Navigace

Obsah

Návrh smlouvy o spolupráci mezi obcí Husinec a firmou Induspon – servisní společnost, s.r.o.

Již druhý rok intenzivně jednáme o výstavbě Nad Údolím, kterou bude realizovat společnost Induspon - serivsní společnost s.r.o. Dospěli jsme do fáze přípravy návrhu Smlouvy o spolupráci, kterou je možné shlédnout viz. níže. Smlouva neřeší pouze příspěvek investora obci, zřetel je brán např. na dodržení parameterů zastavovací studie. Smlouva bude projednána na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva obce.

Dohodnuta je dále adekvátní náhradní výsadba za stromy, které budou muset být pokáceny, dostatek parkovacích míst, stání na kontejnery atd. 

Smlouva o spolupráci 

Koordinační studie

Studie dopravy

 

26.3.2020, Veronika Kristová

_________________________________________________________________________________________________

Demolice bývalých ubytoven Nad Údolím - aktuálně.

Jak jsme Vás dříve informovali, byla již v polovině srpna avizovaná demolice bývalých ubytoven z důvodu bližšího zkoumání na přítomnost azbestu odložena tak, aby byly provedeny všechny nutné kroky k zajištění demoličních prací v souladu se zákonem.

Na základě výsledků provedené kontroly byl zjištěn výskyt azbestu v elektropodložkách a na střeše jedné z budov.
Investor tak v souladu se svými povinnostmi povolal k odstranění těchto materiálů odbornou firmu a oznámil práce s azbestem Krajské hygienické stanici.  

Na tomto základě proběhlo v tomto týdnu odstranění azbestu z objektů a jeho likvidace. Vše zajišťovala odborná akreditovaná firma Removal, s.r.o. z Klecan.   

V současné chvíli je podle prohlášení majitele a investora objekt bez azbestu a na začátku příštího týdne tak bude zahájeno úplné odstranění objektů.

Demoliční práce a čištění areálu bude probíhat a trvat zhruba 14 dnů. Proto prosím počítejte se zvýšenou prašností.

O dalších postupech ve věci výstavby Nad Údolím vás budeme informovat.

 

6.9.2019, Veronika Kristová

 

_______________________________________________________________________________________________

NAD ÚDOLÍM – demolice ubytoven

Firma Induspon s.r.o., nový majitel pozemků bývalých ubytoven v ulici Nad Údolím, má v plánu zahájit demoliční práce v celém areálu a zcela ho vyklidit

V minulém týdnu byla před započetím samotné demolice bývalých ubytoven provedena plánovaná podrobná před-demoliční prohlídka objektů. Při ní bylo zjištěno, že se v objektech nachází komponenty, především elektro podložky, které by mohly obsahovat azbest. Proto byla v souladu se zákonnými povinnostmi investorem povolána odborná licencovaná společnost, která zajistí likvidaci azbestových prvků pod odborným dohledem. V této chvíli je dle dohody s investorem další postup demoličních prací odložen až na okamžik, kdy budou provedeny všechny odpovídající kroky k zajištění bezpečného provedení demolice. O dalším postupu Vás budeme informovat.

20.8.2019, Veronika Kristová

 

________________________________________________________________________________________________

Nový developer

Od listopadu loňského roku vstoupila obec do jednání s novým majitelem pozemků v ulici Nad Údolím, které dříve patřily společnosti PMS, s.r.o., se kterou se obec dlouho nemohla dohodnout na charakteru a rozsahu výstavby v dané lokalitě. Dlouhou dobu též vedlo bývalé vedení obce boj kvůli zprovoznění ubytoven a jejich využívání k bydlení, což do velké míry znepříjemnilo na dlouho život všem v okolí žijícím a nejen jim. V současné chvíli vlastní pozemky společnost Induspon - servisní společnost, s.r.o. Pozitivním krokem ze strany nového majitele je ochota respektovat územní studii, která byla na základě podnětu předchozího vedení obce pro danou lokalitu zpracována a která optimálně řeší zástavbu v dané lokalitě. O dalším vývoji vás budeme informovat.

 

01.03.2019, Veronika Kristová