Navigace

Obsah

MAS NAD PRAHOU

1

 

MAS Nad Prahou využívá strategii tzv. komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD = Community-led local development) a snaží se tak mapovat problémy daného regionu a zaměřovat se na aktuální potřeby. K daným řešením může například žádat o dotace.

Naše obec s MAS Nad Prahou spolupracuje například při plánování komunitních sociálních služeb, společném řešení GDPR, při plánování místního rozvoje škol, přípravě žádostí o dotace a monitoringem dotačních příležitostí, administraci výběrových řízení atp.

 

ANKETA - JAK SE NÁM ŽIJE NAD PRAHOU

Před šesti lety začal MAS Nad Prahou s pomocí též našich občanů zpracovávat strategický dokument, který se stal odrazovým můstkem pro čerpání dotací prostřednictvím MAS na realizaci projektů v území Nad Prahou. Abychom mohli obdobný dokument zpracovat i pro nové programové období 2021 - 2027, potřebujeme znát pohled široké veřejnosti na aktuální situaci v území, a to pomocí následujícího dotazníku.

Proto žádáme občany o jeho vyplnění, a to do 14. listopadu 2020. Děkujeme za spolupráci.

Vyplněním dotazníku se zároveň můžete zařadit do slosování o malý dárek v podobě domácích šťáv Sirupy od Sejkorky anebo svíček od Dobrý světlo.

DOTAZNÍK - JAK SE NÁM ŽIJE NAD PRAHOU

 

 

MAS NAD PRAHOU - LOGO

Aktualizace: 26.10.2020