Navigace

Obsah

 

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1.

Název

Obec Husinec

2.

Důvod a způsob založení

Obec Husinec vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese z těchto vztahů odpovědnost z něho vyplývající.

 3.

Organizační struktura

Samospráva
Zastupitelstvo - 9 členů

Státní správa
Mgr. Jana Münzbergerová - starostka
Ing. Ivana Zrzavá - místostarostka

Ing. Jana Jeřábková - účetní                                          
Petra Novotná - podatelna, kanalizace

Kateřina Mareyi - správní agenda, ohlašovna                        

 

4.

Kontaktní spojení

Telefon:      
Kancelář starostky: 220940309 mobil: 606032556
Kancelář: 220940309    
       
E-mail: ou@husinec-rez.cz
Internet. stránky: www.husinc-rez.cz

4.1.

Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Husinec
U Radnice 64
250 68 Řež

4.2.

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Husinec
U Radnice 64
250 68 Řež

4.3.

Úřední hodiny

Pondělí 8.00 - 12.00 13.00 - 18.00
Středa 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00

4.4.

Telefonní čísla

Kancelář
Tel: 220940309
   
Kancelář starosty
Tel: 220940309
Mobil: 606032556
e-mail: starosta@husinec-rez.cz

4.5.

Čísla faxu

-

4.6.

Adresa internetové stránky

www.husinec-rez.cz

4.7.

Adresa e-podatelny

ou@husinec-rez.cz;

podatelna@husinec-rez.cz

4.8.

Další elektronické adresy


mistostarosta@husinec-rez.cz
mareyi@husinec-rez.cz, podatelna@husinec-rez.cz
jerabkova@husinec-rez.cz, ekonom@husinec-rez.cz, novotna@husinec-rez

 

5.

Bankovní spojení

Československá obchodní banka                                   číslo účtu/kód banky: 124725433/0300

6.

00240231

7.

DIČ

CZ00240231 Nejsme plátci DPH

8.

Dokumenty

 

8.1.

Seznamy hl. dokumentů

- Územní plán obce
- Strategický plán obce
- Povodňový plán obce
- Demografická studie
- Rozpočtový výhled

Tyto dokumenty jsou ke stažení v sekci OBEC

8.2.

Rozpočet

Schválený rozpočet na rok 2015

Rozpočet na rok 2014
Rozpočet na rok 2013
Rozpočet na rok 2012
Rozpočet na rok 2011
Rozpočet na rok 2010
Rozpočet na rok 2009
Rozpočet na rok 2008
Rozpočet na rok 2007
Rozpočet na rok 2006

9.

Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona č.106/1999Sb.

10.

Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání

11.

Opravné prostředky

Opravné prostředky

12.

Formuláře

Formuláře , které jsou k dispozici i v sídle Obecního úřadu Husinec                                                          

13.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Obecního úřadu Husinec.
Veškeré návody lze najít na portálu veřejné správy http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/place

14.

Předpisy

 

14.1.

Nejdůležitější používané předpisy

zde ke stažení

14.2.

Vydané právní předpisy

Obec Husinec vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.  
OZV- obec-727b/platne-vyhlasky-obce/

15.

Úhrady za poskytování informací

 

15.1.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy
  zde ke stažení 

15.2.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16.

Licenční smlouvy

 

16.1.

Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2.

Výhradní licence

V současné době nejsou obcí Husinec poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2010 - zde ke stažení
                                   2011 - zde ke stažení
                                   2012 - zde ke stažení
                                   2013 - zde ke stažení

                                   2014 - zde ke stažení

                                   2015 - zde ke stažení

                                   
 

17.1. Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

2010 - 1/2010

2011 - 0

2012 - 1/20122/2012

2013

1/2013 - zde ke stažení, 2/2013-zde ke stažení,

3/2013 - zde ke stažení, 4/2013-zde ke stažení,

5/2013 - zde ke stažení, 6/2013-zde ke stažení,

7/2013 - zde ke stažení, 8/2013-zde ke stažení,

9/2013 - zde ke stažení, 10/2013-zde ke stažení,

11/2013-zde ke stažení, 12/2013-zde ke stažení

14/2013-zde ke stažení

2014 -

1/2014 - zde ke stažení, 3/2014 - zde ke stažení

4, 5, 7, 8, 10 - zde ke stažení

6/2014 - zde ke stažení, 11/2014-zde ke stažení

12/2014-zde ke stažení, 21/2014-zde ke stažení,

zde ke stažení

2015

1/2015 - zde ke stažení, 3/2015-zde ke stažení,

4/2015-zde ke stažení, 5/2015-zde ke stažení,

6/2015-zde ke stažení,7/2015-zde ke stažení,

8/2015-zde ke stažení,9/2015-zde ke stažení