Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Husinec
ObecHusinec

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Příroda v obci

Řidiči, cyklisté, chodci u řeky - pozor! Pomozte chránit kriticky ohroženou užovku podplamatouZnačka - pozor, užovky!

Více informací na odkazu níže: volny-cas/prirodni-zajimavosti-v-okoli-obce/

Kácení dřevin

Nezapomínejte, že je třeba o kácení dřevin žádat!

Pozdní podzim je obdobím tzv. vegetačního klidu, které je vhodné pro kácení dřevin. Ačkoliv strom či keř na vašem pozemku je vaším majetkem, pokácet jej, kdykoliv se Vám zlíbí, nemůžete.

Stromy a keře se kácejí v období vegetačního klidu, které obvykle nastává začátkem října a trvá do konce března. Mimo období vegetačního klidu je možné kácet pouze takové stromy, které bezprostředně ohrožují majetek či zdraví a životy lidí.

Kácení stromů a dřevin na soukromých pozemcích

Kácení stromů a dřevin upravuje zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Podle § 8 odstavce 1 zmiňovaného zákona je ke kácení dřevin nezbytné povolení orgánu ochrany přírody. V naší obci žádáte o kácení prostřednictvím Žádosti o kácení, kterou vyhodnocuje komise pro životní prostředí případně odbor životního prostředí v Brandýse.

Kácení stromů a keřů bez povolení

Soukromí majitelé,  tedy fyzické osoby smějí bez povolení kácet stromy, které mají ve výšce 130 cm nad zemí obvod menší než  80 cm, a keře, pokud celková výměra keřového porostu dosahuje maximálně 40 m2. Pozor! Tato výjimka ale neplatí pro právnické osoby. Kdyby  takový strom či keř náležel do významného krajinného prvku (alej, historická zahrada či park, mokřad, remízek či mez a další), stál ve zvláště chráněném území či byl dokonce památným stromem, pak žádná úleva od povolení neplatí bez ohledu na rozměry stromu či keře, je nutné požádat o povolení ke kácení. Kácení z pěstebních nebo zdravotních důvodů (tedy ovocné stromy) je potřeba nahlásit na OÚ 15 dní předem a není k němu potřeba žádné povolení.

Kdy pro kácení dřevin potřebujete povolení

O povolení ke kácení stromu či keře musí VŽDY žádat právnická osoba, tedy podnikatelské subjekty a organizace. Pro ně neplatí žádné výjimky odvozené od rozměrů stromu či keře.  Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku. Žádost může podat i nájemce, ale potřebuje doložit písemný souhlas majitele. V žádosti je nutné uvádět jméno a adresu žadatele, výpis z Katastru nemovitostí pro doložení vlastnictví/nájemního vztahu, popis dřevin ke kácení (druhy, počet, výměra porostu, obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí). Někde po vás mohou žádat také situační nákres dřevin v katastrální mapě.

Předpokládejte také, že orgány ochrany přírody často podmíní povolení nějakou přiměřenou náhradní výsadbou stromů či keřů s následnou péčí o ně, kterou Vám uloží ke kompenzaci ekologické škody vzniklé kácením.

Na koho se obrátit ohledně kácení v naší obci   

Žádosti o kácení vyhodnocuje komise pro životní prostředí, jejímiž současnými členy jsou:

Adam Pešek, (předseda)

Michal Horák

Martin Zadražil

Pan Zadražil je zároveň dendrolog, můžete se na něj obrátit o radu či konzultace ohledně stavu Vašich stromů. Kontakt předáme na vyžádání.

V případě, že si nevíte s podáním žádosti o kácení rady, neváhejte se obrátit na Adama Peška pesek@husinec-rez.cz nebo referentku obecního úřadu, paní Kateřinu Mareyi ou@husinec-rez.cz.

Bohužel i v naší obci dochází k nepovoleným kácením. Tímto příspěvkem bychom rádi na povinnost hlásit kácení proto chtěli znovu upozornit.

Neohlášená kácení v naší obci

Kácení na poz. parc. č. 237/3

V průběhu podzimu došlo k mohutnému kácení na pozemku parcelní číslo 237/3. Jelikož se jedná o lesní pozemek, není OÚ Husinec, Řež oprávněn zahájit správní řízení v této věci. Informace o kácení i se stručnou fotodokumentací byly odeslány MěÚ Brandýs nad Labem, který s majitelem zahájí (či zahájil) správní řízení. Výsledkem správního řízení může být pokuta a zároveň uložení povinnosti znovu zalesnit dotčený pozemek. 

18.1. 2021, Veronika Kristová

Odstranění nánosů a oprava opevnění břehu Vltavy

23. 3. 2015 budou zahájeny již delší dobu plánované práce na pravém břehu Vltavy. Bude prováděna sanace říčního dna, břehů a odtěžení zeminy z břehů, v souvislosti s odtěžením budou vykáceny náletové dřeviny bránící přirozenému průtoku vody.  Poté bude kameny opraveno břehové opevnění. Účelem prací je odstranění dlouhodobých povodňových usazenin.

Práce jsou plánovány až do června 2015, břeh Vltavy bude v době prací neprůchodný a nesjízdný pro kola.

Sanace břehu je zadána společností Povodí Vltavy (PVL), a.s. a realizuje ji firma Zakládání staveb, a.s. Odstraňování dřevin provádí zahradnictví FLOS. 

Projektová dokumentace k akci je k prohlédnutí zde  

situace A

situace B

situace C

technická zpráva

Odtěžení zeminy a úprava terénu by měly přispět k bezproblémovějšímu odtoku při zvýšení hladiny řeky, zároveň by břehy měly být přístupné pro techniku PVL, aby jeho pracovníci mohli břehy pravidelně udržovat. 

23. 3. 2015  Jana Münzbergerová

Zajímavé informace

Tenisové kurty

Rezervace tenisových kurtů

 
 

Munipolis

Munipolis

SMS info

SMS

Spřátelené weby


nahoru