Obsah

 

 

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU, TŘÍDĚNÉHO ODPADU, POVINNOST POPLATKU A SPLATNOST POPLATKŮ - ROK 2020
 
 

Třídění, papíru, skla, plastů, tetrapacku

Uvedené komodity odkládejte na stanovištích tříděného odpadu. Informace o místech a frekvenci svozu najdete zde.

 

 

Třídění kovů a jedlých olejů

Drobnější kovový odpad a jedlé oleje je možné odložit do určených popelnic ve dvoře OÚ.

 

 

Třídění biologického odpadu
1. možnost platby biopopelnice
svoz je uskutečňován v měsících duben až listopad 1x za 14 dní
591,-Kč..............nádoba o objemu 120l
844,-Kč …………nádoba o objemu 240l
 
2. odkládání odpadu ze zahrad do biokontejnerů obce
svoz je uskutečňován v měsících duben až listopad, 1-2x měsíčně; kontejnery jsou přistaveny na obvyklých místech
Do kontejnerů patří pouze rostlinné zbytky ze zahrad, bez pytlů a krabic, větve nařezané na co nejmenší části. 
 
 
Komunální odpad
svoz - každé pondělí (případně každé liché pondělí)  firmou FCC. 
 
SVOZOVÁ FIRMA SVÁŽÍ POUZE POPELNICE OZNAČENÉ PLATNOU ZNÁMKOU, KTEROU JE NUTNO VYZVEDNOUT NA OÚ!
DO KONCE ÚNORA 2021 LZE MÍT ZNÁMKU NA ROK 2020, PO TOMTO DATU BUDOU SVÁŽENY POUZE POPELNICE SE ZNÁMKOU NA ROK 2021.                                                                                                                                                               
poplatky      
                                                                                                                         trvale hlášení občané jsou od poplatku osvobozeni         

720,-Kč………… chataři - placeno za objekt jednorázově - splatnost do 31.5. 

 
doporučená kritéria pro přidělování nádob  na komunální odpad
schválena ZO 13.12.2011 -  zde ke stažení
 
 
Poplatek za odpady je možno zaslat na účet OÚ: 124 725 433 / 0300       
variabilní symbol: 13408 a číslo popisné, evidenční (0xxx)
(do poznámky uveďte jméno)

Nevyvezené kontejnery hlaste na tel: 283 911 111