Obsah

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat

 • ústně – v kanceláři Obecního úřadu Husinec
 • písemně – osobně v kanceláři Obecního úřadu nebo poštou na adresu:
  Obecní úřad Husinec
  U Radnice 64
  25 68 Řež
 • e-mailem:  ou@husinec-rez.cz
 • elektronickým podáním:  ou@husinec-rez
 • telefonicky na tel. čísle: 220 940 309 

úřední hodiny kanceláře Obecního úřadu Husinec
Pondělí 8.00 - 12.00 13.00 - 18.00
Středa 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00