Navigace

Obsah

Projekt Slunečná

 

V návaznosti na veřejné projednání projektu výstavby v lokalitě na Slunečné na konci února 2019 proběhlo dne 29. 3. 2019 jednání zástupců obce s Janem Turkem, zástupcem investora, společnosti Slunce Invest, s.r.o., která výstavbu 15 rodinných domů (s jednou bytovou jednotkou) v uvedené lokalitě připravuje.

Hlavními body jednání byla problematika geotermálních vrtů, výstavba zdi, příspěvek investora obci a další. Více informací viz. zápis z jednání. V plánu je též další veřejná diskuze. O přesném datu budeme včas informovat.

Dne 4.4.2019 proběhl se zástupci Odboru životního prostředí, oddělení ekologie krajiny, lesního hospodářství a zemědělství Brandýs nad Labem průzkum v terénu ve věci doporučené výsadby zeleně v rámci celého projektu z důvodu zachování krajinného rázu dané lokality.

PROTOKOL z jednání naleznete zde. 

6.4.2019 Veronika Kristová

_______________________________________

Současná plánovaná výstavba v lokalitě Slunečná odpovídá urbanistické studii, která byla schválena zastupitelstvem obce Husinec dne 1.4.2005. Tato urbanistická studie i následně vydaná rozhodnutí o dělení a scelování pozemků a povolení výstavby inženýrských sítí na předmětnou část lokality č. 5 SOP 3 umisťuje 15 samostatně stojících rodinných domů (11 řadových RD v další části lokality bylo již postaveno a zkolaudováno). 

Stavitelem v dané lokalitě bude spolčnost Slunce Invest s.r.o., kterou zastupuje pan Jan Turek, jednatel společnosti. Výstavba domů je plánována jako nízkoenergetické bydlení jehož hlavním zdrojem tepla budou tepelná čerpadla, s jejichž vybudováním je spojeno hloubení vrtů. Tato informace vyvolala obavy místních obyvatel o ztrátu vody z vlasntích studní v důsledku hloubení. Dne 28.2.2019 proběhlo veřejné projednání a presentace celého projektu na obecním úřadě.

Viz níže zápis z jednání a další potřebná dokumentace a informace k danému projektu.

1. Zápis z jednání dne 28.2.2019

2. Posudek tepelná čerpadla

2.1 - Posudek tepelná čerpadla - příloha č. 1

2.2. Posudek tepelná čerpadla - příloha č. 2

3. Projektová dokumentace výstavby

Příloha 1

Příloha 2

Příloha 3

5.3.2019 Veronika Kristová