Obsah

Ubytovací kapacita: splatnost ročně,(pololetně, čtvrtletně)

Poplatník je ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla (ubytování i v rodinných domech) za úplatu. Sazba poplatku činí 2,-Kč za každé využité lůžko a den.