Navigace

Obsah

POVODEŇ - ČERVEN 2013

 

SEKCE, DO NÍŽ STÁLE PŘIDÁVÁME UŽITEČNÉ INFORMACE

5/6 8:30 hod.

V přiložených souborech najdete důležité informace, jak se bezpečně vypořádat s následky povodní.

- Hygiena

- Psychická zátěž

 

Kontakty a informace, které mohou pomoci:

Pracovněprávní důsledky povodní - publikace Ministerstva práce a sociálních věcí

- příručka

 

5/6 11:30 hod.

Před počátkem likvidace vašich škod na majetku způsobené povodněmi je nutné stávající stav vyfotografovat pro případné jednání s pojišťovnami apod.

- Jak se vypořádat s povodní - hlášení škod

- Jak se vypořádat s povodní – Informace z pracovněprávní a sociální oblasti

 

Povodňová sleva produktů Mora, Vaillant, Buderus, Verner (bližší informace na OÚ u paní místostarostky)

Kontakt na dodavatele

MORA

VAILLANT

www.buderus.cz

www.verner.cz , e-mail info@verner.cz , tel: 491 462 135

 

 

Záchrana elektrotechniky

http://www.mironet.cz/zachrana-techniky

 


 

- STUDNY

ČISTĚNÍ STUDNÍ

Všem zatopeným obyvatelům, kteří o to požádají, hasiči vyčerpají studny a aplikují SAVO. K sanaci studní přistoupí poté, co budou dokončeny akutnější úklidové práce. Ohledně vyčistění studny kontaktujte obecní úřad.

 

- Rozbor vody ze studny (několik sad k odebrání vzorků je k dispozici na OÚ)

čistění studní

 

- 10/6 21:10 hod.

Znovu ujišťujeme občany, že kvalita vody ve veřejném vodovodním řadu zůstala nedotčena, není třeba se ničeho obávat.

 

- 5/6 8:30 hod.

Podle informací Krajské hygienické stanice není kvalita vody ve veřejném vodovodu v Řeži a v Husinci ohrožena. V zaplavených domech zkontrolujte, že potrubí zůstalo neporušeno.

 


 

- ČEZ

ČEZ a Veolia zvýhodňují odběratele postižené povodněmi. Informace a žádosti  jsou k dispozici na obecním úřadě.

- ČEZ 

http://www.cez.cz/cs/caste-dotazy/povodne-2013.html

 

- 6/6 11:30 hod.

Doporučený postup těm, kteří měli zatopený elektroměr

je nutné zažádat o výměnu elektroměru, kterou bude provádět ČEZ - Měření, tel. č. 840 840 840 nebo 840 850 860

elektroinstalaci musí předtím zkontrolovat elektrikář s oprávněním s §6 a na základě jeho vyjádření zapojí ČEZ - Distribuční služby elektroměr

 

 


 

- VEOLIA 

VEOLIA Žádost - Potvrzení o poškození odběrního místa povodní

 


 

- TLAKOVÁ KANALIZACE

 

- 17/6 

Občané, kteří měli zatopenou kanalizaci (rozvaděč i/nebo jímku), mohou pro informace o dalším postupu kontaktovat starostku, tel. 602 330 325, nebo místostarostku, tel. 606 032 556.

Revizi elektrických částí po dohodě provede M. Rada, tel. 607 297 789, revizi jímky R. Hofmann, tel. 725 021 835

 

- 6/6  10:00 hod.

Informace k tlakové kanalizaci

Opatření na domácí čerpací jednotce (DČJ) proti poškození povodní

Po poklesu hladiny musí odborný pracovník (elektrikář) provést následující:

1. zjistit stav elektrorozvaděčů DČJ, které byly při povodni odstaveny

2. proměřit izolační stavy rozvaděčů a přívodních částí

3. proměřit izolační stavy čerpacích jednotek

Je nutné vyčerpat vodu z jímek, postupuje se od vyšších partií podle poklesu záplav

  

- Průběžné INFO z OÚ během povodní

 

- 13/6 17:30 hod.

14.6. dopoledne bude zatopené domy obcházet statik, aby upozornil na stavby, které je třeba podrobněji prověřit. Pokud máte zájem, aby zkontroloval váš dům, buďte během dopoledne přítomni.

 

- 8/6 19:30 hod.

Moc děkujeme všem za dnešní intenzivní práci a prosíme: máte-li ještě energii, přijďte i zítra. Buď tam, kde víte, že je vás potřeba, nebo kolem 10:00 hod na OÚ, a my vás nasměrujeme. Díky!

 

- 7/6 21:30 hod.

Prosíme všechny dobrovolníky, kteří jsou ochotni pomáhat při odklízení následků povodně, aby přišli v sobotu i v neděli ráno od 8 hodin dále na obecní úřad. Vezměte si holiny a gumové rukavice, pracuje se v kontaminovaném prostředí. Na místě řekneme, kam je třeba jít a co je třeba dělat.

Děkujeme.

 

Pokud máte při úklidu příliš daleko ke kontejneru, skládejte odpad před domem, odvezeme ho. Drobnější věci dávejte do pytlů, které jsou k dispozici na obecním úřadě.

 

- 5/6 22:00 hod.

Zítra 6. 6. budou v obci rozestavěny kontejnery na odpad. V Husinci na konci ulice Na Ohradách a v ulici K Lomu, v Řeži zatím u ulic Chráněná a K Moráni, pak také v ulici Vltavská.

Pokud to stav hladiny řeky dovolí, budou hasiči postupně čerpat sklepy a vyplachovat nemovitosti.

Na dvůr obecního úřadu si od rána můžete přijít vyzvednout ochranné a čisticí prostředky, balené vody, smetáky, lopaty a další materiál, který můžete potřebovat při odklízení následků záplavy.

 

- 5/6 9:25 hod.

Podchod na nástupiště k příjezdu vlaků na Prahu je zpřístupněn. Dle informací ČD budou vlaky od Kralup opět zastavovat v Řeži dle běžného jízdního řádu.