Navigace

Obsah

Myslivecké sdružení Zdiby - Klecany

Myslivecký spolek Zdiby Klecany - logo

IČO: 75069741

Adresa: Vltavská 240, 250 68  Husinec-Řež

Kontaktní osoba: JUDr. Václav Holý

Email: myslivci@mszk.cz

http://mszk.cz/index.php/dokumenty/8-o-sdruzeni


2020 - AKTUÁLNÍ INFORMACE

(ze zpravodaje Naše vesnice 4/2020)

MYSLIVECKÝ PODZIM

S přicházejícím podzimem se v přírodě objevují nádherné barvy, kterými jsme každoročně fascinováni a které se nikdy neokoukají. Poslední slunečné a teplé dny lákají k procházkám do přírody. V lese se ozývá troubení jelenů v říji, rochání daňků či pískání sik.

V tomto období nastávají pro myslivce žně, kdy se zhodnocuje jejich celoroční péče o zvěř. Probíhá odstřel trofejové spárkaté zvěře, hony na divoké kachny a drobnou zvěř (bažanti, zajíci).

Předtím je však nutné, aby myslivci před krmnou sezonou opravili krmná zařízení a zabezpečili krmení pro všechny druhy lovné zvěře, protože právě v tomto období si zvěř vytváří tukové zásoby před nadcházející zimou. Nakoupili jsme proto dostatek ječmene, ovsa, pšenice i granulovaného krmiva. Seno si každý člen spolku zajišťuje vlastními silami. Bezprostředně po sklizni polních plodin se do zásypů zavážejí plevy a jiné posklizňové odpady, které jsou prohozeny kvalitním zrnem. Do srnčích krmelců se zakládá seno, do korýtek granule a sůl. Granule s medicinálními přísadami jsou velmi důležité, kromě výživové složky slouží též jako prevence před průjmovým onemocněním srnčího. Výše uvedené náklady na krmivo, nákup bažantů, údržbu krmných zařízení a klubovny jsou hrazeny z členských příspěvků, výnosu z kulturních akcí (ples), a případných dotací.

Vzhledem k trvale nízkým stavům drobné zvěře v honitbě, a to i přes každoroční vypouštění bažantů do revíru, se již několik let na ni hony nepořádají. Probíhá však celoroční odlov černé zvěře individuálním způsobem, který na podzim a v zimě doplňujeme několika společnými naháňkami.

Kromě loveckého vyžití pořádáme pravidelné kulturně společenské akce, které jsme však letos nuceni kvůli koronavirové epidemii buď omezit nebo zcela zrušit. Z tohoto důvodu se nebude v listopadu konat tradiční svatohubertská mše, a také lednový myslivecký ples je v ohrožení.

Lubomír Smetana

 


 Myslivecké sdružení ZDIBY - KLECANY

 

 Myslivecké sdružení se podílelo i na akci LVÍ OČKO - zde ke stažení