Navigace

Obsah

Myslivecké sdružení Zdiby - Klecany

Myslivecký spolek Zdiby Klecany - logo

IČO: 75069741

Adresa: Vltavská 240, 250 68  Husinec-Řež

Kontaktní osoba: JUDr. Václav Holý

Email: myslivci@mszk.cz

http://mszk.cz/index.php/dokumenty/8-o-sdruzeni


2021 - AKTUÁLNÍ INFORMACE

(ze zpravodaje Naše vesnice 1/2021)

MYSLIVECKÁ ZAŘÍZENÍ

Pro výkon práva myslivosti používají myslivci v honitbě různá zařízení, ať už k vlastnímu ubytování, k pozorování a lovu zvěře, k jejímu odchytu, přikrmování apod.

K ubytování slouží lovecké chaty, a to od jednoduchých dřevěných srubů až po zděné stavby s plnými ubytovacími a stravovacími službami. Ty jsou především umístěny v oborách, kde tvoří zázemí pro lovecké hosty a personál při poplatkových lovech.

V honitbách jsou nejvíce patrné posedy k pozorování a lovu zvěře. Jsou buď opřeny o kmeny stromů tak, aby větve kryly lovce nebo jsou vystaveny na čtyřech vysokých kůlech. Ty jednodušší jsou otevřené a jsou tvořeny žebříkem, opěrkami a sedátkem. Jsou buď stabilní nebo přenosné. Komfortnější jsou kryté posedy, takzvané kazatelny. Jedná se v podstatě o boudy s pevnou podlahou i střechou. V bočních stěnách jsou otvory sloužící k pozorování či střelbě. Někdy se tyto posedy upevňují na pojízdnou platformu a dočasně umisťují do polních porostů.

Posed - kazatelna

Velmi důležitá jsou zařízení krmná, různá pro každý druh zvěře. Spárkaté zvěři (srnec, daněk, jelen, muflon) se předkládá seno v krmelci ve tvaru jeslí nebo oborohu. Jadrné krmivo (zrní, granule) do korýtek a sůl ve slaniskách. Zajícům se buď budují nízké jesličky nebo se otýpky sena přivazují přímo na větve stromů nebo keřů. Doporučuje se podávat též dužnaté krmivo, které by však nemělo zmrznout. Pro bažanty jsou v revíru umístěny zásypy, což jsou jednoduché kryty se šikmou pultovou střechou a všemi stranami volnými, aby zvěř mohla uniknout v případě ohrožení.

Jesle pro srnčí zvěř v zimě

K odchytu zvěře se užívají různá odchytová zařízení, ale jen taková, která zvěř nezraní. Proto jsou zákonem zakázány veškeré typy želez a jiné pomůcky, které zvěř trýzní. Bažanti a další pernatá zvěř se chytají pod podražec, což je rám potažený jemnou sítí, který se umístí pod zásyp. Když zvěř vleze do zásypu, opodál ukrytý chytač provázkem podtrhne vzpěru a zvěř je lapena pod síť.

Spárkatá zvěř se odchytává do ohrad neboli chytaček opatřených padacími nebo posuvnými dvířky. Z nich se pak umisťuje do přepravních beden. V některých případech lze k odchytu též použít narkotizační pušku. Odchyt slouží k vývozu, zazvěřování či oživování krve v jiných honitbách.

Pro zajímavost lze uvést, že v dobách, kdy bylo v našich honitbách hodně zajíců a koroptví, se také prováděl jejich odchyt. Hlavně zajíci byli významným vývozním artiklem. Zajíci se chytali do tenat, což byly nízké sítě připevněné ke kovovým kůlům a natažené po poli. Z jedné strany zajíce natlačovala do sítí řada honců a z druhé strany leželi chytači, kteří zajíce ze sítí vybírali. Odchytu se s oblibou zúčastňovaly děti, pro které to byla atrakce, při které se mohly dosyta vydovádět – kupř. křičet, dělat hluk bubnováním na bubínky, což pomáhalo nahánět zajíce do sítí.

Zvířata škodící myslivosti se chytají do sklopců. Sklopec je v podstatě truhlík dřevěný nebo kovový, lišící se podle velikosti lovené zvěře. Sklopce jsou buď jednostranné nebo oboustranné, podle toho mají-li padací dvířka (záklopy) na jedné nebo na obou stranách. Záklopy se spouštějí samočinně v okamžiku, kdy zvěř prolézá sklopcem a zavadí o nášlapné zařízení.

Pytlácký sklopec

Zvláštní kapitolou je odchyt černé zvěře. Provádíme ho v místech, kde není z bezpečnostních důvodů možný odstřel. Odchytové zařízení musí být dosti velké a značně odolné, vyrobené nejlépe z kovových tyčí. Funguje stejně jako jiný sklopec s nášlapným nebo podobným spouštěcím zařízením. Upozorňujeme na to, že tato zařízení může v honitbě umisťovat pouze oprávněná osoba, jinak se jedná o pytláctví.

Hospodář gratuluje střelkyni k 2ks černé

Lubomír Smetana


2020 - AKTUÁLNÍ INFORMACE

(ze zpravodaje Naše vesnice 4/2020)

MYSLIVECKÝ PODZIM

S přicházejícím podzimem se v přírodě objevují nádherné barvy, kterými jsme každoročně fascinováni a které se nikdy neokoukají. Poslední slunečné a teplé dny lákají k procházkám do přírody. V lese se ozývá troubení jelenů v říji, rochání daňků či pískání sik.

V tomto období nastávají pro myslivce žně, kdy se zhodnocuje jejich celoroční péče o zvěř. Probíhá odstřel trofejové spárkaté zvěře, hony na divoké kachny a drobnou zvěř (bažanti, zajíci).

Předtím je však nutné, aby myslivci před krmnou sezonou opravili krmná zařízení a zabezpečili krmení pro všechny druhy lovné zvěře, protože právě v tomto období si zvěř vytváří tukové zásoby před nadcházející zimou. Nakoupili jsme proto dostatek ječmene, ovsa, pšenice i granulovaného krmiva. Seno si každý člen spolku zajišťuje vlastními silami. Bezprostředně po sklizni polních plodin se do zásypů zavážejí plevy a jiné posklizňové odpady, které jsou prohozeny kvalitním zrnem. Do srnčích krmelců se zakládá seno, do korýtek granule a sůl. Granule s medicinálními přísadami jsou velmi důležité, kromě výživové složky slouží též jako prevence před průjmovým onemocněním srnčího. Výše uvedené náklady na krmivo, nákup bažantů, údržbu krmných zařízení a klubovny jsou hrazeny z členských příspěvků, výnosu z kulturních akcí (ples), a případných dotací.

Vzhledem k trvale nízkým stavům drobné zvěře v honitbě, a to i přes každoroční vypouštění bažantů do revíru, se již několik let na ni hony nepořádají. Probíhá však celoroční odlov černé zvěře individuálním způsobem, který na podzim a v zimě doplňujeme několika společnými naháňkami.

Kromě loveckého vyžití pořádáme pravidelné kulturně společenské akce, které jsme však letos nuceni kvůli koronavirové epidemii buď omezit nebo zcela zrušit. Z tohoto důvodu se nebude v listopadu konat tradiční svatohubertská mše, a také lednový myslivecký ples je v ohrožení.

Lubomír Smetana

 


 Myslivecké sdružení ZDIBY - KLECANY

 

 Myslivecké sdružení se podílelo i na akci LVÍ OČKO - zde ke stažení