Navigace

Obsah

PŘÍSPĚVEK NA STRAVOVÁNÍ PRO DĚTI, KTERÉ NEBYLY PŘIJATY DO ZŠ A MŠ HUSINEC-ŘEŽ

Obecní zastupitelstvo aktualizovalo na svém zasedání dne 5.5.2014 usnesení, na jehož základě mohou rodiče dětí, které nejsou z kapacitních důvodů přijaty do ZŠ a MŠ Husinec-Řež, požádat obec Husinec o příspěvek na stravování.

Usnesení č.5/2/2014:

ZO schvaluje částku 45,-Kč denně, maximálně však 750,-Kč/měsíc/dítě, jako úhradu části nákladů na stravování dítěte umístěného v nestátním předškolním zařízení v obci Husinec. Podmínkou je podání žádosti s prohlášením o splnění podmínek pro obdržení podpory - 1.trvalé bydliště v obci Husinec, 2.dosažení 3 let věku, 3.docházka do nestátního předškolního zařízení v obci Husinec (dětské kluby V lese a Cesta nad údolím), 4.nepřijetí do ZŠ a MŠ Husinec-Řež.

žádost o příspěvek

Pokud vaše dítě splňuje podmínky uvedené v usnesení zastupitelstva a máte o příspěvek zájem, vyplňte přiloženou žádost a předejte na obecním úřadě  (také je možné žádost podepsat a naskenovanou poslat na adresu ou@husinec-rez.cz). Příspěvek budete dostávat na vámi uvedené číslo účtu měsíčně - vždy za předcházející měsíc.