Navigace

Obsah


AKTUÁLNÍ IFORMACE

Ještě jednou děkujeme všem, kteří se zúčastnili prvního ročníku participativního rozpočtu obce Husinec. Jak jistě víte, nejvíce vašich hlasů dostal projekt výsadby stromové aleje v ulici Na Hlinkách.

Pustili jsme se do práce na realizaci tohoto projektu. Při vyřizování potřebných povolení jsme narazili na zásadní problém, energetické sítě, konkrétně vodovodní řad. Při jeho vytyčení, nutném k tomu, abychom předešli kolizi s výsadbou, bylo zjištěno, že vodovodní řady vedou v ulici Na Hlinkách dva, z nichž původní starý vodovodní řad přímo s výsadbou koliduje a Vodárny tím pádem výsadbu nepovolí. Je škoda, že tento velmi zajímavý projekt není možné realizovat.

Pustíme se tedy do projektu s druhým nejvyšším počtem hlasů, do VÝROBY ZVONU a jeho osazení do řežské kapličky.

 

Myšlenka výsadby aleje v obci

Výsadba zeleně v naší obci je však velmi důležité téma, proto pracujeme na tom, aby výsadba stromů mohla proběhnout na jiných místech. Již máme místa vytipovaná a v nejbližsí době Vás o nich budeme informovat. Zároveň plánujeme spusit anketu v rámci Mobilního rozhlasu, ve které se budete moci zapojit i Vy se svými typy, kam byste stromy a jaký druh v naší obci rádi vysadili.

 

Sbírka na kapličku

Rádi bychom zorganizovali sbírku, kterou jsme avizovali ve zpravodaji Naše vesnice. Sbírka by byla určena na rekonstrukci řežské kapličky a zvon hrazen z participativního rozpočtu. Byl by hotov v září 2020, abychom jej mohli slavnostně zavěsit a vrátit do kaple na svátek sv. Václava, kterému je naše kaple zasvěcena.

Bylo by dobré, aby na tuto slavnost byla důstojně připravena i naše kaplička, která prošla zásadními úpravami v roce 2002, tedy po povodních a volá opět po opravách jak exteriéru, tak interiéru.

Proto bude na 1. neděli adventní otevřena sbírka na její opravu a rekonstrukci. K dispozici bude transparentní účet a zapečetěná kasička. Sbírka bude trvat do 30.6.2020.


Aktuální informace budeme postupně doplňovat ZDE.


Veronika Kristová

 

Aktuality