Navigace

Obsah

Sbírka na opravu kapličky

 

BYLA UKONČENA

DĚKUJEME VŠEM ŠTĚDRÝM DÁRCŮM!!

Celkový výtěžek činí 210 504,- CZK

 

z toho bylo vybráno:

na transparentní účet: 151.604,- CZK

v hotovosti: 58 900,- CZK

Poděkování patří však nejen Vám, kteří jste přispěli finanční částkou. Je spousta těch, kteří přispívají prací, hmotnými dary a pod.  Upřímné díky. 

Podrobné vyúčtovaní a soupis jednotlivých prací a darů budeme postupně zveřejňovat.


V současné chvíli probíhají díky darům a podpoře následující práce:

- zpevnění věže pro zavěšení zvonu a klempířské práce

- rekonstrukce střešní krytiny

- výměna elektrického vedení a obnova svítidel

- položení nové podlahy

- výmalba interiéru

- rekonstrukce vstupních dveří

- ve výrobě je ZVON

Termín jeho zhotovení s ohledem na situaci COVID budeme znát v polovině srpna 2020. Na základě toho pak připravíme termín slavnostního zavěšení a znovuotevření kaple. 


Těšíme se a ještě jednou díky všem za dary i podporu.

 

04.08.2020, Veronika Kristová

 

FOTOGRAFIE Z REKONSTRUKCE:Oprava kapličky sv. Václava

Oprava kaple

 

 

___________________________________________________________________________________________________

1

K 1. 12. 2019 byla otevřena veřejná sbírka na opravu řežské kaple.

Termín sbírky: 1. 12. 2019 - 30. 6. 2020 prodlouženo do 30.7.2020

Bezhotovostní platba:

Přispívat na opravu kaple můžete převodem na transparentní účet u Fio banka a.s. 

 

č. ú.: 2401707911/2010 

Platba v hotovosti:

Zapečetěná kasička pro příspěvky v hotovosti je k dispozici na obecním úřadě. Přispívat můžete kdykoliv v úřední dny.

Potvrzení o platbě:
Je možné žádat potvrzení o darované částce, které může sloužit jako podklad pro snížení daňového základu.
V případě žádosti o vystavení potvrzení pište na adresu ou@husinec-rez.cz. 

 

Podmínky sbírky

1. Účel sbírky: Vybrané prostředky budou použity na opravu kaple v Řeži.

2. Doba konání sbírky: 1.12.2019 - 30.6.2020

3. Druh platby: Přispívat je možné převodem na transparentní účet 2401707911/2010 vedený u Fio banka a.s. nebo v hotovosti do zapečetěné kasičky na obecním úřadě v úřední dny.

4. Ukončení sbírky: Sbírka bude ukončena 30.6.2020. Dne 1.7.2020 zasedne komise a bude rozpečetěna kasička a sečteny příspěvky v hotovosti. 

5. Realizace účelu sbírky: Veškeré vybrané finanční prostředky budou předány / převedeny na účet správce kaple, kterým je římskokatolická farnost Odolená Voda, P. Kamil Vrzal. Za spolupráce Obce Husinec pak budou z finančních prostředků realizovány opravy a rekonstrukce. Vyúčtování a soupis oprav a prací bude zveřejněn na stránkách obce: www.husinec-rez.cz/sbírka-na-kapličku

 

1.12.2019, Veronika Kristová