Navigace

Obsah


Vítězný návrh projektu Participativního rozpočtu v Husinci - Řeži 2019 


ÚPRAVA VÝSLEDKŮ HLASOVÁNÍ

Doplňujeme a zpřesňujeme výsledky hlasování v rámci projektu Participativního rozpočtu obce Husinec – Řež 2019!!!!!
Zveřejněné výsledky ze dne 8.7.2019 zahrnovaly veškeré hlasy včetně neresidentů. Společnost  Mobilní rozhlas dodala zpětně zpřesněná data a viz níže můžete najít veškeré výsledky včetně anket a podnětů ze strany občanů.

Výsledky na vítězném projektu nic nemění.

 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na realizaci vítězného projektu.

 

Bc. Veronika Kristová

Revize vyhlášení vásledků

Hlasování platné hlasy

Hlasování všechny hlasy

____________________________________________________________________________________________________

Vyhlášení výsledků projektu Paticipativního rozpočtu obce Husinec - Řež 2019 - zde ke stažení


Hlasování skončilo 30.červnem. Výsledky hlasování budou oznámeny po ověření a sečtení výsledků cca za týden od konce hlasování.

 


Hlasovací web ZDE zpřístupněn pro hlasování 17.června

 


Grafické podklady z veřejné prezentace navržených projektů

najdete níže u oznamky veřejných prezentací

 


Hlasování o předložených projektech bude probíhat od 17. 6. do 30. 6. 2019 včetně.

Pravidla hlasování o projektech

 • Hlasovat může každá osoba jen jednou.
 • Započítávat se budou pouze hlasy občanů hlášených k trvalému bydlišti v obci Husinec - Řež starých 16 a více let. Ostatní hlasy budou sloužit pouze pro informaci.
 • Každý, kdo se do hlasování zapojí, může mezi projekty rozdělit 2 kladné a 1 záporný hlas. Vítězným projektem bude ten, který získá v součtu nejvíce hlasů.
 • Hlasovat je možno distančně nebo prezenčně na obecním úřadu v úředních hodinách.

 

Distanční elektronické hlasování

 • Odkaz na hlasovací web najdete v této sekci Aktualit od 17. června.
 • Pro dokončení hlasování musíte uvést číslo svého mobilního telefonu, kam Vám přijde potvrzovací kód. Započítávat se však budou pouze hlasy z telefonních čísel rezidentů v obci, která jsou registrována v aplikaci „Zlepšeme Česko - Mobilní Rozhlas“ a budou mít vyplněné jméno, příjmení, adresu a byl dán souhlas se zpracováním dat podle GDPR.
 • Aby tedy byl Váš hlas započítán, musíte se zaregistrovat v aplikaci „Zlepšeme Česko - Mobilní Rozhlas“ (jméno, adresa, telefonní číslo). Pro účel této registrace je žádoucí si stáhnout a na mobilní telefon instalovat aktuální verzi aplikace „Zlepšeme Česko - Mobilní Rozhlas“www.zlepsemecesko.cz
 • Pokud při hlasování uvedete telefonní číslo, které nebude v aplikaci „Zlepšeme Česko - Mobilní Rozhlas“ registrováno, Váš hlas sice zaznamenán bude, ale nebude započítán mezi hlasy rozhodující o vítězném projektu.

 

Prezenční hlasování

 • Hlasovat prezenčně je možno v úřední hodiny PO 8 - 12 a 13 - 18 nebo ST 8 - 12 a 13 - 17 na obecním úřadu pomocí papírových formulářů, které budou k dispozici u přepážky.
 • Pouze pro trvale hlášené v obci.

 


Veřejné prezentace projektů

proběhnou v úterý 11. června 2019 od 18:15 v konferenčním centru ÚJV (vchod od konečné autobusu v dolní Řeži). Občané jsou srdečně zváni! Grafické podklady z akce najdete zde:
 
 1. Zastínění dětského hřiště na Červené skále
 2. Nový zvon do řežské kapličky
 3. Pumptracková dráha pro všechny (pouze přípravné práce a zpracování projektu dráhy)
 4. Pingpongové stoly
 5. Výsadba stromové aleje Na Hlinkách
 6. Grill point(y)

 


Bylo předloženo celkem 6 zajímavých projektů (o projektech podrobně zde). Díky navrhovatelé!

 


Termín pro předkládání projektů je 15. dubna

 


Plakát kampaně k participativnímu rozpočtu Plakát
 

19. února 2019: Starostka schválila členy komise pro participativní rozpočet.
Daniel Münich, Jana Münzbergerová, Jakub Strnad
Ve věci PR pište na e-mail participujeme@husinec-rez.cz

 


10. února 2019: Starostka obce schválila klíčové dokumenty participativního rozpočtu na rok 2019.
Zde najdete Pravidla PR s harmonogramem. Níže najdete přílohy pro předkládání návrhů projektů ke stažení.
Ve věci PR pište na e-mail participujeme@husinec-rez.cz

01_Priloha_Zadost.docx
02_Priloha_Rozpocet.docx
03_Priloha_Podpisovy_arch.docx

00_Cover_stranka.docx
 

30. ledna 2019: Proběhlo první veřejné informační setkání s občany k participativnímu rozpočtu 2019. 
Zde najdete plakátprezentaci z akce.

30.11. 2018: Článek o záměru participativního rozpočtu ve Zpravodaji Naše vesnice 4/2018.
obecni-urad/zpravodaj-nase-vesnice/