Obsah

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU, TŘÍDĚNÉHO ODPADU - POVINNOST POPLATKU A SPLATNOST POPLATKŮ - ROK 2022

 

Od 1.1.2022 je nově zavedeno hrazení poplatku za popelnice z důvodu stoupajících nákladů na svoz odpadu a to pro všechny trvale hlášené občany obce Husinec-Řež. Pro chataře a majitele nemovitosti bez trvalého pobytu zůstává poplatek nezměněn. 

Více informací k nové Vyhlášce o svozu odpadu ZDE.

 
__________________________________________________________________________________________________________________

Komunální odpad 

Svoz probíhá každé pondělí (při svozu jednou za 14 dnů vždy v pondělí v lichý týden) firmou FCC.

Poplatky

720,-Kč    za každého trvale hlášeného občana - splatnost je možná jednorázově do 30.6. nebo ve dvou                                                                                           splátkách, první musí být spatná do 31.3.    
720,-Kč    chataři - placeno za objekt jednorázově - splatnost do 30.6. 
 
Nově je možné použít platbu QR kódem. Je nutné  doplnit odpovídající částku, VS a do zprávy napsat Vaše příjmení.
1
 

Úhrada poplatku

Poplatek je možno hdradit hotově na přepážce nebo bezhotovostně (upřednostňujeme):
č.ú.: 124 725 433 / 0300
variabilní symbol: 13408 a číslo popisné, evidenční (0xxx)
poznámka pro příjemce: do poznámky uveďte jméno
 

Nevyvezené kontejnery hlaste na tel: 283 911 111 

 

SVOZOVÁ FIRMA SVÁŽÍ POUZE POPELNICE OZNAČENÉ PLATNOU ZNÁMKOU, KTEROU JE NUTNO VYZVEDNOUT NA OÚ! 

DO KONCE ÚNORA 2022 LZE MÍT ZNÁMKU NA ROK 2022, PO TOMTO DATU BUDOU SVÁŽENY POUZE POPELNICE SE ZNÁMKOU NA ROK 2023.
__________________________________________________________________________________________________________________

Třídění papíru, skla, plastů, tetrapacku

Uvedené komodity odkládejte na stanovištích tříděného odpadu. Informace o místech a frekvenci svozu najdete zde.

 

_____________________________________________________________________________________________

Třídění kovů a jedlých olejů 

Drobnější kovový odpad a jedlé oleje je možné odložit do určených popelnic ve dvoře OÚ.

 

_____________________________________________________________________________________________

Třídění biologického odpadu

1. možnost platby biopopelnice

svoz je uskutečňován v měsících duben až listopad 1x za 14 dní
591,-Kč..............nádoba o objemu 120l
844,-Kč …………nádoba o objemu 240l

2. odkládání odpadu ze zahrad do biokontejnerů obce

svoz je uskutečňován v měsících duben až listopad, 1-2x měsíčně; kontejnery jsou přistaveny na obvyklých místech
Do kontejnerů patří pouze rostlinné zbytky ze zahrad, bez pytlů a krabic, větve nařezané na co nejmenší části. 
Bioodpad je možné vozit též do kontejneru  umístěného na obecním úřadě v době:
PO   8-17,45  
STR 8-16,45