Obsah

Sazby poplatků za zřízení služebnosti (věcná břemena)

Zásady pro uzavírání smluv kupních a o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni - zde ke stažení