Obsah

SDH HUSINEC

LOGO SDH HUSINEC

Kontakty:

Email: sdh.husinecrez.starosta@seznam.cz

Telefon: 724 501 292

SDH HUSINEC NA FACEBOOKU

WEBOVÉ STRÁNKY SDH HUSINEC

Hasiči Husinec

Aktualizace: 15. 12. 2020


2022 - AKTUÁLNÍ INFORMACE

(ze zpravodaje Naše vesnice 4/2021)

HASIČI HUSINEC-ŘEŽ

Za rok 2021 byla výjezdová jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Husinec-Řež povolána celkem k  23 mimořádným událostem. Převážně se jednalo o technické pomoci, což zahrnuje nejen spadané stromy, přes pozemní komunikace či zlomené stromy bezprostředně ohrožující majetek, ale také vyprošťování automobilů, transport pacientů ze  špatně přístupných míst do  vozů rychlé záchranné služby, nebo také otevírání automobilu, ve  kterém zůstalo v letním období zamčené dvouleté dítě.

Zasahovali jsme také u  pádu sloupu vysokého napětí, který byl poražen traktorem a  způsobil výpadek elektrické energie v širokém okolí. Mimo technické pomoci naše jednotka likvidovala také úniky nebezpečných látek, a to především ropných produktů. Co se týče požárních poplachů, tak bych chtěl vyzdvihnout především požár nízké budovy v obci Větrušice, kde se přímo v požářišti nacházela tlaková propanbutanová láhev. Naše jednotka byla na místě události jako první a požár jsme lokalizovali před příjezdem ostatních jednotek.

Členové jednotky také pomáhali obci Husinec, kdy při marodce zaměstnanců obce jsme se chopili lopat, smetáků a vozidel s pluhem a odklízeli sníh z chodníků, cest a silnic, abyste mohli všichni ráno jít bezpečně do práce a škol.

Nezaháleli jsme ani v  obci Větrušice, které smluvně taktéž poskytujeme požární ochranu. Kromě zásahů jsme obci vyšli také vstříc při pomoci naplnění nové čističky odpadních vod. Do  zdejších nádrží jsme navozili nejméně 80 m³ vody za tři odpoledne, aby mohl být zahájen testovací provoz.

Nezaháleli jsme ani v údržbě techniky potřebné k  likvidaci mimořádných událostí. Letos bylo investováno kromě pravidelné údržby vozidel, výstroje a výzbroje, do větší opravy cisterny Tatra a výměny motoru PPS 12 (požární přenosná stříkačka).

V  rámci odborné přípravy a  zlepšení spolupráce jsme absolvovali několik taktických cvičení v  areálu ÚJV Řež,  a.s., kde se prověřovala součinnost při zásahu na  požáry v  radioaktivním prostředí a  dálková doprava vody. Následně byla prováděna pravidelná odborná příprava členů jednotky, základní odborná příprava nového člena Jakuba Jeřábka, kondiční jízdy, výcviky s  dýchacími přístroji a  jiné školení a cvičení zvyšující naší odbornost a připravenost pro zásahy jako je například praktické školení pro práci a záchranu na vodě.

Závěrem bych chtěl poprosit nejen Vás čtenáře, ale také všechny, kdo se v obci pohybujete vozidly, aby respektovali alespoň vodorovné dopravní značení, které se nachází před OÚ Husinec. Zde se nachází žluté čáry, na kterých se nesmí stát. Můžete nerespektováním značení způsobit nemožnost výjezdu požární techniky, a  u  tohoto výjezdu často hraje roli každá vteřina. Všem přejeme šťastné a klidné prožití Vánočních svátků a  do  Nového roku hlavně zdraví, a ať nás potřebujete co nejméně.

Jakub Strnad, velitel JSDH Husinec-Řež


2020 - AKTUÁLNÍ INFORMACE

(ze zpravodaje Naše vesnice 4/2020)

HASIČI HUSINEC-ŘEŽ

Letošní rok byl opravdu jiný, než jsme zvyklí. Díky šíření viru a různým vládním opatřením se rušila a byla zakázána činnost na kterou jsme v průběhu roku zvyklí. Začalo to přerušením činnosti našeho kroužku Mladých hasičů, zrušení soutěže v uzlování v Mukařově, na kterou s dětmi trénujeme v zimních měsících. Poté nebylo umožněno shromažďování osob, a proto se letos nemohlo konat tradiční pálení čarodějnic stejně tak pořádání dětského dne. Pak nás zase zabrzdily prázdniny, kdy se děti rozutečou. Situace po prázdninách byla příznivá, a tak první týden jsme začali naostro, protože 19. září byl na plánu tradiční Zdibský Srandamač. Nebyl čas otálet, bylo málo čtvrtků na zocelení a vytrénování našich nejmladších hasičů. Jelikož některé dětičky naše řady opustily, bylo důležité děti poskládat tak, aby mohlo soutěžit jak družstvo mladších, tak starších. Družstvo mladších nastoupilo ve složení Jiřík Bohata, Anna Vyšínová, Tomáš Vyšín, Michal Studnička, Matěj Hradec a Terezka Bohatová. Tomáš Neubert strojník byl záskokem pro družstva mladších, starších a také žen. Starší žáci nastoupili ve složení Šimon Zilvar, Jakub Studnička, Tomáš Neubert, Nela Drahňovská, Naty Zemanová, Kornel Paučo, z družstva mladších si půjčili Michala Studničku. Po absolvování prvních ostrých pokusů nepadaly moc dobré výsledky, ale hlavně mladší žáci svým druhým a dokonalým pokusem bez jediné chyby dosáhli na nejlepší čas 51,26s. a vybojovali si tím neuvěřitelné 1. místo v konkurenci pěti družstev. Družstvo starších žáků si po počátečních problémech nakonec vybojovalo 3. místo.  V tuto chvíli kroužek opět neprobíhá, a tak doufáme že brzy to situace dovolí, a přivítáme děti v plné síle!

Kateřina Studničková

starostka SDH