Navigace

Obsah

Výstavba velkokapacitníc hal ve Zdibech

 

Na základě oficiálního vyjádření KÚ sdělujeme, že KÚ rozhodl po doručených vyjádřeních veřejnosti a dotčených obcí posuzovat plánovanou výstavbu Goodman Zdiby Logistic Center podle zákona a požaduje úplné vypořádání všech připomínek. Děkujeme za podpisy na petici, i ta přispěla k řádnému řešení. Podrobné informace najdete na odkazech níže.

30.5.2016 Jana Münzbergerová

 


 

Téměř na poslední chvíli jsme se dozvěděli o plánované výstavbě velkokapacitních hal v katastru obce Zdiby.

Snažíme se získat co nejvíce  informací o možnostech jak do připravovaného projektu zasáhnout, abychom zamezili negativnímu vlivu této výstavby na obyvatele. Budeme  o našich krocích informovat a bude-li to smysluplné, zapojíme občany do vyjadřování a do diskuse např. formou petice.

Podrobné informace k projektu najdete na stránkách Spolku pro ochranu přírody a krajiny obce Husinec, případně zde.

3.5.2016 Jana Münzbergerová