Navigace

Obsah

VLTAVSKÁ CYKLOSTEZKA ÚSEK ÚHOLIČKY - LIBČICE NAD VLTAVOU

Pro cyklisty nepříjemný úsek mezi Úholičkami a Libčicemi v celkové délce 1,8 km by se měl v budoucnu proměnit v příjemnou cyklostezku. Na tuto část trasy existuje projekt s vydaným územním rozhodnutím platným do roku 2020. Tento projekt prosazuje „Dobrovolný svazek obcí (DSO) Údolí Vltavy“, jehož členem je i obec Husinec.

Středočeský kraj nechal vloni zpracovat „Koncepci rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji na období 2017 – 2023“ http://www.kr-stredocesky.cz/web/regionalni-rozvoj/koncepce-rozvoje-cyklistiky-2017-2023, která v daném úseku stanovuje dopracovat projekt pro vydání stavebního povolení a získat stavební povolení na stavbu cyklostezky. Středočeský kraj zařadil dokončení projektu do priorit roku 2018 a vypsal výběrové řízení na jeho dopracování.
Cyklostezka by měla vzniknout doplněním kamenného násypu při břehu Vltavy a povede přímo podél vody, tj. pod železnicí. Nahradí tak, velmi nebezpečnou, „divokou pěšinu“ nad železniční tratí mezi Řeží a Letkami a také poetickou a přírodně velmi hodnotnou, ale téměř nesjízdnou, část mezi Řeží a Úholičkami. Součástí stavby má být i nájezdová rampa na lávku v Řeži.