Navigace

Obsah

 

NOVÝ ZVON A REKONSTRUKCE KAPLIČKY

 

V minulém týdnu byla úspěšně dokončena rekonstrukce naší kapličky a je hotový nový zvon. 

Nový zvon pochází ze zvonařské dílny pana Petra Rudolfa Manouška a nese název Václav podle Sv. Václava, jemuž je řežská kaplička zasvěcena.

Rekonstrukce byla zaměřena především na opravu střechy, opravu věže a přístavku kaple, renovaci vstupních dveří. V interiéru kaple byla položena nová dlažba a byly provedeny zednické a malířské práce.

Realizace rekonstrukce by však nebyla možná bez těch, kteří přispěli finančně, svou prací a pomocí při organizaci.

Ještě jednou všem velmi děkujeme. 

Plánovaná slavnost spojená s bohoslužbou a svěcením nového zvonu je vzhledem k epidemiologické situaci odložena a bude se konat pravděpodobně na jaře roku 2021. Níže je možné si přečíst zprávu od biskupa Václava Malého. 

Zvon bude nyní po 3 neděle (18.10., 25.10. a 1.11. od 11:00 do 11:30) vystaven v kapli sv. Václava, vždy před nedělní bohoslužbou. Poté bychom rádi zvon vystavili na obecním úřadě pro veřejnost. Vše se bude odvíjet na základě aktuálních opatření. 

Ještě jednou VELKÉ DÍKY VŠEM DÁRCŮM.

ZPRÁVA OD MONS. VÁCLAVA MALÉHO

Zvon Václav

Zvon Václav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVÁ STŘECHA KAPLIČKY

KAPLIČKA CELEK - PO REKONSTRUKCI

ZVONIČKA ČEKÁ NA NOVÝ ZVONINTERIÉŘ KAPLE PO REKONSTRUKCI

DETAIL INTERIÉRU KAPLE

Aktualizace: 14.10.2020

 


 

Sbírka na opravu kapličky

 

BYLA UKONČENA

DĚKUJEME VŠEM ŠTĚDRÝM DÁRCŮM!!

Celkový výtěžek činí 210 504,- CZK

 

z toho bylo vybráno:

na transparentní účet: 151.604,- CZK

v hotovosti: 58 900,- CZK

Poděkování patří však nejen Vám, kteří jste přispěli finanční částkou. Je spousta těch, kteří přispívají prací, hmotnými dary a pod.  Upřímné díky. 

Podrobné vyúčtovaní a soupis jednotlivých prací a darů budeme postupně zveřejňovat.


V současné chvíli probíhají díky darům a podpoře následující práce:

- zpevnění věže pro zavěšení zvonu a klempířské práce

- rekonstrukce střešní krytiny

- výměna elektrického vedení a obnova svítidel

- položení nové podlahy

- výmalba interiéru

- rekonstrukce vstupních dveří

- ve výrobě je ZVON

Termín jeho zhotovení s ohledem na situaci COVID budeme znát v polovině srpna 2020. Na základě toho pak připravíme termín slavnostního zavěšení a znovuotevření kaple. 


Těšíme se a ještě jednou díky všem za dary i podporu.

 

04.08.2020, Veronika Kristová

 

FOTOGRAFIE Z REKONSTRUKCE:Oprava kapličky sv. Václava

Oprava kaple

 

 

___________________________________________________________________________________________________

1

K 1. 12. 2019 byla otevřena veřejná sbírka na opravu řežské kaple.

Termín sbírky: 1. 12. 2019 - 30. 6. 2020 prodlouženo do 30.7.2020

Bezhotovostní platba:

Přispívat na opravu kaple můžete převodem na transparentní účet u Fio banka a.s. 

 

č. ú.: 2401707911/2010 

Platba v hotovosti:

Zapečetěná kasička pro příspěvky v hotovosti je k dispozici na obecním úřadě. Přispívat můžete kdykoliv v úřední dny.

Potvrzení o platbě:
Je možné žádat potvrzení o darované částce, které může sloužit jako podklad pro snížení daňového základu.
V případě žádosti o vystavení potvrzení pište na adresu ou@husinec-rez.cz. 

 

Podmínky sbírky

1. Účel sbírky: Vybrané prostředky budou použity na opravu kaple v Řeži.

2. Doba konání sbírky: 1.12.2019 - 30.6.2020

3. Druh platby: Přispívat je možné převodem na transparentní účet 2401707911/2010 vedený u Fio banka a.s. nebo v hotovosti do zapečetěné kasičky na obecním úřadě v úřední dny.

4. Ukončení sbírky: Sbírka bude ukončena 30.6.2020. Dne 1.7.2020 zasedne komise a bude rozpečetěna kasička a sečteny příspěvky v hotovosti. 

5. Realizace účelu sbírky: Veškeré vybrané finanční prostředky budou předány / převedeny na účet správce kaple, kterým je římskokatolická farnost Odolená Voda, P. Kamil Vrzal. Za spolupráce Obce Husinec pak budou z finančních prostředků realizovány opravy a rekonstrukce. Vyúčtování a soupis oprav a prací bude zveřejněn na stránkách obce: www.husinec-rez.cz/sbírka-na-kapličku

 

1.12.2019, Veronika Kristová