zpracování PD

2022 - 2023 - práce na projektové dokumentaci, řešení majtekoprávních vztahů, a koordinace přeložek a ostatních okolních projektů

První návrh projektové dokumentace naleznete níže

A - Pruvodni zprava.pdf (89.14 kB)

B - Souhrnna technicka zprava.pdf (244.51 kB)

C.2 - Katastralni situace.pdf (843.39 kB)

C.3.1 - Koordinacni situace - cast 1.pdf (1.02 MB)

C.3.2 - Koordinacni situace - cast 2.pdf (1.03 MB)

D.101.2 - Situace dopravniho reseni - 1. etapa.pdf (1.13 MB)

D.102.2 - Situace dopravniho reseni - 2. etapa.pdf (1.08 MB)

Aktualizace: 8.8. 2023

Zajímavé informace

Tenisové kurty

Rezervace tenisových kurtů

 
 

Munipolis

Munipolis

SMS info

SMS

Spřátelené weby


nahoru