Navigace

Obsah

Projekt Slunečná

Současná plánovaná výstavba v lokalitě Slunečná odpovídá urbanistické studii, která byla schválena zastupitelstvem obce Husinec dne 1.4.2005. Tato urbanistická studie i následně vydaná rozhodnutí o dělení a scelování pozemků a povolení výstavby inženýrských sítí na předmětnou část lokality č. 5 SOP 3 umisťuje 15 samostatně stojících rodinných domů (11 řadových RD v další části lokality bylo již postaveno a zkolaudováno). 

Stavitelem v dané lokalitě bude spolčnost Slunce Invest s.r.o., kterou zastupuje pan Jan Turek, jednatel společnosti. Výstavba domů je plánována jako nízkoenergetické bydlení jehož hlavním zdrojem tepla budou tepelná čerpadla, s jejichž vybudováním je spojeno hloubení vrtů. Tato informace vyvolala obavy místních obyvatel o ztrátu vody z vlasntích studní v důsledku hloubení. Dne 28.2.2019 proběhlo veřejné projednání a presentace celého projektu na obecním úřadě.

Viz níže zápis z jednání a další potřebná dokumentace a informace k danému projektu.

1. Zápis z jednání dne 28.2.2019

2. Posudek tepelná čerpadla

2.1 - Posudek tepelná čerpadla - příloha č. 1

2.2. Posudek tepelná čerpadla - příloha č. 2

3. Projektová dokumentace výstavby

Příloha 1

Příloha 2

Příloha 3

4. Popis projektu společnosti Slunce Invest s.r.o.:

Záměrem projetku v lokalitě Slunečná je následující:

-        Vytvořit krásné a ekologické bydlení s příjemným vlivem na okolí.

-        Z důvodu omezení (1/3 zastavěná – 2/3 zeleně) není možné stavět přízemní domy. Proto se společnost Slunce Invest rozhodla pro domy s rovnou střechou. Toto řešení umožňuje dostatek plnohodnotného prostoru při relativně malém půdorysu stavby.

-        Pro nedostatek vody na území výstavby, je navrženo maximální využití odpadní vody. Tuto budeme využívat jak pro získávání tepelné energie, tak uchovávat pro zálivku. Pro posílení užitkové vody na území zvažujeme využití vody z Vltavy. Dotčené orgány se tomu nebrání – nyní se připravuje studie proveditelnosti. Tato snaha by měla podpořit prostředí zmiňované v prvním odstavci.

-        Pozemek je celý na jih, proto budou domy využívat solární energii a to maximálně, jak to bude možné. FVE s případným úložištěm elektrické energie se bude starat o spotřebu elektriky v domě. Teplá voda, případný bazén – vířivka, budou nahřívány termickým systémem.

-        Jako hlavní zdroj tepla pro nízkoenergeticky stavěné domy bylo zvoleno  tepelné čerpadlo systému země voda. Mezi hlavní důvody patří: nulový venkovní hluk, lepší provozní parametry, mnohem výhodnější zacházení s energií. V létě je přebytek tepla, které se bude ukládat do vrtu. V oblasti je ideální prostředí – skalní masiv. V zimě bude nergie využita pro zlepšení provozních podmínek tepelného čerpadla.

5.3.2019 Veronika Kristová