Navigace

Obsah

Sbírka na opravu kapličky

1

K 1. 12. 2019 byla otevřena veřejná sbírka na opravu řežské kaple.

Termín sbírky: 1. 12. 2019 - 30. 6. 2020 prodlouženo do 30.7.2020

Bezhotovostní platba:

Přispívat na opravu kaple můžete převodem na transparentní účet u Fio banka a.s. 

 

č. ú.: 2401707911/2010 

Platba v hotovosti:

Zapečetěná kasička pro příspěvky v hotovosti je k dispozici na obecním úřadě. Přispívat můžete kdykoliv v úřední dny.

Potvrzení o platbě:
Je možné žádat potvrzení o darované částce, které může sloužit jako podklad pro snížení daňového základu.
V případě žádosti o vystavení potvrzení pište na adresu ou@husinec-rez.cz. 

 

Podmínky sbírky

1. Účel sbírky: Vybrané prostředky budou použity na opravu kaple v Řeži.

2. Doba konání sbírky: 1.12.2019 - 30.6.2020

3. Druh platby: Přispívat je možné převodem na transparentní účet 2401707911/2010 vedený u Fio banka a.s. nebo v hotovosti do zapečetěné kasičky na obecním úřadě v úřední dny.

4. Ukončení sbírky: Sbírka bude ukončena 30.6.2020. Dne 1.7.2020 zasedne komise a bude rozpečetěna kasička a sečteny příspěvky v hotovosti. 

5. Realizace účelu sbírky: Veškeré vybrané finanční prostředky budou předány / převedeny na účet správce kaple, kterým je římskokatolická farnost Odolená Voda, P. Kamil Vrzal. Za spolupráce Obce Husinec pak budou z finančních prostředků realizovány opravy a rekonstrukce. Vyúčtování a soupis oprav a prací bude zveřejněn na stránkách obce: www.husinec-rez.cz/sbírka-na-kapličku

 

1.12.2019, Veronika Kristová