Navigace

Obsah

TENISOVÉ KURTY

 

Klíče od tenisových kurtů je možné si vyzvednout na OÚ Husinec-Řež nebo v občerstvení HOSPŮDKA U HŘIŠTĚ.

Platbu za hrací jednotku je možné provést POUZE ELEKTRONICKY přes rezervační systém PŘED ZAČÁTKEM HRACÍ JEDNOTKY.

Pokud se nepodaří z technických důvodů platbu provést elektronicky, je povinností každého hráče platbu za hrací jednotku uhradit do 5ti pracovních dnů na pokladně OÚ Husinec-Řež.

Ceny kurtů a příslušenství: 1 hodina / 100,-Kč / kurt

Součástí pronájmu kurtů je i využití šatny. Hráči jsou povinni udržovat a opouštět šatnu uklizenou.

Za odložené či zapomenuté věci provozovatel kurtů nezodpovídá.

 

Pravidla pro hráče při využívání kurtů

 

  1. Každý hráč před vstupem na kurt je povinen uhradit částku za pronájem kurtu v OBČERSTVENÍ NA HŘIŠTI nebo na OÚ, kde si po zaplacení převezme klíče od kurtů a šatny.
  2. Na kurtech platí přísný zákaz kouření a zákaz vstupu pod vlivem alkoholu.
  3. Nápoje je možno konzumovat pouze v PET lahvích a jiných plastových nádobách, nikoliv však v nádobách skleněných či keramických (bezpečnostní důvody).
  4. Vstup na kurty je povolen pouze v tenisové obuvi, která zaručuje, že nebude poškozen antukový povrch kurtů.
  5. Hráči jsou povinni se chovat tak, aby neohrožovali zdraví své ani všech dalších účastníků hry na kurtech.
  6. Hráči jsou povinni před začátkem hry kurt dostatečně pokropit tak, aby antuka během hry neprášila. Za velmi teplého a slunečného počasí je třeba kurt kropit i několikrát během hry.
  7. Po skončení hry je každý hráč povinen uvést kurt do původního stavu. Nejprve hrablem urovnat nesrovnalosti, které během hry vznikly a poté celý kurt zamést  síťovačkou.
  8. Vzniklé nebo zjištěné závady na zařízení tenisových kurtů a příslušenství jsou hráči povinni oznámit provozovateli kurtů.
  1. Po skončení hry jsou hráči, po kterých nenastupuje nikdo další na kurt, povinni uzamknout tenisové kurty a šatnu a klíče odevzdat v OBČERSTVENÍ NA HŘIŠTI nebo na OÚ.