Obsah

 

Zásady pro uzavírání smluv kupních a o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni

Zásady - Zasady pro uzavirani smluv 

 

Smlouva o služebnostech inženýrských sítí - vzor

 Vecne bremeno - sluzebnost site - VZOR