Navigace

Obsah

GEOLOGICKÝ PRŮZKUM NAD ÚDOLÍM

Rádi bychom Vás upozornili, že v pátek 13.11. proběhne kácení na pozemcích parcelní číslo 313/136 a 314 v sousedství bytovek v ulici Nad Údolím. Na základě vypracovaného dendrologického posudku a provedeného místního šetření bylo uděleno povolení k tomuto zásahu v období vegetačního klidu (od začátku listopadu). Důvodem kácení je inženýrsko-geologický průzkum pro budoucí plánovanou výstavbu.

1

                                                                                                                                     aktualizováno 12.11.2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V lokalitě Nad Údolím je vedle pozemku investora Induspon Servisní, s.r.o. určen k zástavbě rovněž pozemek investora Baleno Delta, a.s. (na výřezu z územní studie vyznačeno červeným kruhem). Zjednodušeně řečeno, jde o plochu za poslední pětipatrovou bytovkou č.p. 125 a 126 směrem k lesu.

 

situace

Asi jste zaznamenali, že na pozemku probíhaly v minulém týdnu „udržovací práce spočívající v průklestu křovin“. Uvedené práce probíhaly bez povolení ze strany obecního úřadu – jakmile jsme se o nich dozvěděli, tak jsme jejich další pokračování po dohodě s vlastníkem pozemku zastavili. V současné chvíli naše komise pro životní prostředí ověřuje postup vlastníka a podle jejich stanoviska zvážíme další postup.

 

Dále nás vlastník pozemku informoval, že v následujících dnech budou na pozemku probíhat další práce, které jsou nezbytné pro další postup ve věci plánované výstavby v místě, konkrétně:

  • Dendrologický průzkum – neinvazivní ohledání porostu a stromů spojené s popisem, zaměřením
  • Inženýrsko geologický průzkum (IGP) – rozsah v této chvíli záleží na tom, co bude při průzkumu zjištěno. Majitel v této chvíli předpokládá cca 4 ks bagrem hloubených sond do hloubky max 6m, velikosti 2x2m. Tyto sondy mají prokázat skladbu zemin, ulehlost, únosnost. Jestliže hrabané sondy nebudou průkazné, bude třeba přistoupit ke stejnému počtu vrtaných sond o průměru cca 30cm do hl. 20m, prováděných vrtnou soupravou na podvozku nákladního automobilu. Sondy, ať hrabané, nebo vrtané budou po vyhodnocení zahrnuty. Sondy budou prováděny v místech budoucích staveb. Součástí IGP je i vsakovací zkouška, která má po nalití vody do sondy prokázat schopnost zemin vsakovat dešťovou vodu budoucí zástavby.
  • Měření radonu – neinvazivní měření půdního radonu

 

Práce mají probíhat po dobu cca 2 měsíců, přičemž práce nebudou prováděny nepřetržitě, ale dle klimatických podmínek a postupného vyhodnocování. 

 

Uvedené práce nepodléhají žádnému zvláštnímu schvalovacímu procesu a dle prohlášení vlastníka budou probíhat šetrně s ohledem na okolní přírodu.    

 

S majitelem v této chvíli rovněž probíhají diskuse ohledně smlouvy o spolupráci mezi obcí a stavebníkem.

 

O dalším vývoji Vás budeme informovat.