Navigace

Obsah

Zapojte se do komunitního plánování sociálních služeb

 

Místní akční skupina Nad Prahou již rok realizuje projekt Komunitní plánování sociálních služeb. Projekt byl iniciován obcemi v roce 2016 a zahrnuje území obce s rozšířenou působností Neratovice a část obcí spadajících pod obec s rozšířenou působností Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Konkrétně se jedná o obce: Bášť, Bořanovice, Brázdim, Hovorčovice, Líbeznice, Měšice, Mratín, Nová ves, Předboj, Přezletice, Sluhy, Sedlec, Veleň, Zlonín, Husinec, Klecany, Klíčany, Máslovice, Odolena Voda, Panenské Břežany, Veliká ves, Vodochody, Zdiby. Úzce spolupracujeme také s MAS Střední Polabí, kde probíhá stejný projekt pro zbytek ORP Brandýs a další území.

Aktuálně je téměř za námi období sběru dat z rozhovorů se starosty, poskytovateli a zejména (potenciálními) uživateli sociálních služeb. Byly ustaveny pracovní skupiny zaměřené na 4 cílové skupiny: Senioři, Rodina a děti, Zdravotně postižení a Osoby ohrožené sociálním vyloučením včetně menšin, a z jejich setkání již vzešly zajímavé podněty vycházející z potřeb obyvatel zapojených území, jako jsou Senior taxi či klubovny pro teenagery, a také požadavky na realizaci vzdělávacích aktivit, např. metody komunitního plánování, komunikace se seniory nebo podpora pečujících, které již na 1. čtvrtletí nového roku plánujeme. V roce 2019 čeká členy pracovních skupin intenzívní práce a výstupy jejich pravidelných setkání budou využity ke zpracování Střednědobého plánu sociálních služeb, což je hlavním cílem projektu.

Setkání pracovních skupin jsou otevřená a účastnit se jich může kdokoliv. Jde o setkávání zástupců obcí, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb včetně těch potenciálních. Vítán je každý obyvatel, který se chce podílet na zvyšování dostupnosti a kvality místních sociálních a návazných služeb, sdílet své zkušenosti a podílet se na zlepšování kvality života v zapojených oblastech.

Plánovat komunitně znamená plánovat s lidmi, kteří využívají nebo by potřebovali využívat sociální i návazné služby v místě, kde žijí. Myšlenka projektu je opravdu dobrá, ale její aplikace v praxi se neobejde bez lidí, vzájemné komunikace a sdílení informací. Věříme, že se v roce 2019 zapojí - ať už do pracovních skupin či vzdělávacích aktivit projektu - co nejvíce z vás tak, aby smysl projektu byl naplněn a aby byly postupně zajištěny potřebné služby dostupné všem. Pokud vám tedy komunita, ve které žijete, není lhostejná, sledujte https://www.nadprahou.eu/komunitni-plan-socialnich-sluzeb/ nebo náš facebookový profil https://www.facebook.com/masnadprahou/.

 

8.1.2019, vloženo Kristova Veronika

________________________________________________________________________________________

 

Projekt "Komunitní plánování sociálních služeb"

V projektu Komunitní plánovaní sociálních služeb v MAS Nad Prahou, kterého se naše obec účastní, monitoruje MAS Nad Prahou potřeby pro vytvoření Plánu sociálních služeb formou fokusních skupin, tedy moderovaných diskuzích.

Na tyto skupiny jsou zvány osoby konkretizované na jednotlivých pozvánkách, aby se zúčastnily a pomohly zjistit, co je potřeba. Jsou to klíčové informace pro zmapování území a vytvoření plánu.

 

Fokusní skupiny 8.1. a 9.1.2019

Pozvánka FS Rodina a děti
Pozvánka FS Senioři
Pozvánka FS Osoby ohrožené sociálním vyloučením

Pozvánka  FS Osoby se zdravotním postižením