Navigace

Obsah

Hlášení místního rozhlasu:

 

4/6/2013 čas: 16:00 + opakování 3x

 

Žádáme majitele zatopených nemovitostí, aby se nevraceli do svých domů. V důsledku stálých manipulací na vltavské kaskádě může průtok vody dočasně stoupat až na původní hodnoty. O setrvalém sestupu hladiny a o možnosti zahájit záchranné práce vás budeme bezodkladně informovat.

 

Naléhavě žádáme všechny  občany , aby respektovali  bezpečnostní  provoz na lávce k vlaku a vstupovali na  ni pouze pokud  potřebují  cestovat do Kralup.  Z jiných důvodů je vstup  na  lávku   zakázán. Ve směru na Prahu vlak pro zatopení podchodu nezastavuje. Prosíme, důsledně dbejte pokynů dozoru na lávce.

 


 

4/6/2013 čas: 10:50, 10:20, 11:50

Informace pro cestující ve směru Řež – Praha

Vlivem vysoké hladiny řeky není možné nastupovat do vlaku směr Praha - vlak v Řeži nezastaví.

Cesta do Prahy je možná pokud pojedete vlakem směr Kralupy a v zastávce „Libčice nad Vltavou – Letky“ přestoupíte do druhého směru.

Respektujte prosím toto upozornění, děkuji. 

 


 

4/6/2013 čas 7:15, 7:45, 8:15

Vltava nyní dosahuje očekávaného průtoku 3.200 m3/s. Povodí Vltavy očekává setrvalý stav.

Podchod u železniční stanice Řež je zatopen, nelze podejít koleje na zastávku směr Praha.

Čistírna odpadních vod je na hranici kapacity, omezte prosím odtok odpadních vod do kanalizace.

 


 

3/6/2013 čas: 21.30 hod.

Aktuální informace předpokládá v ranních hodinách průtok Vltavy 3300 m3/s. Pokud nebude pršet, řeka by měla na této hodnotě kulminovat.

 


 

3/6/2013 čas: 18.00 hod.

Aktuální informace

V současné chvíli je průtok na Vltavě 3000 m3/s a je předpokládán setrvalý stav. Problémem zůstává Berounka, kde se průtoky zvyšují. V případě deště lze proto očekávat zvýšení průtoků a tedy i hladinu Vltava. Sledujte informace ČHMU a zejména dbejte pokynů záchranných složek.

 


 

3/6/2013 čas: 11:00 hod.

Dle nejaktuálnějších prognóz by řeka měla kulminovat kolem 11 hod. a průtok by neměl překročit 3000m3/s.

 


 

3/6/2013 čas: 9:25, 9:55 hod.

Žádáme majitele aut stojících v ulici Husinecké, aby auta neprodleně přemístili, neboť brání průjezdu záchranného hasičského sboru.

 


 

3/6/2013 čas: 8:05, 8:35 a 9:05 hod.

Aktuální informace

Vltava má v současné chvíli průtok 2830 m3/s. Povodí Vltavy reguluje kaskádu tak, aby bylo možno současný stav co nejdelší dobu udržet. Do situace nepříznivě zasahuje Berounka, která opět mírně stoupá. Přítoky Vltavy kulminovaly, nebo by měly kulminovat během dopoledne.

Prosíme, dbejte pokynů hasičského záchranného sboru a nevjíždějte ani nepřicházejte bezdůvodně do postižených částí obce.

 


 

 

Informace k tlakové kanalizaci:

Opatření na domácí čerpací jednotce (DČJ) proti poškození povodní

Čerpací jímky se při nebezpečí zaplavení povodní zajistí před poškozením následovně:

  • DČJ se odpojí od elektrické sítě vypnutím v rozvaděči – opatření proti poškození elektrozařízení.
  • Čerpací jímky se naplní vodou – opatření proti vyplavání zvýšenou hladinou vody při záplavě. Následkem by byla destrukce celého zařízení.
  • Po naplnění se podle možnosti uzavřou ventily k odpojení čerpacích jímek  dtokové sítě.