Navigace

Obsah

Návrh smlouvy o spolupráci mezi obcí Husinec a společností Albion Invest, s.r.o.

Od loňského roku probíhají jednání a diskuse obce se společností Albion Invest, s.r.o. o plánované výstavbě v lokalitě areálu Polepšovny ducha, kterou uvedená společnost vlastní. Jednání s majiteli dospěla k dohodě na textu smlouvy o spolupráci a na základních parametrech plánované výstavby. Majitelé zamýšlí v lokalitě realizovat výstavbu celkem 11 solitérních rodinných domů o jedné bytové jednotce. Dle prohlášení vlastníka má výstavba probíhat v několika fázích, přičemž v prvních fázích by měl zůstat zachován rovněž provoz Polepšovny ducha. Vedle příspěvku na občanskou vybavenost je s majiteli dohodnuto také vymezení třímetrového pásu v severní části dané lokality, který bude následně převeden na obec v souladu s naším záměrem realizace zeleného vycházkového okruhu kolem obce. 

Koordinační situace

Návrh studie dané lokality - pěší stezka

Návrh smlouvy s majiteli zde:

 

Smlouva bude projednána na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva obce.

5.6.2020, Veronika Kristová