Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Husinec
ObecHusinec

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Projekty většího rozsahu

PLÁNOVANÁ PŘÍSTAVBA ZŠ A MŠ - AKTUALIZACE

S ohledem na růst obce schválilo zastupitelstvo realizaci projektu tělocvičny školy a také boční přístavbu, která školu rozšíří o 3 třídy, kabinet a šatnu.

Na základě výběrového řízení na zhotovitele přístavby se vítězem stala firma Ateliér Reno, spol. s r.o.

Architektonické návrhy vypracoval Ing. arch. Pavel Geier.

V současné chvíli se zpracovává projektová dokumentace, která je zapotřebí pro podání dotace a realizaci stavby.

PŘÍSTAVBA ZŚ - POHLED ZPŘEDU

Aktualizace: 15. 12. 2020


HOTOVÁ REKONSTRUKCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY HUSINEC-ŘEŽ

Na základě žádosti o dotaci, kterou obec Husinec podala na jaře roku 2020 se nyní, na podzim 2020 úspěšně dokončují práce v rámci rekonstrukci školy. Světlou stránkou epidemiologické situace bylo to, že díky distanční výuce byly prostory ZŠ prázdné, což usnadnilo průběh rekonstrukce.

Veškeré opravy jsou nyní u konce. Mezi největší z nich patří:

 • Oprava hydroizolace
 • Oprava fasády budovy
 • Rekonstrukce sociálních zařízení

Vedle této plánované rekonstrukce však škola potřebovala další akutní oprav:

 • Vyřešily se problémy se vzduchotechnikou
 • Proběhla kompletní revize topení včetně doplnění topných těles a výměny uzávěrů
 • Byl zjištěn a poté vyřešen dlouholetý problém s vodou kvůli nesprávně připojenému boileru

Nyní je v přípravě plán údržby školy a otevírá se další kapitola, kterou je plánovaná přístavba školy. O rozšiřování školy a přípravě projektu na přístavbu Vás budeme informovat.

Velké poděkování patří panu Petrovi Mixovi za pomoc s přípravou a realizací projektu, technický dozor a za zajištění všech nezbytných oprav nad rámec plánovaných prací, paní ředitelce, pedagogickému sboru a celému personálu za trpělivost, MAS Nad Prahou za pomoc s administrací a získáním dotace.

Děkujeme.

Aktualizace: 1. 12. 2020

NOVÁ FASÁDA BUDOVY ZŠ

NOVÁ FASÁDA BUDOVY ZŠ - POHLED ZPŘEDU

NOVÁ FASÁDA BUDOVY ZŠ - SCHODIŠTĚ


PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY HUSINEC-ŘEŽ

Aktualizace: 14.10.2020

Na základě veřejného zasedání zastupitelstva obce bylo schváleno rozšíření naší ZŠ a MŠ o přístavbu

Její součástí bude též rekonstrukce a úprava vchodu budovy a přístavba kabinetu. Nyní se pustíme do výběrového řízení na zhotovitele projektu v souladu se studií proveditelnosti, kterou vypracoval Ing. arch. Pavel Geier.

obr. 1 - plánovaná přístavba ZŠ:

PŘÍSTAVBA ZŠ

obr. 2 - současný stav - vchod ZŠ

SOUČASNÝ STAV - VCHOD

obr. 3 - plánovaná přístavba ZŠ, pohled zepředu

PŘÍSTAVBA - POHLED ZEPŘEDU


PŘÍSTAVBA VS. NÁSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Aktualizace: 15.9.2020

Z demografického pohledu naše obec zaznamenala za posledních dvacet let prudkým nárůst počtu obyvatel. V roce 2000 to bylo ještě 840, o deset let později 1282 a v současnosti již 1510.

S tímto nárůstem však neudržel krok rozvoj kapacit základní a mateřské školy. Přístavba školy v roce 2018 a vznik lesní školky problému pouze ulevily, ale zdaleka ho nevyřešily. V očekávání je další dynamický růst počtu obyvatel obce z důvodu rezidenční výstavby - předpokládá se, že v obci pěti let přibude kolem 150 bytových jednotek a do deseti let dokonce 220. Což bude přirozeně doprovázet růst počtu dětí předškolního a školního věku v obci.

Již dnes obci chybí jedna učebna pro mateřskou školu. Již několik let volá vysoký počet prvňáčků po rozdělení obrovské první třídy do dvou, na což nám také chybí učebna. Na základě prognóz růstu počtu obyvatel lze odhadovat, že přibližně v roce 2030 bude pro ZŠ a MŠ zřídit alespoň 7 učeben navíc oproti dnešku.

