Navigace

Obsah

 

Demolice bývalých ubytoven Nad Údolím - aktuálně.

Jak jsme Vás dříve informovali, byla již v polovině srpna avizovaná demolice bývalých ubytoven z důvodu bližšího zkoumání na přítomnost azbestu odložena tak, aby byly provedeny všechny nutné kroky k zajištění demoličních prací v souladu se zákonem.

Na základě výsledků provedené kontroly byl zjištěn výskyt azbestu v elektropodložkách a na střeše jedné z budov.
Investor tak v souladu se svými povinnostmi povolal k odstranění těchto materiálů odbornou firmu a oznámil práce s azbestem Krajské hygienické stanici.  

Na tomto základě proběhlo v tomto týdnu odstranění azbestu z objektů a jeho likvidace. Vše zajišťovala odborná akreditovaná firma Removal, s.r.o. z Klecan.   

V současné chvíli je podle prohlášení majitele a investora objekt bez azbestu a na začátku příštího týdne tak bude zahájeno úplné odstranění objektů.

Demoliční práce a čištění areálu bude probíhat a trvat zhruba 14 dnů. Proto prosím počítejte se zvýšenou prašností.

O dalších postupech ve věci výstavby Nad Údolím vás budeme informovat.

 

6.9.2019, vedení obce Husinec

 

_______________________________________________________________________________________________

NAD ÚDOLÍM – demolice ubytoven

Firma Induspon s.r.o., nový majitel pozemků bývalých ubytoven v ulici Nad Údolím, má v plánu zahájit demoliční práce v celém areálu a zcela ho vyklidit

V minulém týdnu byla před započetím samotné demolice bývalých ubytoven provedena plánovaná podrobná před-demoliční prohlídka objektů. Při ní bylo zjištěno, že se v objektech nachází komponenty, především elektro podložky, které by mohly obsahovat azbest. Proto byla v souladu se zákonnými povinnostmi investorem povolána odborná licencovaná společnost, která zajistí likvidaci azbestových prvků pod odborným dohledem. V této chvíli je dle dohody s investorem další postup demoličních prací odložen až na okamžik, kdy budou provedeny všechny odpovídající kroky k zajištění bezpečného provedení demolice. O dalším postupu Vás budeme informovat.

20.8.2019, Veronika Kristová

 

________________________________________________________________________________________________

Nový developer

Od listopadu loňského roku vstoupila obec do jednání s novým majitelem pozemků v ulici Nad Údolím, které dříve patřily společnosti PMS, s.r.o., se kterou se obec dlouho nemohla dohodnout na charakteru a rozsahu výstavby v dané lokalitě. Dlouhou dobu též vedlo bývalé vedení obce boj kvůli zprovoznění ubytoven a jejich využívání k bydlení, což do velké míry znepříjemnilo na dlouho život všem v okolí žijícím a nejen jim. V současné chvíli vlastní pozemky společnost Induspon - servisní společnost, s.r.o. Pozitivním krokem ze strany nového majitele je ochota respektovat územní studii, která byla na základě podnětu předchozího vedení obce pro danou lokalitu zpracována a která optimálně řeší zástavbu v dané lokalitě. O dalším vývoji vás budeme informovat.

 

01.03.2019, Veronika Kristová