Navigace

Obsah

Participativní rozpočet obce Husinec-Řež


Termín pro předkládání návrhů projektů v roce 2019

15. duben 2019

Dle článku 3.4. Pravidel lze návrh předložit v listinné podobě přímo na obecním úřadě nebo může být zaslánelektronické podobě na participujeme@husinecrez.cz (vyžaduje zpětné potvrzení přijetí).

 


Pravidla participativního rozpočtu v roce 2019

Pravidla PR

 


Formuláře k předkládání projektů
01_Priloha_Zadost.docx
02_Priloha_Rozpocet.docx
03_Priloha_Podpisovy_arch.docx

00_Cover_stranka.docx

 


Komise pro participativní rozpočet

Daniel Münich, Jana Münzberegerová, Jakub Strnad

 


Ve věci PR pište na e-mail participujeme@husinec-rez.cz