Dlouhodobý problém s absencí tělocvičny se řeší a již proběhlo výběrové řízení na zhotovení projektu. Tělocvična bude přistavěna k současné budově MŠ ze západní strany.

Možnosti další výstavby jsou však výrazně omezeny počtem vhodných pozemků k výstavbě ponechaných ve vlastnictví obce, provozními požadavky a samozřejmě finančně. Pokud jde o finance, obec se v tomto rozhodně neobejde bez výrazných dotací státu či kraje a počítá s nimi. V principu se nabízí čtyři varianty:

(a) Přístavba současné školy z východní strany, která nabízí navíc 3 učebny (z toho možná 1 venkovní) pro 54 žáků.

 (b) Nástavba současné školy o jedno patro nižší budovy, která nabízí navíc 2 učebny pro 50 žáků a 1 kabinet.

(c) Stavba nové budovy MŠ na sídlišti Nad údolím, kde obec vlastní vhodný pozemek, kde je možno počítat s 2 učebnami plus kuchyní, nebo 3 učebnami bez kuchyně, nebo 3 učebnami s kuchyní, ale pouze s malým hřištěm.

(d) Koupě dalších pozemků a výstavba na dalších vhodných lokalitách.

Obec je nyní ve fázi rozhodování o zadání zpracování projektové dokumentace ad a) a b) na základě architektonických studií. Varianty c) a d) by byly pouze částečným řešením a neumožní dostatečné zkapacitnění ZŠ, nicméně pracovně o nich stále uvažujeme.

V rámci aktuálních diskusí na toto téma zastupitelé a vedení obce zvažují různá pro a proti všech možných řešení a k této otázce uvítá podněty veřejnosti.

(A) PŘÍSTAVBA - z východní strany (v pravé části obrázku)

NÁVRH - PŘÍSTAVBA ŠKOLY

(B) NÁSTAVBA - o jedno patro současné nižší budovy (uprostřed)

NÁVRH - NÁSTAVBA ŠKOLY

Pro variantu přístavby školy (A) se dále nabízí alternativa zpřístupnění školního dvora bezbariérovou lávkou  ("lesní rampou") místo schodiště, viz fotografie níže: 

PŘÍŠTAVBA S RAMPOU

RAMPA - POHLED Z VÝŠKY

RAMPA - DETAIL

Architektonické návrhy vypracoval Ing. arch. Pavel Geier.

Letní rekonstrukce školy

aktualizováno 17.7.2020

V tomto týdnu jsme v rámci výběrového řízení vysoutěžili dodavatele na rekonstrukci fasády, sociálek a hydroizolaci budovy ZŠ Husinec-Řež, na které jsme získali dotaci od MFČR. Nabídku podala firma Yssen – spol. s r.o. v celkové výši 2.450.354,- CZK, z toho 1.800.000,- bude hrazen z dotace MFČR.

Přes léto tak čekají naši školu následující práce:

 • oprava sociálek v obou patrech budovy školy
 • oprava části fasády
 • hydroizolace staré budovy, neboť již dlouhá léta bojuje škola s vlhkostí ve spodním patře
 • bude zbudována nová jazyková učebna kvůli vysokému počtu dětí v našich třídách a nutnosti půlit jazyky
 • pro učitele vznikne nová sborovnu
 • na závěr se vše vymaluje a proběhne veřejná brigáda úklidu školní zahrady

V září se děti i učitelé dočkají opět o něco důstojnějších prostor pro práci i výuku.

jazykovka

fasada

socialky

Kamerový systém pro obec Husinec - část. I. - dodávky systému vč. instalace

Předmětem zakázky je dodávka 4 kamerových systémů na různých místech v obci Husinec, okres Praha-východ (viz. Příloha č. 9 - Technická specifikace) včetně instalace a dovybavení dohledového pracoviště Obecní policie Zdiby.

Více o zakázce se dozvíte zde


Kamerový systém pro obec Husinec - část II. - zajištění služeb - přenos dat z kamerového místa

Předmětem zakázky je zajištění služeb - přenos dat ze dvou kamerových míst v obci Husinec do sítě Internet pro potřeby napojení na systém Obecní policie Zdiby.

Více o zakázce se dozvíte zde

Zajímavé informace

Tenisové kurty

Rezervace tenisových kurtů

 
 

Munipolis

Munipolis

SMS info

SMS

Spřátelené weby


nahoru