Obsah

 
POPLATKY ZA PSY
splatnost do 28.2.2023
                                                                                      
Poplatek za psy je možno zaslat na účet OÚ: 124 725 433 / 0300
variabilní symbol: Řež - 1341 a číslo popisné, evidenční (0xx)
                               Husinec - 13418 a číslo popisné, evidenční (0xx)
    (do poznámky napište jméno majitele)    
             
200,-Kč…….. pes v rodinném domku
300,-Kč …….. druhý pes v rodinném domku a každý další
300,-Kč………. pes v bytovém domě o dvou a více bytových jednotkách
450,-Kč………. druhý pes a každý další v bytovém domě o dvou a více bytových jednotkách
160,-Kč………. pes, jehož majitel je poživatelem starobního, invalidního, nebo vdovského důchodu, a je to jeho jediný zdroj příjmu (žije sám, nepodniká, nechodí do práce)
240,-Kč ……….druhý a další pes, jehož majitel je poživatel starobního, invalidního, nebo vdovského důchodu, který je  jeho jediný zdroj příjmu (žije sám, nepodniká, nechodí do práce)