Navigace

Obsah

Obecní tlaková kanalizace

 

Platný kanalizační řád

 


 

Stočné pro obecní tlakovou kanalizaci:

 

od 1.1.2020 činí 34,20 Kč/m3

 


 

Odečty

Odečty a vyúčtování provádí a dotazy vyřizuje: podatelna@husinec-rez.cz, tel: 220940309, paní Petra Novotná

 

Poruchy

  A. K. Servis 602 413 413

 fa BIOWA, Zemědělská 108, Zdiby - tel: 775 722 600

 


 

ARCHIVNÍ DOKUMENTY

Smlouva s firmou Mertastav 
Tlaková kanalizace pro obec Husinec - Řež

Smlouva o dílo č.16 - 2006 - zde ke stažení

Dotační podmínky - zde ke stažení

Stanovisko MZe k převodu kanalizačních přípojek - zde ke stažení

Předávací protokol - podružné řady - zde ke stažení 

Ceník servisních služeb poskytovaných obcí Husinec - zde ke stažení

Servisní služby AQ spol - zde ke stažení

Dne 25. 3. 2013 proběhlo veřejné zasedání obecního zastupitelstva,

na němž bylo schváleno znění Smlouvy o převodu kanalizační přípojky, Dodatku ke Smlouvě o odvádění odpadních vodVšeobecných smluvních podmínek. Zápis ze zasedání - zde ke stažení.

Smlouvy jsou připraveny k podpisu na obecním úřadě v úředních hodinách, případně po telefonické dohodě i v ostatní pracovní dny.

Na požádání je možné občanům smlouvy zaslat elektronicky nebo poštou. Podepsané smlouvy mohou občané vrátit osobně na obecním úřadě, vhodit do schránky, která je umístěná na budově obecního úřadu, nebo na adresu obecního úřadu zaslat poštou.