Navigace

Obsah

Spolek pro ochranu přírody a krajiny obce Husinec

LOGO - SPOLEK PRO OCHRANU PŘÍRODY HUSINEC

Kontakty:

Spolek pro ochranu přírody a krajiny obce Husinec

Nad Údolím 123,  250 68 Řež, IČ: 04095251

Datová schránka: zxi5hjg

spolek@spolekprohusinec.cz

www.spolekprohusinec.cz

Spolek pro Husinec na Facebooku


2020 - AKTUÁLNÍ INFORMACE

(ze zpravodaje Naše vesnice 4/2020)

TOPNÁ SEZÓNA A ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ

Přichází zima a topná sezóna je v plném proudu. Právě emise plynů vzniklých spalováním v plynových kotlích a v kotlích na tuhá paliva jsou jedním z významných znečišťovatelů ovzduší. Znečišťování ovzduší spalováním tuhých paliv by měl redukovat zákaz provozu kotlů na tuhá paliva emisních tříd 1 a 2 platný od 1. 9. 2022 (od roku 2022 budou moci být v provozu pouze kotle na tuhá paliva, které splňují minimálně 3. emisní třídu, zpravidla se jedná o kotle s datem výroby po roce 2000, zákaz se dále netýká zdrojů tepla určených pro přímé vytápění místa instalace). Přesto existují kroky, které můžeme učinit již dnes a snížit tím emise zdraví škodlivých látek z našich domácností. Mezi tyto kroky patří pravidelná revize spalinových cest (pozor na falešné kominíky, doporučujeme vybírat buďto prověřené řemeslníky nebo z databáze cechovní organizace Společenstva kominíků ČR), používání správného druhu paliva, správný provoz zdroje tepla. Všechny tyto kroky mohou přispět k vyšší účinnosti i vyšší životnosti zdroje tepla a zároveň snižují požární riziko. Například spalováním dřeva s vnitřní vlhkostí nižší než 20 % lze docílit vyšší výhřevnosti (není spotřebována energie na odpar vody), nižšího zanášení spalinových cest a tím zvýšení životnosti zdroje tepla. Dalším krokem k výraznému snížení emisí zdraví škodlivých látek je kompostování nebo odvoz vlhkého rostlinného materiálu (zejména listí), který je tak často spalován na otevřených ohništích. Proto raději upřednostněte bezplatný svoz bioodpadu provozovaný obecním úřadem před spalováním na zahradě. I lidé nevyužívající kotel na tuhá paliva mohou přispět k zvýšení kvality vzduchu například tím, že omezí využívání svých automobilů a přejdou na bezemisní způsob dopravy (zejména cyklo a pěší). Naše obec není tak velká, aby bylo potřeba jezdit po ní autem.

Adam Pešek, Michal Horák