Navigace

Obsah


Poplatky, ceník prací

 Ubytovací kapacita: splatnost ročně,(pololetně, čtvrtletně)

Poplatník je ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla (ubytování i v rodinných domech) za úplatu. Sazba poplatku činí 2,-Kč za každé využité lůžko a den.

 

 


sazby  a ceník za zábor veřejného postranství
 


Sazebník úhrad za poskytování informací


 

Ceník prací s obecní technikou (420.72 kB)

Objednávkový formulář (424.09 kB)

 


Sazby poplatků za zřízení služebnosti (věcná břemena)

Zásady pro uzavírání smluv kupních a o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni - zde ke stažení