Navigace

Obsah

Charita Neratovice

Charita Neratovice


Farní charita Neratovice v naší obci pomáhá již několikátý rok. Trvale hlášení občané, kteří službu Charity potřebují, musí podat žádost na OÚ doplněnou doporučením svého ošetřujícího lékaře.

Kontakt:

Charita Neratovice

U Závor 1458

277 11  Neratovice

tel: +420 315 685 190

email: sekretariat@charita-neratovice.cz

https://neratovice.charita.cz/


V roce 2022 se výpravě Tří králů z lesní školky Sovička podařilo vybrat částku ve výši 3 661 Kč. Tato částka bude použita na nákup kompenzačních pomůcek pro seniory Domu s pečovatelskou službou Sv. Jakuba v Libiši a obnovu zahrady v jejich areálu.

Poděkování obci Husinec od Charity Neratovice k přečtení zde (501.04 kB)


TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022

Máme tady nový rok, nová očekávání, nové výzvy a my se všichni těšíme, co nás čeká. Dovolte nám krátce se ohlédnout do posledních dnů loňského roku a mimo jiné vyjádřit velké díky za klienty našeho pečovatelského domu v Libiši. I tentokrát si totiž vzpomnělo několik organizací, spolků či jedinců na naše seniory a v čase vánočních svátků jim přinesli mnoho dárků s přáním všeho dobrého.

Srdečné poděkování tedy patří Zahrádkářům obce Libiš za desítky lahví jablečných moštů, spolku Libišské  ženy za úžasné vánoční cukroví, dětem z MŠ a ZŠ v Libiši za přáníčka a dárky, které pro naše seniory vyrobily. V neposledně řadě pak děkujeme představitelům obce Libiš za vánoční balíčky, které našim klientům byla osobně předat paní starostka Mgr. Pavlína Komeštíková.

Další velké poděkování patří rodině Růžičkových z Tišic za štědrovečerní večeři, kterou připravili pro klienty, kteří zůstali na Štědrý den v pečovatelském domě, panu Novákovi z Neratovic za finanční dar, který bude použit na nové ložní povlečení pro obyvatele  DPS a kolektivu zaměstnanců investičního oddělení Spolany Neratovice za zahradní soupravu, kterou naši klienti využijí na nově vystavěné terase.

Ještě jednou všem moc děkujeme, každého dárku a pomoci si velmi vážíme.

Začátek roku 2022 jsme zahájili každoroční Tříkrálovou sbírkou po celé ČR. Vzhledem k přetrvávajícím překážkám v rámci pandemie Covid 19, byla sbírka částečně přesunuta do online prostoru. Kasičky tentokrát zůstaly k dispozici v kostelích, na farách, ve školce v Měšicích, v denním stacionáři v Obříství, na některých obecních úřadech či v České spořitelně v Neratovicích. V Husinci-Řeži nakonec vyrazili i malí koledníci, kteří jsou tím správným kořením sbírky a možná symbolizují i obrat k lepšímu. Charita Neratovice tímto děkuje všem, kdo vlídně přijal koledníky a přispěl do pokladniček. Též děkujeme panům farářům z Neratovic, Libiše, Lobkovic a Odolene Vody, úřadům, paním učitelkám či zaměstnancům pobočky České spořitelny za spolupráci. Za výtěžek Tříkrálové sbírky nakoupíme kompenzační pomůcky a zvelebíme zahradu seniorům v Domě s pečovatelskou službou v Libiši.

Mnoho úspěchů v novém roce přeje

Charita Neratovice

Tříkrálová sbírka 1Tříkrálová sbírka 2

Aktualizace: 24. 3. 2022