Navigace

Obsah

Optický internet v obci

Vážení spoluobčané,

rádi bychom vás informovali o možnosti zřízení optické přípojky k síti internet do vašich nemovitostí. Obec uzavřela dohodu o spolupráci se společností CETIN, která má zájem u nás vybudovat a provozovat optickou infrastrukturu. V síti CETIN působí více jak 20 poskytovatelů internetu, jakými jsou například T-Mobile, Vodafone, WIA a další. Zjednodušeně řečeno – CETIN provozuje optické kabely, poskytovatelé po nich dodávají služby, jako je připojení k internetu nebo televize. 

Společnost CETIN nyní pověřila pracovníky poskytovatele O2, aby v následujících týdnech navštívili dotčené nemovitosti za účelem zjištění zájmu. V této fázi se jedná o body vyznačené v přiložené mapce, další budou následovat. O průběhu realizace optického internetu v obci vás budeme včas informovat. 

V naší obci se budou v průběhu měsíce května 2023 pohybovat následující obchodní specialisté společnosti O2:

Pracovníci O2 vám předloží 3 dokumenty:

  • Dokument číslo 1 je SOUHLAS S UMÍSTĚNÍM NADZEMNÍ OPTICKÉ PŘÍPOJKY – jde o klíčový dokument na základě kterého bude CETIN vyhodnocovat zájem o optickou infrastrukturu v obci. Pro instalaci optické infrastruktury v obci je klíčové, aby byl CETINU udělen souhlas alespoň u 50 % nemovitostí vyznačených na mapce. Uvedený dokument nezavazuje majitele nemovitosti k odběru služby nebo trvalým platbám. Jde pouze o souhlas se zřízením přípojky k infrastruktuře CETIN. 
  • Dokument číslo 2 je obchodní nabídka služeb připojení k internetu poskytovatele O2 s uvedením cen. Obyvatelé si mohou ale vybrat jakéhokoliv z operátorů, kteří jsou uvedení na webových stránkách https://zrychlujemecesko.cz/operatori. Zavedení optické přípojky do domu je u všech operátorů bez poplatku.
  • Dokument číslo 3 je informační dopis společnosti O2 o probíhající akci a všech možnostech, které společnost O2 v rámci této kampaně nabízí.  

S pracovníky společnosti O2 lze kromě podepsání dokumentů konzultovat i způsob zavedení optického kabelu do nemovitosti nebo na pozemek. Měli by být připravení k zodpovězení veškerých dotazů. Žádný z výše uvedených dokumentů nezavazuje majitele nemovitosti k odběru služby nebo jakýmkoliv trvalým platbám.

Pokud si nebudete v něčem jistí, obraťte se na pracovníky obecního úřadu, nejlépe emailem optika@husinec-rez.cz.  

První etapa realizace nadzemního vedení.

Důležité odkazy